Брой 12, 2021

Тема: 3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Декларация


НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ - ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ДО:

президента на Република България,
министър-председателя на Република България,
парламентарните групи в 47-то Народно събрание,
омбудсмана на Република България,
медиите


ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Уважаеми госпожи и господа,

На 3 декември в цял свят се отбелязва Международният ден на хората с увреждания. Чуваме различни послания на този ден, защото и политиките по отношение на хората с увреждания имат много лица. Вие сте новото политическо лице на България, а ние също сме тук пред вас и не сме просто безлична статистика.
В световен мащаб над един милиард души или около 15 % от населението има някаква форма на увреждане. В България по данни на Агенцията за хората с увреждания в техния регистър са въведени 685 хиляди човека с призната намалена работоспособност или вид и степен на увреждане. Над 80 хиляди са децата с увреждания, отново по данни на Агенцията за хората с увреждания.
Трети декември е момент за оценка на извървения път и дебат за перспективите на развитие на социалните политики за тези хора и осигуряване на условия за равнопоставеното им участие в развитието на обществото и държавата.
Днес, в кризисната здравна и икономическа обстановка, нека се видим лице в лице, защото сме заедно в бъдещето на България и заедно трябва да намерим верните решения за:

● Осигуряване на качествена подкрепа във всички области за постигане на нормални стандарти на живот за хората с увреждания.
● Пълна реформа в ТЕЛК и приемане на нов модел за оценка на увреждането, възможностите и потребностите, отчитащ комплекс от разнообразни фактори и гарантиращ по-висока степен на социално приобщаване на хората със специфични възможности.
● Повишаване на ефективността на здравната система чрез: своевременна медицинска профилактика, качествено и достъпно лечение, осигуряване на безплатни лекарствени средства и медицинска рехабилитация.
● Промяна на модела за предоставяне на помощни средства, медицински изделия и приспособления и приемане на стандарти, гарантиращи тяхното качество.
● Повишаване на качеството на приобщаващото образование.
● Незабавна и пълна промяна на нормативните условия за подкрепа на заетостта на хората с увреждания и осигуряване на напълно нов модел и правила за финансиране на хората с увреждания и работодателите според броя на осигурените работни места и тежестта на увреждането на работещите. Повишаване на ресурса за подкрепа на работещите хора с увреждания и техните работодатели.
● Значимо завишаване на стандартите за финансиране на социалните услуги с цел създаване на качествена подкрепа за хората с увреждания; привличане на качествени професионално подготвени специалисти; преодоляване на високата инфлация, завишените цени на горива и електрическа енергия и разработване на карта за оптималното им разпределение в страната.
● Подобряване на архитектурната, транспортна и комуникационна среда.
● Повишаване на доходите на хората с увреждания, гарантиращи достоен живот, лечение и рехабилитация.
● Създаване на условия и механизъм за координация и контрол на хоризонталните политики за хората с увреждания и създаване на Държавна агенция за хората с увреждания.
● Промяна на режима на поставяне под запрещение на хората с увреждания с цел осигуряване на право на избор.

Уважаеми госпожи и господа,

Заявяваме своята готовност за участие в създаването и реализацията на политиките и усъвършенстване на действащата нормативна база за промяна на социалния статус на хората с увреждания в страната.

Веска Събева – председател на Асоциацията на родители на деца с епилепсия и заместник-председател на Националния съвет за хората с увреждания

Красимир Коцев – председател на Съюза на инвалидите в България

Васил Долапчиев – председател на Съюза на слепите в България

Величка Драганова – председател на Националната асоциация на сляпо-глухите в България

Мария Недялкова – председател на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения

Маринела Ангелова – председател на Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания

Мая Викторова – председател на Българска асоциация "Диабет"

Диана Инджова – председател на Центъра за психологически изследвания

Петър Велчев – председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в Република България

Николай Нинов – председател на Съюза на глухите в България

Лазар Живанкин – председател на Асоциацията на родители на деца с нарушено зрение

Мария Кръстева – председател на Асоциацията на родителите на деца с увреден слух

Божидар Станчев – председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации

Венка Шаркова – председател на Българската асоциация за невромускулни заболявания

Стефан Данчев – председател на Националния център за рехабилитация на слепи

Светослав Чернев – председател на Национална организация "Малки български хора"

Павел Савов – председател на Българската асоциация за рекреация, интеграция и спорт

Бончо Бонев – председател на Националната потребителна кооперация на слепите в България

Георги Георгиев – председател на Националния алианс за социална отговорност

Доброслав Илиев – председател на Българската асоциация за рекреация, интеграция и туризъм

Златомир Стоянов – председател на Националната асоциация на хора с придобити уврежданияНазад

Всички статии на Брой 12, 2021

**КАЛЕНДАР
2022 година
*ДЕКЕМВРИ
Най-специалното време от годината
100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Начало на трудоустрояването на слепите в Пловдив
В края на юбилейната година
3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Декларация
"Билла България" – приятелство, доказано с времето
IN MEMORIAM
Последно сбогом на Маринка Спасова
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
София
ОБЩЕСТВО
Невежеството е новото нормално
ПРОЕКТИ
Информационно събитие
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СПОРТ
Бронзова България
ШАХМАТ
Олимпиада и конгрес на ИБКА в Родос
Архив на изданието
1 2 3