Брой 11, 2021

Тема: 100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

75 години организирано движение на слепите в пловдивския край


Предпоставки за възникване на организирано движение на слепите в Пловдив и региона
Министърът на просветата проф. Иван Шишманов, бележит български учен и общественик, става радетел на идеята за разкриване на Държавния институт за слепи в България, който отваря врати за своите първи възпитаници на 01.09.1905 г. в София. С това се създават условия българските слепи от училищна възраст първи на Балканите да получават общообразователна, музикална и професионална подготовка. По думите на д-р Стойчо Донев това е първата и най-важна стъпка в делото на слепите у нас. Негови випускници през 1917 г. стават инициатори за създаване на организация на слепите в България. Статията на един от тях – Стефан Ненков – "За да си помогнем, трябва да се организираме", написана на брайл и разпространявана из страната от човек на човек, става фундамент, върху който израства и се развива организираното движение на хората без зрение.
На 28.03.1921 г. в София се провежда заседание, което се смята за учредително на Дружеството на българските слепи. Уставът му е утвърден на 25.08.1921 година.
Ръководството на ДБС още през месец април 1922 г. започва да работи за създаване на професионален оркестър от слепи. По негова инициатива през същата година е основано Дружеството за покровителстване на слепите в България. През 1925 г. възниква Дружеството на слепите есперантисти. На 29 април 1928 г. в София е основано Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928".


В периода 1920-1951 г. слепите в България са се сдружавали по различни признаци – причина за слепотата, професионална ангажираност, културни интереси и други. Освен ДБС са съществували и други организации с различна численост като Дружеството на ослепелите от войните "Тъмнина" – 1920 г.; Дружество "Мрак" – 1931 г.; Дружество "Черен поглед" – 1932 г.; Първа българска кооперация за обща доставка на слепи – 1945 година. Всички те обаче развиват своята дейност основно в София – в страната проявите са единични или инцидентни, организирани от управлението в столицата.
Дружеството на българските слепи започва да изгражда своите структури в страната в началото на 30-те години на миналото столетие. Първият клон е разкрит в Бургас през 1932 година. Следват клоновете: София - 1935 г., Сливен - 1942 г., Разград - 1943 година.

Първи организационни стъпки в пловдивския край
За организационна дейност на Дружеството на българските слепи по отношение на развитието на делото на слепите до края на Втората световна война в Пловдив и региона не може да се говори. Първоначално пловдивски слепи членуват в дружество "Черен поглед", основано през 1932 г., но за някаква съществена дейност не може да става въпрос. През 1945 г. сред пловдивските слепи узрява идеята и те проявяват самоинициатива за организиран живот. За осъществяването ѝ ръководна роля поема Иван Лефтеров – неговата квартира става сборен пункт, където се обмислят стъпките и се чертаят плановете за действие и подкрепа от обществеността, тук се създава звено от активисти, което преценя възможностите за успеха на едно или друго начинание в нашия град.
С одобрението на УС на ССБ през 1946 г. на 19 февруари – Денят на Левски, пловдивчани учредяват своя местна организация. За нейните нужди от градските власти е даден тютюневият склад на ул. "Митрополит Максим" (сега "Съборна") № 57. На събрание на пловдивските слепи, проведено на 13.07.1947 г., официално е учредено областно дружество, където се разглежда и се приема неговият устав. За председател е избран Иван Лефтеров, избира се управителен и контролен съвет. Регистрацията в Пловдивския областен съд става на 18.07.1947 година. Със заповед на Министерството на вътрешните работи от 27.11.1947 г. Областно дружество на слепите – Пловдив е утвърдено и по държавно-административна линия.
Основна задача на дружеството е ремонт на дадената сграда и обзавеждането й за общежитие, работилница, столова и кухня. За целта МЗСГ отпуска през септември същата година сумата 700 хиляди лева по тогавашния курс. Към областното дружество се създава секция на сляпата жена, която е приета като колективен член на Българския народен женски съюз в Пловдив.
На 7 март 1948 г. е първото отчетно-изборно събрание, на което присъстват слепи от различни селища на областта. Присъства и председателят на ССБ Стефан Ненков. За председател на организацията е избран Велко Гълъбов. Урежда се безплатното пътуване на слепите с техните придружители по градския транспорт в Пловдив.
На Десетия редовен конгрес на Дружеството на българските слепи (29-31.08.1948 г.), функциониращо вече като Съюз на слепите в България, за пръв път официално присъстват представители на организираните слепи пловдивчани. Последва поредица от реорганизации в структурно и кадрово отношение в пловдивската организация. Според новия устав, утвърден на 14.02.1949 г., действащите до момента областни дружества се преименуват в клонове на Съюза на слепите в България. На 13 март 1951 г. в София се провежда Обединителният конгрес на различните съществуващи дотогава в България организации на слепи. Пловдивският клон участва в него с 14 делегати. За броени години се сменят няколко председатели на пловдивския клон – Никола Николов, Георги Георгиев (Томбула), Георги Даракчиев.
На годишното отчетно-изборно събрание на пловдивския клон на Общия съюз на слепите в България от 18.04.1954 г. за председател на организацията е избран Христо Белобрадов. Новото ръководство поставя началото на картотекиране на съюзните членове. Белобрадов е преизбран и на отчетно-изборното събрание през март 1955 година. През 1956 г. той е назначен за първи директор на новоразкритото пловдивско предприятие за слепи "Успех", какъвто е в продължение на 10 години. На 17 октомври 1966 е открит Рехабилитационният център за слепи в Пловдив, а Христо Белобрадов става първия му директор. Не жали сили и знания и до края на живота си (1975 г.) работи неуморно за развитието на това първо по рода си у нас заведение. Христо Белобрадов е емблематична личност за пловдивските слепи и слабовиждащи, човек-институция, без когото нашата организация нямаше да е тази, която е сега. През 1997 г. във фоайето на учебната сграда на НЦРС - Пловдив е открит барелеф на Христо Белобрадов в знак на признателност към неговото дело.


Отчетно-изборното събрание от март 1955 г. избира и делегати за Втория конгрес на Общия съюз на слепите в България (ОССБ), състоял се през април 1955 година. На основание промените в устава, приети на конгреса, Изпълнителното бюро закрива клоновете на Съюза и създава нова тризвенна структура, съществуваща и до днес. В своята монография "История на движението на слепите в България" Желязко Пеев използва термина "районни съвети" по отношение на регионалните структури. Първоначално те са 4 с центрове в София, Пловдив, Габрово и Варна и обхващат по няколко окръга.
На разширено съвещание от 22 май същата година ръководството на пловдивската съюзна организация обсъжда работата по прилагане на новата организационна структура. В резултат през втората половина на годината в пловдивския край започва изграждането на съюзни организации по места. На 15 ноември е учредена пловдивската териториална организация на слепите. По аналогия с организационното устройство на управляващата тогава БКП териториалните организации се наричат първични. Такива в пловдивската регионална структура се изграждат още в Стара Загора, Нова Загора, Ямбол, Сливен, Хасково, Свиленград, Панагюрище и Пазарджик.


Георги ГЕНОВ

Използвани източници:
Желязко Пеев – "История на движението на слепите в България"
Ангел Сотиров – "Българските организации на слепи - вчера и днес"Назад

Всички статии на Брой 11, 2021

*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Декември
100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
75 години организирано движение на слепите в пловдивския край
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ
Белградска декларация на Европейския съюз на слепите
ЗДРАВЕ
Някои митове и лъжи за ваксините
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Велико Търново
Кърджали
Русе
КАРИЕРИ
Кариерният център за хора с различни възможности
КОГАТО СТЕ С ХОРА БЕЗ ЗРЕНИЕ
12 простички правила, които ще ви улеснят при общуването с незрящи хора
МЕЛПОМЕНА
Театър – докосване и аромат
"Имам очи, но за какво ги ползвам!"
НОВИНИ
НЧС "Луи Брайл 1928"
НОЕМВРИ
Стихотворение
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Визия за зрение
ПРОЕКТИ
Достъпни градски обиколки за зрително затруднени
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ТЕХНОЛОГИИ
Как да ъпдейтнем безплатно към Windows 11
Архив на изданието
1 2 3 4