Брой 10, 2021

Тема: 100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Интеграция, култура, спорт и достъп до информация


Вече е на път да изтече тази знакова, юбилейна за организацията ни, година. Случи се така, че тя преминава във все още условията на пандемия и културните и спортни прояви са в голяма степен редуцирани.
Въпреки това публичните изяви на хората със зрителни проблеми в областта на изкуството и спорта безспорно са мощно средство за интеграцията им в обществото. Те създават мотивация за личностното им развитие, повишават конкурентоспособността им и допринасят за изграждането на устойчив стремеж към достоен живот, а защо не и просто за забавление.
Сърцата на слепите хора са били винаги широко отворени за красотата и голямата любов към изкуството и спорта.
През 1948 г. тогавашният министър-председател Георги Димитров присъства на публична изява на хор "Балкан" и е силно впечатлен от високото качество на тяхното изпълнение. С държавен указ от 1 октомври същата година хорът на слепите става професионален. През 1986 г. с постановление на Министерство на културата той е преименуван на Хор на слепите "Петко Стайнов". Днес тази любителска певческа формация продължава да радва публиката със своето изкуство.
През последните години няколко хиляди членове на организацията ни активно се занимават с различни форми на художествено творчество. Те са лауреати на много престижни конкурси и са участвали в повече от 4500 публични изяви на национално и регионално равнище. В златния фонд на Българското национално радио и Българската национална телевизия завинаги са съхранени гласовете на Христо Маринов, Карамфилка Петкова, Стефан Паскулов и великолепните изпълнения на флейтиста Кирил Костов и оркестъра за народна музика "Успех".


Днес с певческо и инструментално изкуство, системно и активно, се занимават повече от триста и петдесет наши членове. Те участват средногодишно в 100-130 регионални и национални концерти, конкурси и фестивали. Много от изпълнителите са лауреати на високи награди.
Спортът привлича над 1000 души с нарушено зрение, които се включват в различни мероприятия, организирани от нашето сдружение, спортните клубове и федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания". В различните походи и екскурзии до културно-исторически обекти и природни забележителности вземат участие над 3 500 членове на организацията.
Ето и кратка информация за художествено-творческата и спортно-туристическата дейност по региони:

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ - СОФИЯ
Художествено творчество:
- вокална група за стари градски песни "Люлин";
- вокална група за поп и рок музика "Феникс";
- естраден състав "Веселите момчета";
- самодейна фолклорна група "Граовски свят" - Перник;
- състави за спортни и народни танци;
- индивидуални изпълнители.
Развивани спортове:
- 7 спортни клуба – УСК "Болид", СКИ "Витоша", СКИ "Пираните", СК "Успех", СК "Шарк", СК "Уондърс" и СКИ "Кракра" - Перник.
- 9 вида спорт – голбал, шоудаун, шахмат, лека атлетика, стрелба с лък, тандемно колоездене, боулинг, спортна табла и спортен риболов.

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ - ВАРНА
Художествено творчество:
- женски народен хор за обработен фолклор;
- оркестър за народна музика "Спектър";
- вокална група за градски и популярни песни "Еделвайс";
- състав за художествено слово;
- смесена фолклорна група "Светлина" - Добрич;
- дуети и индивидуални изпълнители.
Развивани спортове:
- 3 спортни клуба – СКИ "Атлет", СКИ "Вихър" и СКС "Успех".
- 9 спорта – голбал, шоудаун, шахмат, лека атлетика, стрелба с лък, тандемно колоездене, боулинг, спортна табла и спортен риболов.

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ - ПЛОВДИВ
Художествено творчество:
- смесен състав "Тракийски цвят";
- дует "Настроение";
- индивидуални изпълнители.
Развивани спортове:
- 3 спортни клуба – ОСКСГ "Марица", СКЛУ "Изгрев" и СКХУ "Пазарджик" - Пазарджик.
- 8 спорта – шоудаун, шахмат, лека атлетика, стрелба с лък, тандемно колоездене, боулинг, спортна табла и спортен риболов.

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ - ГАБРОВО
Художествено творчество:
- дамска вокална група "Росна китка";
- дамска вокална група "Перуника" - Горна Оряховица;
- индивидуални изпълнители.
Развивани спортове:
- 2 спортни клуба – СКХУ "Бялата лястовица" - Габрово и СКХУ "Успех" - Дряново.
- 8 спорта – шоудаун, шахмат, лека атлетика, стрелба с лък, тандемно колоездене, боулинг, спортна табла и спортен риболов.

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА
Художествено творчество:
- състав за художествено слово - Стара Загора;
- състав за художествено слово - Харманли;
- група за автентичен фолклор "Хасковски бисери";
- група за стари градски песни "Романтика" - Хасково;
- група за народно пеене "Шанс" - Чирпан.
Развивани спортове:
- 1 спортен клуб – СКХЗУ "Верея".
- 6 спорта – шахмат, лека атлетика, стрелба с лък, тандемно колоездене, спортна табла и риболов.

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ - БЛАГОЕВГРАД
Развивани спортове:
- 3 спортни клуба – СК "Пирин спорт 2013", СК "Достоен живот" и СКХЗУ "Пауталия спорт 2005" - Кюстендил.
- 9 спорта – голбал, шоудаун, шахмат, лека атлетика, стрелба с лък, тандемно колоездене, боулинг, спортна табла и спортен риболов.

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ - СМОЛЯН
Художествено творчество:
- група за автентични родопски песни;
- индивидуални изпълнители.
Развивани спортове:
- 1 спортен клуб – СК "Орфей" – Смолян.
- 7 спорта – шахмат, лека атлетика, стрелба с лък, тандемно колоездене, боулинг, спортна табла и спортен риболов.

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ - КЪРДЖАЛИ
Художествено творчество:
- фолклорна група "Родопи";
- дуети и индивидуални изпълнители.
Развивани спортове:
- шахмат, спортна табла, канадска борба, спортен риболов.

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ - СЛИВЕН
Художествено творчество:
- индивидуални изпълнители.
Развивани спортове:
- 2 спортни клуба – СКХЗУ "Туида" - Сливен и СКИ "Ямбол 21" - Ямбол.
- 8 спорта – шоудаун, шахмат, лека атлетика, стрелба с лък, тандемно колоездене, боулинг, спортна табла и спортен риболов.

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ - БУРГАС
Художествено творчество:
- смесена вокална група "Настроение";
- танцова група "Чайка".
Развивани спортове:
- 1 спортен клуб – СК "Вая".
- 6 спорта – шахмат, лека атлетика, стрелба с лък, тандемно колоездене, спортна табла и риболов.

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ - ШУМЕН
Художествено творчество:
- индивидуални изпълнители.
Развивани спортове:
- 1 спортен клуб – СКХЗУ "Светлина".
- 7 спорта – шахмат, лека атлетика, стрелба с лък, тандемно колоездене, боулинг, спортна табла и спортен риболов.

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ - ПЛЕВЕН
Художествено творчество:
- индивидуални изпълнители.
Развивани спортове:
- 1 спортен клуб – СКХЗУ "Плевен" - Плевен.
- 3 спорта – шахмат, спортна табла и спортен риболов.

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ - МОНТАНА
Развивани спортове:
- 1 спортен клуб – СКХЗУ "Феникс" - Монтана.
- 5 спорта – шахмат, стрелба с лък, тандемно колоездене, спортна табла и спортен риболов.

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ - СИЛИСТРА
Художествено творчество:
- фолклорна група "Зорница" към Териториална организация на слепите - Дулово;
- индивидуални изпълнители.
Развивани спортове:
- 1 спортен клуб – СКХУ "Доростол 2011".
- 8 спорта – шоудаун, шахмат, лека атлетика, стрелба с лък, тандемно колоездене, боулинг, спортна табла и спортен риболов.

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ - РУСЕ
Развивани спортове:
- 1 спортен клуб – СКИ "Дунав 2013".
- 8 спорта – шоудаун, шахмат, лека атлетика, стрелба с лък, тандемно колоездене, боулинг, спортна табла и спортен риболов.

С цел развитието на спорта за хората със зрителни проблеми Съюзът на слепите в България подкрепи, организационно и финансово, създаването на спортни клубове в градовете с по-голяма концентрация на незрящи.
Към момента функционират 28 лицензирани спортни клуба за интеграция на хората със зрителни увреждания, включително и в СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл" - София и "Професор Иван Шишманов" - Варна. Те са обединени във Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания".
Организацията ни планира и провежда многобройни съвместни спортни мероприятия.
Нашите регионални и териториални организации отделят голямо внимание на културотерапията като средство за развитие на личността и осмисляне на свободното време.
Редовно се организират групови посещения на театри, концерти и музеи. При запознаване с културно-исторически паметници, ползвайки сравнително-описателни и тактилни способи, се дава възможност на нашите членове да обогатят своите знания и да придобият по-пълна представа за заобикалящата ги действителност. Нашите активисти по места представят на хората ни регионални традиции и обичаи. Те организират и провеждат литературни четения и здравни беседи. Клубовете ни за интеграция на хората със зрителни увреждания са средища за социални контакти в общността и организират чествания на национални и религиозни празници, юбилеи на организациите, честване на рождени дни и други радостни събития.
Съюзът винаги е отделял голямо внимание на международното сътрудничество. Той е член на Европейския и Световния съюз на слепите. Председатели на нашето сдружение са били избирани в ръководството на Европейския съюз на слепите – генерален секретар - Янаки Градев, генерален секретар и вицепрезидент - Иван Крумов, и член на борда - Васил Долапчиев. Организацията ни чрез експерти активно се е включвала в работата на Комисията по правата на хората със зрителни увреждания, Комисията по правата на слепите жени, Комисията по рехабилитация и трудова заетост, Комисията по култура и достъп до информация, Комисията за младежта и спорта и Комисията за връзка с Европейската общност към борда на Европейския съюз на слепите. През 1990 г. в София, по инициатива на нашето сдружение, се създава Балканският консултативен комитет, обединяващ националните организации на слепите от региона. Съюзът на слепите в България членува в Международната федерация за спорт за незрящи, член е и на Международния параолимпийски комитет и Международната федерация за брайлов шахмат.
Нашата организация отделя голямо внимание в своята дейност на социалната рехабилитация на незрящите, която гарантира успеха на тяхната ресоциализация.
През 1966 г. Съюзът на слепите в България създава Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив. Негов пръв ръководител е бившият учител, училищен инспектор и гимназиален директор Христо Белобрадов, който, ползвайки световния опит, полага основите на научния подход при основната рехабилитация на зрително затруднените лица. Учебното заведение предлага курсове по основна рехабилитация и професионално обучение.
За да гарантира устойчивост на сложния рехабилитационен процес, Съюзът на слепите в България изгражда бази за физическо възстановяване и отдих в Обзор, Дряново и Шипковски минерални бани - община Троян.


След 1990 г., по инициатива на нашето сдружение, в страната са разкрити центрове за социална рехабилитация и интеграция за хора със зрителни увреждания. Организацията ни се стреми да осигурява при преференциални условия специални помощни технически средства за бита, образованието и професионалната им реализация.
Наред с това, Съюзът на слепите в България предоставя на членовете си богата информация, допринасяща за тяхното личностно и професионално развитие. Печатен орган на сдружението е списание "Зари".
Първото брайлово списание се нарича "Вестител" и излиза през 1933 година. То се печата в Стокхолм. Към настоящия момент сдружението издава едно дайджестно брайлово списание, предоставящо на читателите разнообразна информация от всякакъв характер – от история на България и света до най-новите тенденции в технологиите, научните открития, модата и психологията.
Първото студио за запис на говорещи книги започва да функционира през 1962 г. в София. Съюзът предлага годишно 120-130 нови заглавия художествена и научна литература. Организацията издава ежемесечно пет тематични говорещи списания.
Централната фонобиблиотека в София управлява фонд от над 4 000 заглавия. Тя разпространява това уникално и голямо научно и литературно богатство чрез структурите на организацията и индивидуални абонаменти.
Организацията ни системно следи развитието на съвременните информационни технологии и съдейства за разработването на софтуерни продукти, позволяващи на незрящите да работят с компютри и осигуряващи достъпа им до интернет пространството. ССБ поддържа два електронни сайта с разнообразна информация за дейността на сдружението ни и правата на неговите членове.
През стогодишната си история Съюзът на слепите в България доказа на гражданското общество, че хората лишени от зрение имат своето достойно място в него и изцяло потвърждава мотото, под което протича тази юбилейна година – "Да променим света, за да бъде за всички".
Аз бих казала, че организацията ни, с усилията и неуморния труд на своите активисти, непрестанно променя света, за да бъде той нашият общ дом, където незрящите хора имат своето достойно място.

По материала работи
Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 10, 2021

*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Ноември
100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Интеграция, култура, спорт и достъп до информация
15 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
Послушайте детския зъболекар
ЕСЕ
Здравей, Есен!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Велико Търново
Враца
Пловдив
Русе
Добрич
София
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Незрящ може да вижда отново благодарение на нова генна терапия
Връщане на зрението на напълно слепи хора
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ТЕХНОЛОГИИ
Windows 10: Как да избегнем замлъкването на екранния четец при разговор чрез Bluetooth устройство
Архив на изданието
1 2 3 4 5