Брой 12, 2007

Тема: В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ССБ

Заседание на 15 и 16 ноември


На 15 и 16 ноември се проведе поредното заседание на Управителния съвет на Съюза на Слепите в България. Като цяло то беше посветено на проблеми от всекидневен характер. В началото на заседанието бяха отчетени резултатите от дейността на ССБ и “Успех холдинг” ЕООД за първото полугодие на текущата година. Поради това, че в съвсем скоро време ще се проведе заседанието, на което ще бъдат отчетени резултатите от деветмесечието, няма да се спирам на данните за полугодието, особено като се има предвид, че до излизането на настоящия брой те вече ще са остарели.
По следващата точка от дневния ред членовете на УС избраха за одитор г-жа Мария Вълканова.
След това обсъдиха задълбочено предложението за евентуалното назначаване на търговски представител на холдинга в Румъния.
От няколко години в ССБ има практика незрящи студенти да стажуват в съюзните организации и в предприятията. Оттогава датира и практиката тяхната работа внимателно да се следи от членовете на управителния съвет. Тазгодишният летен стаж на нашите студенти беше анализиран като следваща точка от дневния ред. От поканените осем студенти са се отзовали шест, от които петима са провели лятна практика в поделенията на ССБ.
След това в управителния съвет бяха разгледани предложенията за награждаване на съюзни дейци със съюзни отличия. По тази точка управителният съвет реши да награди по случай навършване на кръгли годишнини с медал за особени заслуги г-жа Соня Иванова и г-жа Мира Попова.
На основание член седем, алинея първа и втора от параграф две от преходните и заключителните разпоредби, за дългогодишен и значителен принос в системата на ССБ и навършване на кръгли годишнини бяха наградени Петранка Бешкова със златна значка, Роза Янчева със сребърна значка, Олга Петрова, дългогодишен четец в студиото на ССБ със сребърна значка, Бинка Монева, председател на ТСО Бургас – сребърна значка, Данчо Стефанов Данчев – председател на ТСО Марица Пловдив - златна значка, Младен Григоров Стоилов, началник цех монтажен Успех ССБ “Елком” Варна – златна значка, Дянко Дянков Минев, председател на ТСО Дряново – сребърна значка и Стефанка Петкова Иванова, работник в “Успех лайт” ССБ Сливен със сребърна значка.
Има завишаване на бюджетите на РСО София, Плевен и Кюстендил като при Плевен нямаме фактическо завишение, а само прехвърляне на средства от едно перо в друго. В София се отпускат допълнително 1500 лв. за довършване на ремонта на клуба на организацията на ул. “Цар Симеон”.
На асамблеята в Анталия нашият кандидат не беше избран в борда, а бяха преизбрани в своите комисии: г-жа Живка Павлова в комисията, отговаряща за активността на незрящите жени и Маньо Алексиев в комисията по човешките права.
Прие се отчета за участието на нашите представители на семинар в град Букурещ по темата “Прогрес – семинар за развитието на човешките ресурси” по покана на румънската асоциация на слепите и със съдействието на Европейския съюз на слепите. Участваха Велик Атанасов, Господин Атанасов, Бинка Монева, Атанас Петров Асен Алтънов, Донка Андонова, Генко Изворски, Тодор Радев, Валентина Мардеросова, Лиляна Димитрова, Любомирка Момчилова, Динка Желева, Павлин Ангелов, Валери Григоров и Христо Колев.
Бяха приети и образците за организационните отчети.
УС одобри сделката за продажбата на имота в Казанлък и одобри извършените разходи по направление, както са фиксирани в отчета на средствата получени от тази сделка.
Членовете на УС актуализираха правилника за извършване на общественополезна дейност от Националния център за рехабилитация на слепи.
УС изслуша и прие отчет за участието на делегацията на ССБ на Осмата генерална асамблея на Европейския съюз на слепите и на Европейския форум по равноправие и антидискриминация проведени от 21 до 28 октомври 2007 г. в Анталия, Турция.

Димитрина МИХАЙЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 12, 2007

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ССБ
Заседание на 15 и 16 ноември
ДИСКУСИЯ
Мнение
Да помислим заедно
ЗА ЖИЗНЕНОСТТА НА ЕДНА ТРАДИЦИЯ
Национален конкурс за бързо и правилно четене и правилно писане на брайлов шрифт
ИСТОРИЯ
Рилският манастир - спокойствие и духовност
Тук хората намират утеха, изцеление и надежда
КЛАСИКА
Коледен дар, Иван ВАЗОВ
ОЧЕРК
На незрящата учителка нищо не й убягва
ПЕСЕН НА БРОЯ
Тиха нощ
ПОЕЗИЯ
Представяме Ви Христо ХРИСТОВ и Мариана ХРИСТОВА
ПЪТЕПИС
Чикаго: Добре дошли на родна земя!
СВЕТЛИ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ
4 декември - Бъдни вечер
25 декември - Рождество Христово (Коледа)
6 януари - Свето Богоявление (Йордановден)
7 януари - Ивановден
Коледната елха
Коледни рецепти
Архив на изданието
1 2