Брой 06, 2021

Тема: НАШИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ

"Да променим света, за да бъде за всички!"


С очи, към светлината непрестанно взрени,
С ръце, нетърпеливи да дарят любов,
И с песни и слова, от ехо отразени,
Превръщаме света във по-добър и нов.

Когато ти родиш се от другите различен,
И те не търсят пътя, тъй лек, към близостта,
Тогава ти се чувстваш тъй празен и излишен,
И в чужда се превръща за тебе радостта.

Затваряш се сърдито в черупката удобна,
И всеки ти е длъжен, а жертвата си ти,
И търсиш някой с участ, на твоята подобна,
Да ти даде утеха, а друго да спести.
А вътре в теб ключът е към всички други хора,
Ключ, който би отворил най-здравата врата,
Призван си да повтаряш безспир и без умора,
Че само съпричастност ще промени света.
Докато се опираме на преходното, тленното
Изгубваме представа за важните неща.
Но знаем, че трудът и словото е ценното,
С което изразяваме най-силно любовта!
От страници, прочетени от книгите ни брайлови,
От гласове, записвали безспирно, час след час,
От електронни източници с бази многофайлови
Събираме от словото и то е вътре в нас.
И някой пожелава цяла книга да напише,
Друг с музика вниманието ни ще привлече,
С масажи може мускулите трети да раздвижи,
към плетива, бродерии друг пък го влече.
И всеки опит другиму нататък се предава,
И всеки пример може до успех да доведе.
Ненужно е да чакаме от някой все да дава,
А можем първо ние нещо да дадем!
Да си незрящ не е проказа, нито пък порок е,
А стимул да развиваш талантите дори.
Животът на незрящия един богат урок е,
От който ний се учим да бъдем по-добри.

Кристиян ГРИГОРОВНазад

Всички статии на Брой 06, 2021

*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Юли
1 ЮНИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО
Ако можех да отгледам детето си отново...
Помниш ли ми роклята на точки
Детство
100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Спортът сред незрящите
2 ЮНИ - ДЕН ЗА ПОЧИТ
Пито - платено
2 юни
IN MEMORIAM
Сбогом, Емо!
ЕВТЕРПА
"Недовизия" - Първо международно състезание за песен
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Варна
Монтана
Велико Търново
Русе
МЕЛПОМЕНА
Един ден зад сцената
НАШИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ
Адмирации за вашия талант
Усещане за красота
"Да променим света, за да бъде за всички!"
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6