Брой 10, 2021

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Велико Търново


Нас ни има, ние сме тук!

Традиционно лятото е време за отдих, развлечения и неангажиращи занимания! Епидемичната обстановка обаче наложи разместване и пренареждане на много човешки нагласи и приоритети. Отлаганото в месеците на изпитание, естествено, идва в дневния ред, за да се случи! Въпреки отпускарските нагласи и притесненията покрай коронавируса, ТО на ССБ във Велико Търново активно продължава своята дейност в интерес на хората, участващи в нея. Така ние заявяваме пред света и обществото, че нас ни има, ние сме тук!
Ето две от събитията, които реализирахме точно в средата на лятото.

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ ЗА 2020 ГОДИНА
На 1 юли от 9 часа в Голямата зала на Общината се проведе годишното отчетно събрание на териториалната организация за община Велико Търново към Съюза на слепите в България.
След приветственото слово към присъстващите на Ненчо Обретенов - председател на ТО - Велико Търново, техническият сътрудник на организацията Теодора Обретенова прочете "Отчет за извършената дейност", "Финансов отчет за направените разходи" и "Проект за бъдещите планирани дейности". С коментари и предложения в работата на събранието активно се включиха Галя Таева, Пенчо Василев, Димитър Станев и други членове на организацията.
В съзидателен дух бяха дискутирани идеи за бъдещата дейност, спортните и културни мероприятия, текущи задачи и проблеми за разрешаване.
Почетни гости на форума бяха Росица Димитрова - директор на дирекция "Социални дейности и здравеопазване" към община Велико Търново, Стефка Пенчева - председател на Регионална организация - Габрово към Съюза на слепите в България и Десислава Маринова - сътрудник в РО - Габрово.
След приветствено слово към събралите се Росица Димитрова представи услугите, предоставяни от дирекцията, която ръководи, и изслуша отправените забележки и предложения.
С похвални думи за дейността на организацията приветствие поднесе и Стефка Пенчева в качеството си на председател на РО - Габрово. На присъстващите бяха представени и предложени за закупуване технически помощни средства. Предоставени бяха екземпляри от наръчника "Когато сте с хора без зрение", издаден от ССБ, с указания и препоръки в помощ на хората, имащи незрящи близки или обслужващи хора без зрение, за да се информират как да оказват подкрепа и разбират нуждите на незрящите и зрително увредените хора.


СРЕЩА НА АКТИВИСТИ ОТ ТО НА ССБ В РЕГИОН ГАБРОВО
По установена вече традиция на 19 юли 2021 г. в залите на почивната станция на ССБ "Поп Харитон", разположена сред обсипаната с планинска свежест, китна зеленина и природни красоти околност на Дряновския манастир, се проведе годишната среща на активисти от териториалните организации към Съюза на слепите в България. След прекъсване през 2020 г. поради карантината наложена от епидемичната обстановка с коронавируса през юли 2021 г. това събитие в организационния живот се състоя за трети пореден път. На срещата присъстваха активисти - председателите и сътрудниците им, представители на управителните съвети, поети, спортисти и музиканти от териториалните организации на слепите в градовете Севлиево, Дряново и Велико Търново.
Официалната част от събитието започна с приветствия на председателите и представяне на участниците в екипите на всяка от териториалните организации, дошли за срещата.
В чест на стогодишнината от създаването на Съюз на слепите в България се проведоха спортни състезания и турнири по шахмат, табла, домино и дартс, адаптирани за хора с увредено зрение.
Съставна част от програмата на срещата бяха рецитали на поети, вокално-инструментални изпълнения на певци и музиканти от трите гостуващи организации, в които беше представено лично творчество и бяха изпълнени популярни песни и мелодии, харесвани от аудиторията. В хармонична последователност се редуваха поезия и песни. Свои стихове прочетоха Пенка Ангелова и Пенчо Василев от ТО - Велико Търново, Детелина Боржиева и Венета Йонкова от ТО - Севлиево. В концерта песни изпълниха Димитрийка Енчева от ТО на ССБ за община Велико Търново, малката Стефания Димитрова, вокална група "Росна китка" от ТО на ССБ в Дряново със солист и акордеонист Даниела Асенова.
Програмата, посветена на любителското творчество и културата, приключи с народни хора и танцуване по двойки.
След спортните състезания и рециталите с лично творчество срещата беше отпразнувана с обяд за всички участници.
Гости на проявата бяха пет дами от Лайънс клуб "Велико Търново Янтар" с президент г-жа Галина Генчева, която връчи парично дарение на ТО - Велико Търново за организиране на културно-спортно мероприятие в хижа "Поп Харитон" (в района на Дряновския манастир) по повод 100 години от създаването на Съюза на слепите в България.
Вълнуващите мигове и приятните моменти са съхранени в описателните текстови репортажи, снимките и видеозаписите, отразяващи всички събития в живота и дейността на организацията, които са достъпни във Фейсбук-страницата "ТО на ССБ за община Велико Търново", където документалистът Пенчо Василев събира и популяризира информация и факти, свързани с незрящите от старопрестолния град!

Пенчо ВАСИЛЕВ
Назад

Всички статии на Брой 10, 2021

*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Ноември
100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Интеграция, култура, спорт и достъп до информация
15 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
Послушайте детския зъболекар
ЕСЕ
Здравей, Есен!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Велико Търново
Враца
Пловдив
Русе
Добрич
София
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Незрящ може да вижда отново благодарение на нова генна терапия
Връщане на зрението на напълно слепи хора
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ТЕХНОЛОГИИ
Windows 10: Как да избегнем замлъкването на екранния четец при разговор чрез Bluetooth устройство
Архив на изданието
1 2 3 4 5