Брой 04, 2022

Тема: *ОБЯВА

Второ заседание на XVIII НОС


Управителният съвет на Съюза на слепите в България, на основание чл. 18, ал. 2 от Устава на ССБ, свиква второ заседание на XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на Сдружението на 21 - 23 юни 2022 г. в хотел "Хоризонт" - Обзор.
Начален час на заседанието - 15.00 часа на 21 юни 2022 година.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ССБ през 2021 г.
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2021 г.
3. Програма за дейността на ССБ през 2022 г.
4. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през 2021 г.
5. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества и поделения към ССБ през 2021 г.
6. Приемане на Правилник за организиране заседанията на Националното общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България.
7. Приемане на Правилник за бюджета на Съюза на слепите в България.
8. Приемане на бюджет на ССБ за 2022 г.
9. Докладна от Васил Долапчиев – председател на ССБ, относно предложение за продажба на имоти в град Пловдив, ул. "Ландос" № 24.
10. Докладна от Васил Долапчиев – председател на ССБ, и Недялко Димов –председател на Технологичния съвет към УС на ССБ, относно разработване на нов синтезатор на българска реч.
11. Информация за дейността на НЦРС – Пловдив през 2021 г.
12. Обсъждане на постъпили молби и жалби до XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ.

Васил ДОЛАПЧИЕВ,
председател на ССБНазад

Всички статии на Брой 04, 2022

***ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Май
**СЪОБЩЕНИЕ
Цени в почивните бази за 2022 година
*ОБЯВА
Второ заседание на XVIII НОС
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Русе
Видин
ОБЩЕСТВО
Как просташкият език стана норма в България
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
Защо напускам България
20 години по-късно
ПАМЕТ НАРОДНА
Априлското въстание – еманация на българския дух
ПРОЕКТИ
Финална конференция на проект "Визия за зрение"
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
"Когато работиш с човек за неговата успешна социална рехабилитация, личният пример понякога е решаващ за постигане на резултат"
СВЯТ
Как в Китай незрящите тръгнаха на кино
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Втората дупка на шинела
ТЕХНОЛОГИИ
Основни разлики в работата на компютрите и по-малките умни устройства
14 комбинации на клавиатурата, за които малко хора знаят и ще ви спестят време
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6