Брой 12, 2021

Тема: 100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Начало на трудоустрояването на слепите в Пловдив
Дом-работилница за слепи и ДП "Труд"
Основна задача на новоучреденото областно дружество на слепите в Пловдив е ремонт на предоставената от градските власти сграда – тютюневия склад на ул. "Митрополит Максим" (сега "Съборна") № 57, обзавеждането й за общежитие, работилница, столова и кухня. За целта Министерството на здравеопазването и социалните грижи отпуска през септември 1947 г. сумата 700 хиляди лева (по тогавашния курс).
Назначаването на управител на работилницата се разисква на областната конференция, проведена през декември 1948 година. Веднага започва издирването на подходящи слепи от цялата страна за настаняване на работа. Назначена е управа на дом-работилницата – Атанас Минков е управител, а Димитър Ганчев - майстор. Оборудвани са 15 работни места, които много скоро се заемат. Официалното откриване на работилницата става в началото на юни 1949 година. Изработват се дребни кошничарски изделия, а по-късно се преминава към оплитането на куха стъклария. В началото на 1950 г. в Пловдив се създава Държавно предприятие "Труд", в което се устройват на работа глухи, слепи и инвалиди с увредени долни крайници. Дом-работилницата преминава към новооткритото предприятие с основна производствена дейност универсално кошничарство.
Съгласно постановление на Министерски съвет от 7.06.1952 г. се създава Държавно учебно предприятие "Труд" с централа в София и клонове в страната. Пловдивското ДП "Труд" се преустройва в клон на ДУП "Труд". Целта е успешното трудоустрояване на инвалидите чрез тяхната квалификация и преквалификация. Много слепи от страната преминават едногодишен курс по универсално кошничарство, като обучението е на пълна държавна издръжка.


Основаване на ПП "Успех" - Пловдив
Разпореждането на МС от 9 април 1955 г. дава възможност на ССБ да създава производствени предприятия на стопанска сметка за трудоустрояване на невиждащите граждани в страната. На разширено съвещание от 22 май ръководството на пловдивската съюзна организация обсъжда организиране на работническо общежитие и разкриване на производствено предприятие – клон на софийското.
На 17 ноември 1955 г. Бюрото на ЦС на ССБ провежда заседание, на което се решава разкриването на производствено предприятие и в Пловдив като клон на ПП "Успех" - София. За управител на клона, считано от 1 декември 1955 г., е назначен Христо Белобрадов. На заседанието са одобрени и първият финансово-производствен план, и щатното разписание на предприятието за стопанската 1956 година. По същото време община Пловдив решава да предаде на стартиращото предприятие кошничарския цех (с машините и инструментите) на промкомбинат "Шипка", както и 3 етажа от сградата на ул. "Абаджийска" № 1 заедно с инвентара и покъщнината на бившето работническо общежитие "Сашо Димитров" (някога хотел "Борислав").
Пловдивското предприятие започва стопанската си дейност на 3 януари 1956 г. с 28 производственици – 26 слепи и 2 глухонеми. Дотогава част от пловдивските слепи работят в кошничарския цех на промкомбинат "Шипка". През първите 3 години е застъпено само кошничарско производство като оплитане на куха стъклария – дамаджани и буркани, и изработка на канцеларски кошчета. Метларството е второто производство, което се разкрива през 1958 година.
За да подобрят условията за работа в предприятието, Районният съвет на ССБ съвместно с администрацията на същото започват още в началото на 1958 г. подготовка за строеж на нови работни и складови помещения. Общината отпуска на РС на ССБ 6 хил. м² терен, а впоследствие допълва същото с още 2 600 м². Парцелът е даден за строеж и стопански двор безвъзмездно. Това е днешният стар двор на "Успех". Там през 1960 г. са завършени първите две типови етажни производствени помещения. От началото на 1960 г. се започва изпълнението на нова строителна програма – типово работно помещение, работнически стол, две складови помещения и сграда за администрацията. След това се правят надстройки над едноетажните сгради. Подготвят се планове и проектно-сметни документации за строеж на четириетажна основна производствена сграда, довършена в края на 1964 г., и през следващата година в нея започва да кипи трудова дейност. По този начин стопанският двор на предприятието е завършен. Междувременно се въвеждат редица нови производства – пасмантерийни изделия, производство на багажни куфари, уплътняване на метални капачки за стъклени бутилки, производство на меки канцеларски папки.
На 2 януари 1964 г. филиал на пловдивското предприятие се разкрива в Сливен. В началото на юни 1971 г. е открит филиал и в село Богомилово, Старозагорско.
През 1959 г. община Пловдив отрежда безплатен парцел от 22 394 м² в кв. "Изгрев" за културно-битово строителство на ССБ. Започва строежът на културния дом със салон, сцена и репетиционна зала, читалня и библиотека. През 1966 г. е завършена четириетажната сграда на работническото общежитие с 99 легла. Построяват се 3 четириетажни блока с още 84 апартамента за семействата на работниците и служителите от предприятието. В края на 1970 г. завършва строителството на сграда за детски ясли и градина.
През 70-те и 80-те години на миналия век ПП "Успех" - Пловдив се утвърждава като едно от водещите предприятия в стопанската система на ССБ. Ако към 31 декември 1961 г. в него работят 116 души, в края на 1989 г. те са близо 1300, а слепите му работници и служители заедно с тези от надомното производство и филиалите доближават 700. През този период са трудоустроени всички желаещи да работят слепи хора от прилежащия регион, дава им се възможност да гарантират добри условия за живот на семействата си. ПП "Успех" става център, около който се консолидира, развива и укрепва Пловдивската регионална организация на ССБ.

Използван източник:
Данчо ДАНЧЕВ – "Мигове от извървяния път"
Георги ГЕНОВНазад

Всички статии на Брой 12, 2021

**КАЛЕНДАР
2022 година
*ДЕКЕМВРИ
Най-специалното време от годината
100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Начало на трудоустрояването на слепите в Пловдив
В края на юбилейната година
3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Декларация
"Билла България" – приятелство, доказано с времето
IN MEMORIAM
Последно сбогом на Маринка Спасова
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
София
ОБЩЕСТВО
Невежеството е новото нормално
ПРОЕКТИ
Информационно събитие
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СПОРТ
Бронзова България
ШАХМАТ
Олимпиада и конгрес на ИБКА в Родос
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6