Брой 07-08, 2021

Тема: ТЕХНОЛОГИИ

Разпознаване на изображения с приложението Sullivan+


Стефан ЦВЯТКОВ

Има различни мобилни приложения, чието предназначение е да помагат на хората с нарушено зрение да извличат текста от изображения и да разбират какво е основното им съдържание. Най-популярните са Envision AI и Microsoft Seeing AI. Второто е налично само за мобилната операционна система на Apple.
Sullivan+ е безплатно приложение с варианти за Android и iOS. То има следните основни функции:
- извличане на текстово съдържание (Text recognition);
- разпознаване на лица (Face recognition);
- описание на снимки (Image description);
- разпознаване на цветове (Color recognition);
- отчитане на осветеността (Light brightness);
- лупа (Magnifier).
Sullivan+ не е преведено на български. След като го стартирате за пръв път, ще видите кратко ръководство, в което е описано как се използват основните функции.
За повечето режими е необходимо да натиснете бутона "Capture", за да се анализира дадено изображение. Ще чуете звуков сигнал, който оповестява, че снимката се обработва. След секунди резултатът ще бъде изведен на дисплея. Освен в режима за отчитане на осветеност приложението не анализира изображения в реално време.
Влезте в "Menu Screen", за да изберете функция. Ето описание на по-важните от тях:
AI Mode
Ако е избран този режим, Sullivan+ прави цялостен анализ на изображението. Опитва се да извлече текст, да опише съдържанието (Image description) и да разпознае лице (Face recognition). След обработката ще бъде показан резултатът от анализа. Всеки от трите режима може да бъде използван поотделно, но чрез AI Mode имате възможност да ги прилагате едновременно към изображението, което улавя камерата в момента след натискане на бутона "Capture".
Text recognition
Използвайте тази функция, ако искате да извлечете текста от хартиена страница или друг източник. Приложението съобщава "Text detected", ако пред камерата е открит такъв. Не се предоставя друг тип обратна връзка.
За да обхванете цяла страница, необходимо е да сте отдалечили устройството на известно разстояние. Sullivan+ се справя добре с кирилицата и определено може да конкурира платеното приложение Envision AI.
Face recognition
Прави анализ на лицата от дадена снимка. Ще ви бъдат съобщени техният пол, приблизителната възраст и в някои случаи изражението. Тази функция може да се използва за забавление, но не бива да й се доверявате напълно. Понякога резултатът се отклонява от реалността.
Image description
Анализира съдържанието на дадено изображение. Съобщава обекти - например прозорец, чаша, компютър или смартфон. Приложението се опитва да отгатне и дейността, която изпълняват хората на снимката (ако са засечени такива).
Color recognition
Разпознава цветовете в дадено изображение. Отворете "Function screen", за да изберете "Entire color" (всички цветове) или "Single color" (преобладаващ цвят).
Повечето подобни приложения имат сериозен проблем с разпознаването на цветове. Sullivan+ не е изключение. Не бива да разчитате напълно на тази функция, тъй като в доста случаи резултатите са неточни.
Light brightness
Отчита осветеността в помещението чрез предната камера на вашето устройство. Докато го насочвате, ще чувате различни степени на "Dark" (Тъмно) и "Bright" (Светло).
Magnifier
Увеличава в реално време изображението пред камерата. Функцията е полезна за слабовиждащи потребители. Чрез нея например може да се прочита текст от хартиен или друг носител. Увеличените изображения са доста ясни. Използвайте бутоните "Zoom in" и "Zoom out", за да промените степента на увеличение.
Note
В този раздел бихте могли да видите всички запазени анализи на изображения. За да запаметите някой, активирайте бутона "Save note", който е наличен за всеки резултат от анализ.
Импортиране на снимки
Можете да разпознавате изображения, които са запаметени в устройството ви. За целта намерете снимката, изберете "Споделяне" ("Share"), след това Sullivan+. До няколко секунди ще видите резултата. В този случай приложението прави цялостен анализ, както е при AI Mode.
Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2021

*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Август
100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Спортът сред незрящите
XVIII НАЦИОНАЛНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ССБ
Първо заседание
ГЛОБУС
Едновековна дейност за благото на обучението и рехабилитацията на зрително затруднените
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Монтана
Добрич
Варна
ЛИЧНОСТИ
Спомен за професора
НАШИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ
Да променим света, за да бъде за всички!
В хармония и взаимно уважение
ПРЕДАНОСТ НА ЧЕТИРИ ЛАПИ
Любов за Дейзи
Черният котарак
ПРОЕКТИ
Какво е важно за удовлетворяващия и независим живот на хората с нарушено зрение
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ТЕХНОЛОГИИ
Разпознаване на изображения с приложението Sullivan+
iOS 15 ще достигне дори до iPhone 6s
iOS 15, macOS Monterey и всички по-големи анонси от Apple WWDC 2021 на едно място
ЮБИЛЕЙ
Десет години "Светлина"
Архив на изданието
1 2 3 4 5