Брой 03, 2022

Тема: НА ФОКУС

Слабозрящите са онеправдани от здравната и социалната ни система

Медицината се развива с изключително бързи темпове, а офталмологията е един от тези примери. В България се прилагат успешно голям брой иновативни лечения и подходи - микроинвазивни оперативни техники, съвременно високотехнологично и своевременно щадящо лазер лечение, въведени са лекарствени молекули за лечение на сериозни социално значими заболявания. И тук е мястото да се обърне внимание на онази група пациенти - между виждащите и слепите, а именно слабозрящите, която се оказва онеправдана от здравната и социалната ни система. Те не попадат в групата на иновативни практики за съвременно лечение.
Модел на добри практики в тази област има във всички страни по света, докато в България те все още липсват. Например никое от изброените средства в областта на low vision дори не се реимбурсира от НЗОК.
Съществуват множество различия по света между дефинициите за намалено зрение (low vision) и слепота. Според СЗО намалено зрение се определя като зрителна острота <0.3, а слепота като зрителна острота <0.05. Слепотата поражда тежка инвалидност, а намаленото зрение тежък социален проблем.
Много бих искала да цитирам и една публикация на Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив от 1991 г. за състоянието на осведомеността на офталмолозите по въпроса за зрителната рехабилитация: „...Но въпреки високия си професионализъм, офталмолозите нямат специални познания по рехабилитацията на слепите. При наше анкетно проучване, проведено тази година с 26 офталмолози, се оказа, че в голямата си част те нямат адекватна представа за основните функции на Центъра, за това какви рехабилитационни услуги той предлага, а някои от тях дори, за съжаление, не знаеха за неговото съществуване...”.
Повече от 30 години по-късно нивото на информираност на обществото и познанията на медицинските специалисти по темата като цяло не са по-различни. Доказателство за това са резултатите от проведено наше анкетно проучване с над 150 участници. Около 67% от анкетираните нямат информация за очни специалисти, предписващи корекционни средства и увеличителни системи за слабозрящи. Изключително голям процент - 95% от респондентите, не знаят на какви социални придобивки за оптична корекция имат право слабозрящите. А на въпроса знаят ли кога е Денят на белия бастун - само 20% от медицинските лица отговарят положително. Обнадеждаващ е фактът, че 56% от офталмолозите отговарят позитивно, че проявяват интерес към обучения за адаптация на специални средства за зрително подпомагане.

Проект, по който работя
Обект на зрителна рехабилитация с оптични средства са пациенти с трайно намалена зрителна острота, неподлежаща на корекция с обичайни очила. Проучва се адаптацията на слабозрящи пациенти със социално значими очни заболявания към предписаните им увеличителни средства и удовлетвореността от използването им.

Резултати
Всички консултирани слабозрящи са прегледани обстойно, анкетирани са със специален въпросник и най-важното - получили са зрителна рехабилитация съответна на степента на загуба на зрението, която е индивидуално адаптирана към конкретния пациент. До момента са обхванати над 70 възрастни пациенти и дългосрочно са проследени над 20 слабозрящи ученици. Постигнато е значително подобряване на качеството на живот на слабозрящите пациенти.
Реалните трудности са свързани с липсата на нови законови промени както по Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), така и от страна на НЗОК, липсва регистър и от страна на Съюза на слепите в България, няма офталмолози-специалисти по low vision, няма и такива сектори в очните болници, в университетските центрове, дори и в частните клиники, няма реимбурсиране на помощни увеличителни средства - телескопични очила, електронни увеличители, специални лупи и други, няма изграден интегриран модел на поведение при тези пациенти.

Бъдещето
Ето защо се цели мултидисциплинарен подход в изграждането на единен интегриран модел на зрителна рехабилитация. Опитът ни дотук ни дава и бъдещи идеи:
1. Да се обособи очен сектор-кабинет за диагностика и зрителна рехабилитация на слабозрящи поради сериозната социална значимост и липсата на подобен проект.
2. Възможност за предаване на знания и опит - кабинетът да служи за обучение и стаж на специализанти по офталмология и студенти по оптометрия.
Инициативата може да бъде заимствана от всички колеги и отделения, да се доразвие, обогати и всичко това да е в полза на пациентите с нарушено зрение.

Това, което би било необходимо, са обединени усилия на Здравното и Социалното министерство и съответните нормативни промени в крак с технологичните достижения на съвременната медицина.

д-р Ивелина ПИТАКОВАНазад

Всички статии на Брой 03, 2022

*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Април
8 МАРТ
Закъснели думи към майка ми
ГЛОБАЛНА МРЕЖА
Фалшивите новини в интернет - как да ги разпознаем?
ГЛОБУС
Мобилно приложение учи незрящи хора да готвят
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Силистра
Монтана
Кърджали
Търговище
София
ЛЮБОПИТНО
12 факта за очите, които може би не знаете
МОСТОВЕ
"Живея между двете реалности – тази на зрящите и тази на незрящите"
НА ФОКУС
Слабозрящите са онеправдани от здравната и социалната ни система
НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК
Наричат ме България
На Шипка е тихо, но Шипка ни гледа!
ОБЩЕСТВО
Като в народните приказки
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
Не разчитайте на моята толерантност
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Стъпки за подобряване на независимостта при живот със зрителни увреждания
ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ
За едни закони, за една лична нужда, за едни необмислени стъпки и погубени животи
ТЕХНОЛОГИИ
Кои са основните компоненти на един компютър и как си взаимодействат
Архив на изданието
1 2 3 4