Брой 06, 2022

Тема: ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Подпомагане на трудовата заетост за зрително затруднени по датски


Иван КАРАСТОЯНОВ


На 20 май 2022 г. се състоя поредната електронна среща на Мрежата на слабозрящите (МС) към Европейския съюз на слепите. През настоящата година подобно събиране се провежда редовно веднъж месечно. Домакини и водещи на майския разговор бяха двама представители на Датската асоциация на слепите и слабовиждащите (ДАСС) - Йеспър Фраенкъл, главен обучител, чието име може да се произнася също и Джеспър, и Хела Райли, регионален консултант и социален работник с над двайсетгодишен опит, и двамата със слабо зрение. Те бяха обявили предварително със съобщение в електронния списък на МС, че ще говорят за провежданата от тяхната организация работилница по трудова заетост за зрително затруднени. Началото на срещата бе в 11:00 ч. българско време. Обичайно за този род събирания, обсъждането започна няколко минути по-късно поради изчакване включването на участници, срещнали едно или друго затруднение със свързването чрез приложението "Зуум". По неписано правило кратката отсрочка бе оползотворена от вече присъстващите за споделяне на метеорологичните условия в съответната държава и други любопитни неща. Петъчният предиобед в София бе слънчев и топъл, както и в някои от другите представени страни като Естония, Литва, Нидерландия, Словения и Чехия. Този път групата бе значително по-малобройна спрямо предишни събирания. Осезаемо бе отсъствието на участници от Ирландия, Исландия, Испания, Италия и Швеция.
Двамата датчани се спряха на кратко и стегнато изложение, водени от желанието да предоставят повече време за въпроси и отговори. След бързо представяне пръв започна Йеспър, който ни запозна с обичайната програма за провеждане на работилницата по трудова заетост, нейните цели и методи, а Хела допълваше картината с факти. Той призна, че идеята за тридневното събитие с начало в четвъртък следобед и край в неделя по обяд е заимствана от Норвегия преди около 15 години и приспособена към някои особености на датските властови учреждения, законодателство и пазар на труда. До този миг работилницата е организирана шест пъти, но е проведена само в четири от тях поради трудности покрай масовите затваряния, свързани с пандемията. Събитието събира незрящи и слабовиждащи, желаещи да се реализират на пазара на труда, като си намерят работа или необходимо обучение. То е насочено също към онези, които желаят да запазят заетостта си след скорошна частична или пълна загуба на зрение или искат да сменят работното си място. Подходящо е също за хора с увредено зрение, проучващи възможностите за започване на собствен бизнес и други форми на самонаетост или търсещи начини за стажуване и доброволчество. Работилницата има за цел да предостави най-вече психологическа и чисто практическа подкрепа, водеща до повече яснота и увереност на участниците в собствените им умения, а не непременно да осигури непосредствена трудова заетост. С оглед на това желаещите да се включат в събирането се записват предварително и биват настанени в хотела с конферентен център на ДАСС. На зададен по-късно въпрос как набират участници Хела сподели, че публикуват съобщение в обичайните за организацията им информационни канали и че разпращат покана до всички близо сто бюра по труда в Дания, а работещите в тях служители насочвали регистрирани потребители с увредено зрение. По този начин успявали да стигнат и до нови хора, които, по една или друга причина, не членували в структурите на ДАСС. Броят на желаещите да се включат в работилницата е ограничен до двайсет души, разделяни по-късно на четири равни групи. Ключова роля в нея играят доброволците, които са зрително затруднени хора с богат опит на пазара на труда, преминали допълнително обучение в ДАСС за ползване на някои методи и положителни подходи в общуването с другите. В събитието се включват осем доброволци, по двама към всяка подгрупа от петима участници. Когато прибавим Йеспър и Хела, домакини и ръководители на обучението, общият брой достига трийсет души.


Съвсем предвидимо, именно те са двамата, които пристигат първи в четвъртък и се заемат с посрещането на участниците. За тази цел е предвиден отрязък от два часа в късния следобед. После на среща във фоайето на хотела в рамките на петнайсет минути Йеспър и Хела поставят неофициално начало на работилницата и отвеждат групата на вечеря в ресторанта. Следва кратка опознавателна разходка до конферентния център, където се състои официалното откриване на събитието. По примера на двамата си домакини всички се представят последователно, споделяйки с останалите своето име, възраст, месторождение, зрително и трудово състояние и лични очаквания, разказвайки накрая кратък анекдот за личността си, будещ усмивки у околните.
Петъчният ден започва рано, още в седем часа, с групово физическо упражнение по избор – разходка, тичане или плуване, последвано от закуска и петнайсетминутна среща за разясняване на програмата за деня и утринна песен за събуждане и добро настроение. Времето до обяд преминава в две презентации от Йеспър и Хела, на които той говори за важността на силната автобиография и създаването на личен професионален профил, а тя запознава участниците с различни особености на общественото подпомагане при трайно увреждане и търсене на работа. Предвидено е и кратко прекъсване за освежаващи напитки. Обядът в ресторанта е последван от други три изложения от водещите, касаещи подготовката за интервю за работа, въвеждане в тъй наречената карта на ума (майндмап) и личния план за действие, както и в извършваните от Националния център за незрящи и слабовиждащи в Дания дейности за подпомагане на трудовата заетост на зрително затруднените. Следобедното прекъсване за ободряващи напитки е последвано от представянето на успешно реализирал се служител на ДАСС, който, разказвайки за преодолените трудности и провали, служи като вдъхновение и пример за подражание. В късния следобед на участниците се отпуска час свободно време преди вечерята, което те да използват за опознаване и сприятеляване, докато Йеспър и Хела посрещат осмината доброволци, споделят с тях впечатленията си от групата и ги разпределят по двойки. Времето след вечеря е заделено за тъй наречените бързи срещи (спийддейтинг), когато всеки доброволец се представя кратко пред всички участници, извършва се разделяне на групата на четири и се провеждат отделни двайсетминутни срещи на двойките доброволци - първо с тяхната и после с другите три групи.
Съботният ден също започва с групово физическо занимание по избор, закуска и кратък разбор на програмата за деня, последван от песен за разбуждане и настроение. За разлика от предимно въвеждащия петък в събота се подхваща същинската работа. Първото занимание по групи обхваща времето до обяд. На него участниците се опознават много по-добре и разкриват очакванията си. Преди и след прекъсването за обяд са предвидени кратки отрязъци от време, които те да оползотворят в общуване с другите, докато доброволците обсъждат с Хела и Йеспър затрудненията на своите повереници и набелязват подходи за преодоляването им. Следобедът преминава във второто занимание по групи с работа за определяне на лични цели и необходимите стъпки за постигането им. Времето преди и след вечеря отново е освободено за насърчаване на участниците към изплитане на собствената им мрежа от запознанства, докато доброволците и двамата домакини обсъждат постигнатия напредък на групово и личностно ниво.
Неделната утрин започва по същия начин като предходните две и преминава в третото и последно занимание по групи. На него всеки участник се сдобива с лична карта на ума и план за действие, а в края му бива насрочена среща чрез „Зуум” в рамките на до два месеца с двамата доброволци и другите четирима участници, на която всеки да сподели напредъка си и да получи допълнителни насоки и насърчения. Подобна среща от разстояние може да бъде провеждана многократно след това, но без съдействието на помощниците. Работилницата завършва със съвместна обратна връзка от доброволците и оценка от домакините за цялата група и обяд.
В осъществените до този май четири такива обучителни срещи са взели участие общо петдесет и трима зрително затруднени датчани на средна възраст четиридесет и две години и половина. Сред тях е имало учещи и преподаватели, инженери, масажисти и много други участници с различни по тип и степен зрителни увреждания и предишен трудов опит. Предвид изключителната важност на доброволците, те биват подбирани така, че да разбират добре себе си, своите лични ограничения и рамките на изпълняваната от тях роля. Фокусът на общуването им с участниците не бива да бъде съсредоточен върху проблемите или областите, в които те срещат затруднения, а се цели ползването на повече от нещата, които им вършат работа, отказването от това, което не сработва, и създаването на усещане за успех у всеки присъстващ. Основни приоритети на работилницата са равенството, уважението, отдадеността, положителното отношение, честността и откритостта, а същността на провеждането й е в предоставянето на подходяща помощ за самопомощ.
В заключение и като отговор на няколко зададени въпроса Йеспър и Хела дебело подчертаха, че изпращането по електронна поща на потенциален работодател на дори най-силната автобиография вече е крайно недостатъчно за получаването на покана за интервю и последващо назначаване на работа. Според техните наблюдения и мнението на редица други специалисти много по-голяма тежест и по-силно влияние при предварителния подбор на кадри оказвало яркото присъствие в интернет под формата на добър профил в професионалната мрежа "Линкедин", собствен "Ютюб" канал, подкаст или блог. Благодарение на това специалистите по човешки ресурси имали възможност предварително и значително по-добре да се запознаят с кандидата за работа и отличителни черти на неговия характер. Ето защо няколко младежки групи на зрително затруднени в Дания организирали електронни срещи чрез едно или друго приложение, по време на които споделяли опит и препоръки помежду си. Йеспър и Хела се радвали на това явление и се стараели да го подпомагат с каквото могат, защото осъзнавали ползите от него, но те самите нямали възможност да действат лично в тази насока поради извънредната си натовареност. По моя молба двамата разясниха и начина на ползване на картата на ума – един извънредно визуален метод, на който е посветена цяла книга – за нуждите на тяхната работилница по трудова заетост. Очаквано се оказа, че техниката е приспособена и нейното приложение съвсем умишлено е оставено за последния ден на обучителното събиране, когато участниците вече се познават един друг сравнително добре. В рамките на своята група всеки от тях получава от околните по една отличителна черта на характера, а сборът от тези няколко определения са неговата карта и работен списък, които му служат като основа за подсилване на автобиографията и личния професионален профил.
Поради почти неусетното изтичане на предварително определеното време от час и половина, накрая пристъпихме към обичайните благодарности, доброжелания и подкани за срещата през вече настоящия месец юни, за която, по стечение на обстоятелствата, още не са избрани тема и дата на провеждане.Назад

Всички статии на Брой 06, 2022

**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Юли
*СТИХОТВОРЕНИЕ
Юни
1 ЮНИ - ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО
За мое щастие!
Кой ще събуди пеперудите?
2 ЮНИ - ДЕН ЗА ПОЧИТ
Христо Ботев
Минута мълчание
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Плевен
Велико Търново
София
Варна
Добрич
Русе
Разлог
Петрич
НАШИЯТ БРАЙЛ
Продължавайте да четете!
НОВИНИ ОТ ЧИТАЛИЩЕ "ЛУИ БРАЙЛ 1928"
Театър на тъмно
Велопредизвикателство
Докосни и почувствай Съединените щати
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
Ина Пеева: "Вярвам, че когато общите усилия са обединени, може да се постигне много повече"
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ
Подпомагане на трудовата заетост за зрително затруднени по датски
Архив на изданието
1 2 3 4