Брой 11, 2021

Тема: ОФТАЛМОЛОГИЯ

Визия за зрениеНа 5 октомври 2021 г. в хотел "Рила" бе проведен информационен ден по проект "Визия за зрение" за хора с увредено зрение и представители на организации и институции работещи, по политики и решаване на проблеми за хора със зрителни увреждания от регион София град, София област, Перник, Кюстендил и Благоевград, като за регион София град и София област активен партньор бе Регионална организация - София на Съюза на слепите в България.
Организатори на срещата бяха Сдружение "Ретина България" и Фондацията за реформа в местното самоуправление с участието на Столична община.
В дискусията се включиха Здравко Сечков от Столична община - изпълнителен директор на Фондация за реформа в местното самоуправление, д-р Петя Стратиева - ръководител на проекта "Визия за зрение" и председател на сдружение "Ретина България", член на ССБ от Териториална организация "София – Юг”, проф. д-р Лъчезар Войнов - ръководител катедра "Очни болести, УНГ болести и орална хирургия" във Военномедицинска академия, председател на Столично офталмологично дружество и зам.-председател на Българско офталмологично дружество и Мила Драгомирова - председател на Български съюз на оптометристите, преподавател в СУ "Свети Климент Охридски".


В хода на разговорите се обсъждаха проблемите на хората със зрителни увреждания, най-новите методи за диагностика и лечение на зрителни заболявания, анализираха се причините за възникването им и напредъка на съвременната офталмология за лечение, корекция на зрението и частично или пълно възстановяване на зрението и намаляване на зрителния дефицит. Съвременната офталмология изисква тясна координация на усилията между офталмолози и оптометристи в отговор на потребностите на пациентите със зрителни увреждания относно подобряване на зрителните възприятия в максимално възможна степен.
Юристът-експерт Хюсеин Исмаил анализира институционалната и правна рамка в сферата на възможностите за рехабилитация и интеграция на хората със зрителни увреждания, а Катя Кирилова от Националната мрежа на здравните медиатори сподели опита и трудностите, с които се сблъскват здравните медиатори при работата си с уязвими социални групи.
В България потребностите на хората с увредено зрение поради по-ниския социален стандарт на живот и ограничените бюджетни възможности са в няколкократно по-ниска степен на удовлетворяване в сравнение с високоразвитите европейски държави и в тази област има нужда от сериозна промяна на политиките и ресурсното им обезпечаване.
Хората със зрителни увреждания се нуждаят от достъпна среда, адекватно образование, съвременни помощно-технически средства и активна трудова реализация и това е единственият обективен подход за тяхната пълноценна интеграция – това бе основният извод от разискваните въпроси.
Проектът се реализира с партньорството на Асоциацията на хората със зрителни увреждания (Исландия), която споделя своя опит и добри практики, и с безвъзмездна финансова подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез европейски финансов механизъм.

Даниела ДАМЯНОВА


Назад

Всички статии на Брой 11, 2021

*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Декември
100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
75 години организирано движение на слепите в пловдивския край
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ
Белградска декларация на Европейския съюз на слепите
ЗДРАВЕ
Някои митове и лъжи за ваксините
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Велико Търново
Кърджали
Русе
КАРИЕРИ
Кариерният център за хора с различни възможности
КОГАТО СТЕ С ХОРА БЕЗ ЗРЕНИЕ
12 простички правила, които ще ви улеснят при общуването с незрящи хора
МЕЛПОМЕНА
Театър – докосване и аромат
"Имам очи, но за какво ги ползвам!"
НОВИНИ
НЧС "Луи Брайл 1928"
НОЕМВРИ
Стихотворение
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Визия за зрение
ПРОЕКТИ
Достъпни градски обиколки за зрително затруднени
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ТЕХНОЛОГИИ
Как да ъпдейтнем безплатно към Windows 11
Архив на изданието
1 2 3 4