Брой 12, 2007

Тема: ДИСКУСИЯ

Да помислим заедно


Уважаеми колеги по съдба, преди няколко дни от Социални грижи научих, че срока за ползване на едно слухово апаратче е стигнал до 6 години! Чрез списание "Зари" искам да споделя с всички, които стоят в живота без звук в ушите и светлина пред очите, тревогата си. Само вие можете да усетите сериозността на положението.
С увреден слух 95% на едното ухо и 98% на другото ухо от 1983 г. ползвам слухово апаратче. Тогава срокът на годност беше 3 години, направиха го 4, по-късно 5 и сега на шест години. Приканвам ви на колективно обсъждане. Редно е да започнем протест срещу социалния министър Емилия Масларова. Трябва да й опишем нашата съдба. Един тотално сляп човек, без слух стои жив в гроба без слухово апаратче. Ако г-жа Масларова има добро сърце нека реално да погледне на нашата тежка съдба и нека отмени тази дискриминационна разпоредба.
С колективно мнение по въпроса искам да се обърнем към асоциацията на НАСГБ. Редно е те да поемат щафетата за реално и справедливо уреждане на този въпрос. Смятам, че нашата тежка инвалидност не може да се сравнява с ония хора, които имат само слухови проблеми и слагат апарата при гледане на телевизия и слушане на радио.
Уважаеми колеги по съдба, приканвам ви за сериозно отношение по въпроса и вярвам, че Масларова ще се съгласи да намали срока за ползване на слухово апаратче на 4 години в името на една шепа българи, обречени да живеят без звук и светлина. Трябва да се знае, че ние от ставане до лягане, непрекъснато ползваме слухови апаратчета и това ни спасява от гробната тишина. Министър Масларова, вие сте на ход!

С уважение Аврам АВРАМОВ
Велико Търново
ул. "Никола Габровски" 33 Б
тел.: 062/ 658-934Назад

Всички статии на Брой 12, 2007

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ССБ
Заседание на 15 и 16 ноември
ДИСКУСИЯ
Мнение
Да помислим заедно
ЗА ЖИЗНЕНОСТТА НА ЕДНА ТРАДИЦИЯ
Национален конкурс за бързо и правилно четене и правилно писане на брайлов шрифт
ИСТОРИЯ
Рилският манастир - спокойствие и духовност
Тук хората намират утеха, изцеление и надежда
КЛАСИКА
Коледен дар, Иван ВАЗОВ
ОЧЕРК
На незрящата учителка нищо не й убягва
ПЕСЕН НА БРОЯ
Тиха нощ
ПОЕЗИЯ
Представяме Ви Христо ХРИСТОВ и Мариана ХРИСТОВА
ПЪТЕПИС
Чикаго: Добре дошли на родна земя!
СВЕТЛИ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ
4 декември - Бъдни вечер
25 декември - Рождество Христово (Коледа)
6 януари - Свето Богоявление (Йордановден)
7 януари - Ивановден
Коледната елха
Коледни рецепти
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6