Брой 12, 2021

Тема: 100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

В края на юбилейната годинаНезрящи артисти изнасят концерт в Русе за 100-годишнината на Съюза на слепите


В продължение на цялата 2021 година нашата организация отбелязваше 100-годишния си юбилей с множество публикации и различни културни и спортни прояви.
И макар рождената дата на Съюза на слепите в България да е датата на неговото учредяване – 28 март 1921 г., ние приемаме за юбилейна цялата 2021 година – от самото й начало до края на декември.
Годината се изтърколи някак неусетно бързо, оставяйки усещането за една вековна неповторимост и солидност.
В продължение на 12 месеца многократно си спомняхме и споменавахме имената на множество будни умове, прозрели необходимостта от обединение на хората не само с еднакъв физически проблем, но и с еднакви пориви, мечти и енергия за градеж.
И все пак, за мен, сред всичките имена на дръзновените ни предшественици едно от най-светлите е името на проф. Иван Шишманов, отворил за незрящите хора вратите към познанието и осъзнал необходимостта от образование за тях във времената на следосвобожденска България. Всъщност именно той е човекът, създал условията и предпоставките за възникване на организираното движение на слепите у нас.
Не по-малка е и ролята на педагога Стойчо Донев, дал най-доброто от себе си, за да набере и пренесе най-прогресивното от чуждестранния опит в областта на образованието за слепи.
Винаги съм твърдяла, че доброто образование, грамотността и широкият мироглед са в основата на всеки прогрес в човешката история и основна движеща сила за всяко организирано движение.
Съюзът на слепите в България е основан от първите възпитаници на Държавния институт за слепи, а това са били едни от първите образовани незрящи българи, чието дело в последващия цял век е продължавано и развивано от няколко поколения всеотдайни ентусиасти.
Стремежът за достоен и пълноценен живот е бил двигателят на тези няколко поколения да издигат с упорство и всеотдаен труд не само самочувствието на слепите българи, но и авторитета на организацията ни през годините.
Днес нашата равносметка е, че само единни и сплотени хората могат да постигат стремежите и мечтите си, да бъдат по-силни и да преодоляват заедно множеството препятствия, които животът поставя пред тях.
Обръщайки се назад във времето, си даваме сметка колко наистина трудна е била всяка крачка, всяка малка победа, всеки малък пробив в материалното и дори в психологическото благоденствие на хората лишени от зрение.
И ако да се говори за пълно благоденствие е все още твърде рано, то Съюзът на слепите в България постоянно се стреми към постигането му за членовете си чрез своите дейности, като основната от тях е правозащитната.
Наистина много е постигнатото за цяло едно столетие, през което слепите хора се превърнаха от тежест за семействата си в достойни, образовани и в голяма степен самостоятелни членове на обществото.
Дано това продължи и през следващите години на настъпващия вече втори век от историята на Съюза на слепите в България.
Нека всеки от нас изпрати отминаващата 2021 година със самочувствие, усещане за лично достойнство, с вяра в собствените си сили и с много човещина в сърцето. Нека не ни напуска усещането за сплотеност, солидарност, съпричастие и надежда за истинско благоденствие.
Тази едновековна крачка оттласна Съюза на слепите в България практически от нулата към едно съвременно възприятие и отношение на обществото към незрящите хора, давайки им така необходимия кураж, вяра и чувство за достойнство и значимост.

Нека изпратим 2021 година със светли мисли, с много надежда и вяра в доброто и човечността, с много здраве и упоритост, с много очакване за сбъднати мечти.
Весела Коледа и Щастлива Нова година!


Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 12, 2021

**КАЛЕНДАР
2022 година
*ДЕКЕМВРИ
Най-специалното време от годината
100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Начало на трудоустрояването на слепите в Пловдив
В края на юбилейната година
3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Декларация
"Билла България" – приятелство, доказано с времето
IN MEMORIAM
Последно сбогом на Маринка Спасова
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
София
ОБЩЕСТВО
Невежеството е новото нормално
ПРОЕКТИ
Информационно събитие
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СПОРТ
Бронзова България
ШАХМАТ
Олимпиада и конгрес на ИБКА в Родос
Архив на изданието
1 2 3 4