Брой 07-08, 2022

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Добрич


22 години работа в полза на хората със зрителни увреждания

22 години от създаването си отбеляза неправителствената организация на хора със зрителни и други увреждания "ХобиСклуб". Тя е създадена по инициатива на Иван Тодоров, негови съидейници са Кристина Димитрова, Радка Великова, Севдалина Колева, Валентин Влаев, Галя Дичева, Митко Симеонов и други.
В сдружението членуват 108 души – както лица с увреждания, така и поддръжници, приятели и доброволци.
Офисът на НПО "ХобиСклуб" е в общински нежилищен имот, предоставен безвъзмездно от Общината. Базата му е създадена благодарение на дарения и осъществени проекти. Доброволците към организацията са предимно млади и амбициозни хора. Председател на сдружението от самото му създаване е Иван Тодоров.
"Хобисклуб" е член на националните мрежи МОГА (Мрежа за организиране гражданска активност) и НАСО (Национален алианс за социална отговорност), а от 2009 г. е член на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги на хора с увреждания EASPD - Брюксел.
Мисията на организацията е да работи за утвърждаването на хората с увреждания като равноправни членове на обществото, както и да поощрява и стимулира развитието на трудовите и творчески заложби на слепите и слабовиждащите. Основната цел е стимулирането на трудовите и творческите изяви чрез организиране и провеждане на съвместни инициативи с други сродни организации, държавни и частни институции.
През годините клубът е разработил и осъществил 23 проекта в полза на хората с увреждания. По един от тях са извършени обучения на няколко целеви групи – таксиметрови шофьори, служители на реда, търговски работници, младежи (ученици, студенти) за нормално поведение при среща с незрящ човек. Издаден е наръчник с етични правила за адекватно подпомагане на незрящи "Различието слепота" с автор Кристина Димитрова. Издадени са и са разпространени 1000 броя диплянки. По друг проект група от обучени асистенти очакват на диспечерски телефон повикване при необходимост от човек с увреждане от града. От този проект са се възползвали над 3 хиляди човека от Добрич. Диспечерският телефон се обслужваше от незрящата Светла Стоева.
Осъществен е трансграничен проект България – Румъния за обучение на незрящи и слабовиждащи в работата с компютър. 16 души в продължение на 4 месеца получиха знания и удостоверения за компютърна грамотност в Румъния от асоциация "Пентру Невасадорулор" с ръководител Жени Божини и поп Петре.
По други проекти е изработена рампа към Младежкия дом в Добрич, осъществени са пътувания по места, свързани с историята.
"За тези години организацията се наложи като важен фактор в неправителствения сектор на гражданското общество в град Добрич. Продължаваме да участваме с препоръки и становища към властимащите и депутатите за подобряване на живота на хората с увреждания и пълноценната им социална интеграция и социално включване", посочва по повод празника Иван Тодоров. "ХобиСклуб" притежава над 50 грамоти, почетни знаци, статуетки от различни участия в областта на певческото и литературното майсторство, съхранявани в офиса на организацията. Почетната ни книга е ярко доказателство за посещението на над 200 изявени личности от Добрич, страната и чужбина.
С много усмивки, музика, детски песни и радост в очите беше отбелязан рожденият ден на организацията ни.
"Бих искал да благодаря на кмета и кметския екип, затова че ни даде възможност да развиваме тази неправителствена дейност. Едно голямо благодаря и на учредителите начело с Кристина Димитрова - хрумването да регистрираме тази организация е нейна заслуга" – заяви председателят на "ХобиСклуб" Иван Тодоров. Той пожела на себе си и хората от клуба здраве и да не се дават.
Членовете на организацията споделиха, че "ХобиСклуб" е техният живот, радост и гордост. "Мечтите нямат възраст, те изискват смелост, сила и дръзновение. Вече 22 години ние, хората от "ХобиСклуб", се връщаме в спомените си благодарение на многото си срещи с млади хора в клуба – писатели, поети, кметове, лекари и други. Нищо друго не искаме освен тихи и спокойни дни, да се радваме на българското слънце, на българската природа и красота, а всичко това е събрано в "ХобиСклуб" споделиха те.
Поздрав към всички присъстващи отправи Духовият оркестър на Добрич, а талантливите деца от Детска ясла 4 "Щастливо детство" с директор Галя Маринова умилиха членовете на клуба с изпълненията си. Управителният съвет на организацията награди 25 човека, които отпътуваха като награда за две дестинации - комплекс "Барите" и Калимански хан.

Иван ТОДОРОВ
Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2022

**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Август
*СТИХОТВОРЕНИЕ
Юли
ВАЖНО!!!
Ново при получаването на помощни средства и медицински изделия
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
ДУХ И МАТЕРИЯ
За слепите и прозрелите
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Кърджали
Добрич
Тутракан
Велико Търново
Троян
Русе
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
Петър Стайков
ОЩЕ ЕДНА ЮБИЛЕЙНА ГОДИНА
60 години организирана спортна дейност сред хората със зрителни увреждания в България
ПРОЕКТИ
Финализирано е едно изключително успешно начинание
ПЪТЕШЕСТВИЯ
Адриатическа "Фантазия"
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Сляпата гордост
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6