Брой 01, 2022

Тема: В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ

Обща информация


Стоян ВАСЕВ

Изминалата 2021 г. премина под знака на едно забележително събитие в живота на нашата организация – отбелязахме сто години от създаването на организираното движение на хората със зрителни проблеми. Един вековен юбилей! Години, изпълнени с борба за права, стремеж към достоен живот и интеграция в обществото. Сто години, ползвайки натрупания европейски опит, няколко поколения хора със зрителни увреждания изграждат и развиват Съюза на слепите в България, превръщайки го в неправителствена организация с голям национален и международен авторитет.
Особено място в многостранната дейност на организацията заема осигуряването на нейните членове достъп до литературната съкровищница на човечеството. Тази дейност се осъществява от студиото за запис на аудио книги. През настоящата година се навършват 60 години от неговото създаване през 1962 година. Началото е поставено в Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928" с първия запис – "Мартин Идън" от Джек Лондон.
С годините обемът на записаните книги нараства и това довежда до приемането през 1970 г. на решение за предаване на студиото на Съюза на слепите в България. Доставя се ново съвременно оборудване за запис и тиражиране на аудио касети. През октомври 1976 г. новото студио влиза в експлоатация и фондът от аудио книги нараства с бързи темпове, за да достигне до почти 100 000 касети.
През септември 2003 г. беше открито ново студио, обзаведено с най-модерното оборудване за цифров запис. Италианският съюз на слепите оказа значително съдействие в изграждането му. Приемането на технологията за запис върху CD улесни достъпа на читателите до фондовете на фонобиблиотеката на Съюза на слепите. Създадени са редица възможности за абонаментно обслужване, за получаване на аудио книги при поискване и редица допълнителни услуги, улесняващи нашите читатели.
През 2016 г. беше създадена онлайн платформа за достъп до наличните книги в библиотеката на Съюза. Чрез лесна регистрация в системата всеки човек със зрителни увреждания в България може свободно да изтегля аудио книгите, които го интересуват. Тази опция осигурява много лесен достъп за хора, които са възпрепятствани да отидат до съответния клон на централната и регионалните фонобиблиотеки. Достъпът е безплатен и следва прости правила, договорени с Министерството на културата относно защитата на авторските права. През 2020 г. започна да функционира ново студио за запис на говорещи книги.
След 1976 г. Съюзът на слепите в България издава говорещите списания "Знание", "Съвременност", "Домашен съветник", "Литературен калейдоскоп", "Наблюдател" и "Булгара есперантисто". В студиото за говорещи книги средногодишно се записват 100 нови заглавия художествена литература. Към 31.12.2021 г. организацията управлява фонд от 4 116 говорещи книги, представляващи около 49 000 часа аудио записи. Това голямо богатство се предоставя безвъзмездно на повече от 2 500 читатели чрез централната и седем базови фонобиблиотеки, регионалните и териториалните структури на организацията, центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания, абонамент за личната фонотека, по заявка личен избор и чрез интернет достъп до фондовете на фонобиблиотеката.
През изтеклата 2021 година в Студиото за звукозапис на ССБ продължи рутинната работа по създаване на нови аудио книги и възстановяване на записи от Златния фонд. Поради некачествените технически носители и лошите условия за съхраняването им става все по-трудно възстановяването на записаните преди години книги, а и доста от заглавията не представляват интерес за съвременните читатели. По тези причини намаляват както броя, така и продължителността на възстановените заглавия. За съжаление през периода отбелязваме и значителен спад на записаните нови заглавия. Това се дължи както на обективни, така и на субективни причини. Неблагоприятно отражение даде тежката здравна обстановка, свързана с ковид кризата. От друга страна влияние оказа и липсата на нови гласове – разделихме се с някои от актьорите, привлечени от по-добрите условия, предлагани от фирми, извършващи подобна дейност. През новата година следва де се положат значителни усилия за намиране и подбор на нови четци.

ЕТО КАК ИЗГЛЕЖДА ДЕЙНОСТТА НА СТУДИОТО ПРЕЗ 2021 Г. В ЦИФРИ:

Брой на записаните нови заглавия – 79
Продължителност на записите – 718 часа
Брой на създадените CD – 33
Брой списания – 12
Продължителност – 254 часа
Тираж – 1 404 CD
Абонамент за книги – 998 CD
Поръчки за запис – 1 231 CD
Брой на възстановените заглавия – 22
Продължителност на записа – 324 часа
Брой на създадените CD – 16.

Към 31.12.2019 г. регистрираните читатели, ползващи услугата за интернет достъп до наличните заглавия, достигнаха 330, които са изтеглили 3 985 книги.

В регионалните организации в София и Габрово се извършва услугата запис на книги на външни носители. Предоставените заглавия през отчетния период са 14 856, предоставени на 327 читатели.

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ИСКАМ ДА ПОЖЕЛАЯ НА ВСИЧКИ ЧИТАТЕЛИ МНОГО ЗДРАВЕ И КЪСМЕТ ЗА ЕДНА УСПЕШНА 2022 ГОДИНА!Назад

Всички статии на Брой 01, 2022

**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Януари и м. Февруари
*ПРАЗНИЧНО
Новата година
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Обща информация
Списък на записаните нови заглавия през 2021 година
Списък на възстановените заглавия през 2021 година
Книги, издадени на брайл от Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2021 година
ЗДРАВЕ
Повече от 40 погрешни схващания за COVID-19
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Шумен
Пловдив
Петрич
ИЗГУБЕНИ ВЪВ ВРЕМЕТО
Загубено поколение
НАШИЯТ БРАЙЛ
Отбелязваме Световният ден на брайловата азбука
ОБЩЕСТВО
Четете!
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
Да влезеш в обувките на слепите
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
Архив на изданието
1 2 3