Брой 01, 2008

Тема: ОБЩЕСТВО

Обединени усилия в помощ на незрящите хора в град Варна


На местните избори във Варна кметът Кирил Йорданов беше преизбран за трети пореден мандат с убедителен резултат още на първия тур. Беше преизбран и председателят на Общинския съвет Борислав Гуцанов. Една от основните причини за това беше провежданата от тях изключително ефективна социална политика. Гражданите на Варна по един или друг начин почувстваха положителните резултати и направиха своя категоричен избор. Една обособена група хора, към която беше обърнато специално внимание от страна на кмета и общинския съвет, са незрящите жители на града. За решаването на техните проблеми бяха обединени усилията на омбудсмана на хората с увреждания към община Варна - Веселина Стоилова, на ръководството на фондация „Съпричастие” – Варна и Славчо Аврамов, Регионалната организация на Съюза на слепите във Варна с председател Методи Андонов, както и на специалисти от Техническия университет във Варна. Инициативата за такава целенасочена съвместна дейност беше подета от директора на дирекция „Социални дейности и жилищна политика при община Варна” доктор Здравко Марков. Той заедно с Диляна Несторова – главен експерт "Социални проблеми на гражданите", както и с останалите специалисти от неговия екип пряко участваха в обсъждането на различните варианти за решаването на проблемите на незрящите граждани на Варна. Там, където идеите бяха одобрявани, те се ангажираха с осигуряване на необходимото финансиране със средства на общината.

В резултат на съвместната дейност между община Варна, организациите на незрящите хора във Варна и Техническия университет в града се стигна до решението да започне поетапно изпълнение на проект за осигуряване на свободен достъп и мобилност на хората с увредено зрение. В основата си той предвижда на всеки от незрящите хора във Варна да се предостави безплатно едно устройство за дистанционно управление, подобно на тези за включване и изключване на алармената система на автомобилите. Чрез него могат да се активират от разстояние различни изпълнителни устройства, които да дават определена информация на незрящия човек.
В Техническия университет във Варна бяха изработени звукови сигнализатори, които се монтираха над входовете на община Варна, областна управа Варна, на някои от кметствата, на входовете на автогарата, социалните служби и други обществени сгради. Когато незрящият гражданин се доближи примерно на 50 м от сградата, в която иска да влезе, той натиска бутончето на устройството за дистанционно управление. Радиовълните, които се излъчват от него достигат до монтирания над входната врата звуков сигнализатор. Последният се активира и започва да издава периодичен сигнал с приятен тон в продължение на около 20 секунди. Звуковият сигнал насочва незрящия в правилната посока и му помага уверено и безпогрешно да намери входната врата. След около 20 секунди сигналът спира. Ако незрящият не е успял да се придвижи и да влезе във входа, отново натиска бутончето на дистанционното и то повторно задейства сигнализиращото устройство.
Оказа се, че това е едно сполучливо специфично решение на проблема със свободния достъп на незрящите хора, изискващо сравнително по-малки инвестиции в сравнение с помощните средства за инвалидите с двигателни увреждания.
С цел да се подпомогне мобилността на незрящите хора във Варна специалисти от Техническия университет във Варна разработиха звуков сигнализатор, който се монтира на светофарните уредби. Подобни устройства и в момента се използват в редица градове, но имат недостатъка, че се активират в 6 часа сутринта, произвеждат звуков сигнал през целия ден и се изключват обикновено в 22 часа. През цялото това време те смущават живущите и работещите в района на светофара. Монтираните във Варна светофарни звукови сигнализиращи устройства се включват само ако на даденото кръстовище има незрящ човек. Наближавайки светофара, той натиска бутончето на същото устройство за дистанционно управление. Звуковият сигнализатор се привежда в състояние на изчакване и когато светне лампата на „зеления пешеходец” започва да издава приятен периодичен звуков сигнал. Ако при едно светване на зелената светлина на светофара незрящият човек не е успял да прекоси улицата, а е стигнал до средното островче, той може отново да натисне бутона на дистанционното управление и повторно да активира звуковия сигнализатор. От една страна при този режим на работа звуковият сигнал е изключително полезен за незрящите хора, а от друга страна не се излъчва целодневно, а само в изолирани случаи и не стресира живеещите или работещите хора около кръстовищата.
С цел повишаване на мобилността на незрящите граждани на Варна общината финансира изработването на гласови информатори, предназначени за монтиране в автобуси и тролейбуси. Обикновено, чакайки на спирката, незрящият чува пристигането на автобуса или тролейбуса, но не знае коя линия обслужва превозното средство и се оказва в затруднена ситуация. При наличие на електронно гласово информационно устройство в автобуса /респ. тролейбуса/ незрящият човек натиска бутона на дистанционното си управление и го активира. От високоговорителя, монтиран над вратата, се чува глас, който изговоря няколко пъти номера на линията, обслужвана от превозното средство. Това освобождава незрящия гражданин от необходимостта да пита околните (ако има такива) за номера на линията и същевременно го ориентира къде се намира вратата. Включването на говорещото устройство също така заостря вниманието на водача и той не затваря вратите, докато не се увери, че незрящият се е качил. Със средства на община Варна до момента са монтирани подобни гласови информатори на 140 автобуса и на 40 тролейбуса от масовия градски транспорт. Общината е закупила също така 900 броя устройства за дистанционно управление, които се предоставят по строго регламентиран ред напълно безвъзмездно на незрящите хора в града.
С това усилията за решаване на проблемите на незрящите хора не спират.
В Техническия университет-Варна са разработени светещи сигнализатори, предназначени за монтиране на белия бастун. Те се оказват особено ефективни при движение на незрящите хора през тъмната част от денонощието, особено в есенно-зимния сезон. Светлинният сигнализатор привлича погледите както на пешеходците, при движение на незрящия човек по тротоара, така и на водачите на моторните превозни средства, когато той стъпи на пешеходната пътека за да пресече уличното платно. Тревожно мигащата червена светлина заостря вниманието и на едните и на другите, и в голяма степен допринася за безопасното придвижване на незрящите хора.
Помислено е и за хората с остатъчно зрение. За тях са разработени телевизионни увеличители в различни варианти. Те са реализирани на базата на портативни телевизионни камери, снабдени със специален, силно увеличаващ предметите, обектив. Буквите на текста, поставен под камерата, се изобразяват върху екрана на свързания с нея домашен телевизионен приемник в многократно увеличен размер и могат да се четат значително по-лесно. Общото при всичките варианти е сравнително опростената конструкция, с цел цената им да стане достъпна за колкото е възможно повече хора с увредено зрение.
В процес на разработка е устройство, което да предупреждава незрящите за препятствие на 1,5 – 2 метра пред тях /спряла кола на тротоара, рекламен билборд и др. под./. Ултразвуков локатор ще открива подобни препятствия и ще сигнализира чрез звукова индикация.
Примерът на Варна е едно красноречиво доказателство, че когато се обединят усилията на местната власт, неправителствените организации и научният потенциал проблемите на хората в неравностойно положение намират своето положително решение.

доцент Петър БАЛАБАНСКИ,
Технически университет – Варна
Назад

Всички статии на Брой 01, 2008

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ ПРЕЗ 2007 ГОДИНА
Списък на компакт дисковете, записани и възстановени в студиото за звукозапис на ССБ през 2007 г.
В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ССБ
Заседание на 19, 20 и 21 Декември
ГОДИШНИНА
160 години от рождението на Христо Ботев
ГОЛБАЛ
Коледен турнир за купата на България по голбал, 8-9.12.2007 г.
След българския триумф
ИЗ ЖИВОТА НА НАСГБ
Работилница за човечност и доброта
Да бъде и пребъде
Всичко е добре, когато свършва добре
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Долни Дъбник, 3 декември – международен ден на хората с увреждания
Долни Дъбник, Заедно в делници и празници
Велинград
Дупница, „Интимна терапия” в Кюстендил
Пловдив, За РСО Пловдив 2007 година завърши многообещаващо
Червен бряг
Плевен
ОБЩЕСТВО
Обединени усилия в помощ на незрящите хора в град Варна
ПРАЗНИЧНО
Трифон Зарезан
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8