Брой 12, 2007

Тема: ДИСКУСИЯ

Мнение


Уважаема редакция,

Ето, че и аз се присъединявам към вашите кореспонденти от дълбоката провинция. Пиша ви от град Харманли. Повод за написването на тези редове е материалът на Георги Генов относно отчетните събрания в ССБ.
Смятам, че отчетите, освен на критериите – краткост и разбираемост, трябва да отговарят и на един друг критерий – актуалност.
Вече втора година, отчетните събрания в ТСО Харманли се провеждат в началото на четвъртото тримесечие, като на тях се отчита дейността на организацията за предходната година.
На поставения от мен въпрос, защо това е така, председателката Калинка Стайкова отговори, че така е спуснат графикът отгоре. Приех отговора й с много резерви. Безспорно, трябва да има дисциплина, но ето, че се губи актуалност и това е една от причините и тази година въпросът за отчетните събрания да бъде повдигнат отново.
Имам въпрос към УС на ССБ и РУС – кому е нужен неактуален, формален отчет?
Имам и втори въпрос към централното и регионалното ръководства. Въпросът ми е за финансирането на ТСО. Оказа се, че ТСО Харманли разполага само със средствата, събирани от членския внос.
Като икономист знам, че държавната субсидия е предназначена за дейността на цялата съюзна система. Защо средствата се разпределят така некоректно спрямо ТСО Харманли? След като ССБ е структуриран на три нива, то и финансовите средства би следвало да се разпределят на три нива, с различен процент на субсидиране.
Надявам се, че ръководството ще даде отговор на поставените от мен въпроси.

Петко АБАДЖИЕВ
Харманли


Назад

Всички статии на Брой 12, 2007

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ССБ
Заседание на 15 и 16 ноември
ДИСКУСИЯ
Мнение
Да помислим заедно
ЗА ЖИЗНЕНОСТТА НА ЕДНА ТРАДИЦИЯ
Национален конкурс за бързо и правилно четене и правилно писане на брайлов шрифт
ИСТОРИЯ
Рилският манастир - спокойствие и духовност
Тук хората намират утеха, изцеление и надежда
КЛАСИКА
Коледен дар, Иван ВАЗОВ
ОЧЕРК
На незрящата учителка нищо не й убягва
ПЕСЕН НА БРОЯ
Тиха нощ
ПОЕЗИЯ
Представяме Ви Христо ХРИСТОВ и Мариана ХРИСТОВА
ПЪТЕПИС
Чикаго: Добре дошли на родна земя!
СВЕТЛИ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ
4 декември - Бъдни вечер
25 декември - Рождество Христово (Коледа)
6 януари - Свето Богоявление (Йордановден)
7 януари - Ивановден
Коледната елха
Коледни рецепти
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6