Брой 07-08, 2021

Тема: НАШИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ

Да променим света, за да бъде за всички!


Ивайло ЦАНКОВ

Веднъж едно малко момче отишло при мъдреца и казало:
- Премъдри, дошъл съм при теб, за да те помоля за…
Притеснило се малкото момче, погледът му се премрежил и то едва не заплакало. Старият мъдрец го погалил по главата и казал:
- Какво искаш да направя за теб, детенце? – попитал премъдрият с любящ и топъл глас.
- Искам да ме научиш да променя света, за да бъде за всички! – възкликнало момчето.
Старият мъдрец се замислил и рекъл:
- Но ти си още толкова малко, а искаш нещо, което е трудно постижимо дори за големите хора! – с учудване в гласа казал той.
Малкото момче настоявало премъдрият да го научи как да промени света. Тогава той го повел за ръката и го завел при един сляп човек. Като чул, че някой е дошъл, той казал:
- Кой е тук?
Като чуло това, малкото момче с писък избягало от мястото. То се уплашило много. Мъдрецът го догонил и казал:
- Нима се уплаши от този човек? Та той беше толкова безобиден и дори учтив. Все още ли искаш да промениш света? – попитал мъдрецът.
Момчето отговорило утвърдително.
Мъдрецът го завел при един глухоням. Като видяло, че той прави жестове с ръцете, с които желае да изрази нещо, детето отново се уплашило и побягнало.
Като догонил момчето, мъдрецът му казал:
- Този човек просто искаше да изрази нещо, но на своя език. Нима това те уплаши?
Момчето кимнало с глава. Когато мъдрецът отново го попитал дали е сигурно, че желае да промени света, за да бъде той за всички, малкото момче вече с колебание в гласа казало:
- Да. Все още искам да променя света.
Мъдрецът го завел при един душевно болен човек, който си разговарял с нещо невидимо. В началото малкото момче се разсмяло, но когато човекът се спуснал към него, детето побягнало уплашено за трети път.
Мъдрецът го догонил и му рекъл:
- Все още не си достатъчно пораснало, за да промениш света. Първо трябва да изживееш детството си и чак тогава да пристъпиш към това си желание.
Малкото момче захлипало. Мъдрият стар човек го погалил по главата и с любов в гласа го попитал:
- Но защо се разстрои толкова много?
През сълзи момчето заразказвало:
- Моите родители са бедни и болни хора. Понякога им се присмивам заради това, а друг път ми става мъчно за тях. Много искам в света да няма бедни и болни хора. Много искам промяната да бъде за всички, но аз…Аз няма да се справя, Премъдри.
Мъдрецът взел малкото момче в обятията си и с тих глас, сякаш че като на себе си, казал:
- Ех, детенце… Де да мислеха всички хора като теб! Тогава и само тогава промяната щеше да бъде възможна. Само тогава светът би станал едно по-добро място за всеки.
Малкото момче попитало:
- Аз искам да променя света, но как, когато другите не желаят?
Мъдрецът казал:
- Промяната започва от теб. Ако искаш да промениш света, ти трябва най-напред да промениш себе си.
- Но как? – попитало момчето.
- Промяната започва тогава, когато се научиш да приемаш другите такива, каквито са!
- Но как? – настоявало момчето.
- Като им помагаш, с каквото можеш, като се държиш дружелюбно към тях и като учиш другите около теб на същото. Различните нямат вина за това, че са такива, каквито са. Важно е как ще се отнесем към тях. Промяната зависи от всеки един от нас!

Представяме на вашето внимание творбите, класирани на двете трети места от литературния конкурс под мотото "Да променим света, за да бъде за всички", посветен на 100-годишнината на Съюза на слепите в България.


Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2021

*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Август
100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Спортът сред незрящите
XVIII НАЦИОНАЛНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ССБ
Първо заседание
ГЛОБУС
Едновековна дейност за благото на обучението и рехабилитацията на зрително затруднените
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Монтана
Добрич
Варна
ЛИЧНОСТИ
Спомен за професора
НАШИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ
Да променим света, за да бъде за всички!
В хармония и взаимно уважение
ПРЕДАНОСТ НА ЧЕТИРИ ЛАПИ
Любов за Дейзи
Черният котарак
ПРОЕКТИ
Какво е важно за удовлетворяващия и независим живот на хората с нарушено зрение
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ТЕХНОЛОГИИ
Разпознаване на изображения с приложението Sullivan+
iOS 15 ще достигне дори до iPhone 6s
iOS 15, macOS Monterey и всички по-големи анонси от Apple WWDC 2021 на едно място
ЮБИЛЕЙ
Десет години "Светлина"
Архив на изданието
1 2 3 4 5