Брой 12, 2007

Тема: ЗА ЖИЗНЕНОСТТА НА ЕДНА ТРАДИЦИЯ

Национален конкурс за бързо и правилно четене и правилно писане на брайлов шрифт


Едва ли е нужно да започваме отново разговора за значението на брайловото писмо в живота на незрящите хора по света. Вече почти два века благодарение на него те могат успешно да се включват във всички сфери на обществения живот, могат да се развиват като образовани и интелигентни личности способни да се конкурират на полето на знанието и уменията с много от своите виждащи съвременници.
Развитието на техническите средства доведе до това, че днес слепите имат много повече  възможности за придобиване и обработка на информация, и тези възможности непрекъснато се увеличават. Въпреки това брайловото
Писмо, макар и оспорвано понякога не губи своята актуалност и днес. Защото не друго, а именно то е това, което дава на незрящите онази базова грамотност, без която е трудно да си представим тяхното по-нататъшно развитие.
В недалечното минало в България Съюза на слепите и Националното читалище “Луи Брайл” полагаха сериозни усилия за утвърждаване и популяризиране на брайловата грамотност на незрящите.
За съжаление, след 1989 г. и в това отношение настъпиха твърде неблагоприятни изменения. Обучението по брайл се концентрира напрактика само в специалните училищаза деца с нарушено зрение и до някъде в рехабилитационните центрове.  Почти беше изгубена една установила се през годините традиция да се провеждат конкурси  по четене и писане на брайл.  За чест на колегите от Пловдив тя бе скромно, но упорито съхранявана в техния град, където всяка година в навечерието на празника на славянската писменост и българската култура те провеждаха своя регионален конкурс,  за което нашите читатели редовно бяха информирани.
В началото на тази година Управителният съвет на Съюза на слепите в България реши да организира провеждането на Национален конкурс по “бързо и правилно четене” и “правилно писане” на брайлов шрифт. В изпълнение на това решение  бяха организирани междинни състезания, на които се излъчиха най-добрите  във всички регионални организации, и те вече придобиха правото да участват на втория кръг на националния конкурс.
И така на четвърти декември в Хотел “Амбасадор” В София този национален конкурс стана факт.Организационно-техническата работа по провеждането му бе поета от ръководството на регионалната организация на ССБ в София. Основната финансова тежест разбира се падна върху ССБ, но трябва да отбележим, че това начинание беше любезно подпомогнато  и от Хотел “Амбасадор”, от фирмата за производство на сладкарски изделия “Никай” и “Топдринк” – фирма за алкохолни и безалкохолни напитки, на които от името на участнците и организаторите на конкурса изказваме нашата сърдечна благодарност.
В конкурса взеха участие осемнадесет състезатели от единадесет регионални организации на ССБ. За съжаление не присъстваха представители на организациите от Благоевград, Кърджали, Монтана, Сливен и Смолян. Не вярвам там да няма хора – брайлово грамотни. По-вероятно е ръководителите по региони да са подценили значението на това начинание.
Участниците бяха разделени на две групи, в които те се състезаваха помежду си. Едната група  беше съставена от лица  придобили брайловата си грамотност като ученици в училищата за деца с нарушено зрение, а в другата бяха включени тези, които са били ограмотени в курсове по брайлово ограмотяване, в Рехабилитационните центрове или са се ограмотили самостоятелно.
Във втората група се състезаваха седем човека, а в първата единадесет.
Класирането на участниците ставаше на базата на комплексна оценка включваща техните резултати, както от четенето така и от писането на брайлов шрифт.
В частта за бързо и правилно четене състезателите трябваше да се справят с непознат текст, при което се отчиташе времето на изчитане и допуснатите при четенето грешки. Правилното писане беше оценявано на базата на диктовка, разбира се пак върху непознат текст, а при класирането се вземаше предвид  броя на допуснатите при писането грешки. На края резултатите от двата етапа на конкурса се обобщаваха и беше оформено крайното класиране.
Конкурсът се проведе от жури в състав: Йордан Младенов – секретар на Национално читалище “Луи Брайл” Румяна Каменска и Татяна Несторова от  Брайловата печатница при  ССБ и председателствано от Петър Стайков.
В групата на самоограмотилите се незрящи при комплексното класиране първо място зае Деян Николов от РСО Русе, Второ – Иванка Христова от РСО Плевен и на трето място се класира Банко Костов от Дряново.
В групата на тези, които са се ограмотили в училищата за деца с нарушено зрение  Безапелационно първото място бе завоювано от Румяна Димитрова от София. Журито присъди две втори награди съответно на Недялка Митева от Варна и на Катя Мирчева от Бургас. С трета награда беше отличена Петя Нейчева от Стара Загора.
Председателят на журито обяви резултатите по време на вечерята, на която присъстваха всички организатори и състезатели.
В  своето кратко изказване той поздрави всички участници  и изрази задоволството си, че този конкурс най-сетне  вече е получил своето национално измерение. Петър Стайков направи и кратък анализ на постигнатите резултати като обърна специално внимание на една от особеностите на този конкурс. Той отново подчерта, че състезанието се провежда за “бързо и правилно”, а не за изразително четене.  Когато се правят конкурси за изразително четене те могат да бъдат като самостоятелен етап от цялостен конкурс за четене, но в този случай участниците не четът непознат текст, а точно обратното получават предварително текст, с който могат да се запознаят, който могат да разучат и върху който могат да упражняват уменията си за художествен, артистичен прочит. В миналото в състава на оценяващите  бяха  привличани и артисти от театралните сцени, с помощта на които журито си гарантираше по-висока степен на конпетентност.
В тазгодишния конкурс не беше предвидена съставката за изразително четене. Но някои от наистина добре подготвените участници, обаче наблегнаха и на художествената страна на своя прочит на текста, което закономерно им отне поне по десетина секунди, а това  ги постави по назад в крайното класиране.
Наградите бяха връчени от председателя на Съюза на слепите Г-н Васил Долапчиев.
В своето приветствие към участниците той обърна специално внимание на това, че проблема за понататъшното популяризиране на брайловото писмо е всред основните проблеми по които се работи не само в България, но и в цял свят. В края на миналата година борда на европейския съюз на слепите е приел специална резолюция, в която призовава всички организации на слепите в Европа да акцентират на развитието на използването на брайловото писмо. Г-н Долапчиев увери участниците в конкурса, че ССБ има твърдото намерение да превърне ежегодното му провеждане в традиция, защото всички ние знаем, че независимо от голямото развитие на помощните технически средства за слепи, брайловото писмо ще си остане основен критерий за грамотността на незрящите хора, че то може и да търпи влиянието на новите информационни технологии, но в края на краищата те не го изместват, а само увеличават формите и начините на неговата употреба.
В заключение председателят на Съюза на слепите поздрави както наградените, така и всички участници и им пожела нови успехи и по-добри резултати в следващите издания на конкурса.
      
Димитрина МИХАЙЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 12, 2007

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ССБ
Заседание на 15 и 16 ноември
ДИСКУСИЯ
Мнение
Да помислим заедно
ЗА ЖИЗНЕНОСТТА НА ЕДНА ТРАДИЦИЯ
Национален конкурс за бързо и правилно четене и правилно писане на брайлов шрифт
ИСТОРИЯ
Рилският манастир - спокойствие и духовност
Тук хората намират утеха, изцеление и надежда
КЛАСИКА
Коледен дар, Иван ВАЗОВ
ОЧЕРК
На незрящата учителка нищо не й убягва
ПЕСЕН НА БРОЯ
Тиха нощ
ПОЕЗИЯ
Представяме Ви Христо ХРИСТОВ и Мариана ХРИСТОВА
ПЪТЕПИС
Чикаго: Добре дошли на родна земя!
СВЕТЛИ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ
4 декември - Бъдни вечер
25 декември - Рождество Христово (Коледа)
6 януари - Свето Богоявление (Йордановден)
7 януари - Ивановден
Коледната елха
Коледни рецепти
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6