Брой 07-08, 2022

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Троян


Музеят на занаятите е достъпен за хора със зрителни увреждания

Сигурно много от вас често посещават музеи, галерии и други културни забележителности. А задавали ли сте си въпроса колко от тях са достъпни за хора с нарушено зрение!? В колко от тях можете да се докоснете поне до част от изложените експонати!? Голямо улеснение за един човек с нарушено зрение например би било да има лупа, с помощта на която по-лесно да изчита надписите и информационните текстове. А какво по-хубаво от това незрящите посетители да могат сами да се запознаят с голяма част от информацията за изложеното в залите. За целта би следвало да има аудио беседи или пътеводители, както и брайлови такива за владеещите брайл зрително затруднени лица.
За един такъв музей ще ви разкажа в настоящата статия. Да, намира се тук, в България. Става дума за Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства в град Троян.
Услугите, които предлага музеят за хора със зрителни увреждания, са следните:
- Пътеводител за музейната експозиция, отпечатан на брайл.
- Аудио беседа, качена на смартфон на музея, която може да се слуша от заинтересованите лица.
- Лупи, които да бъдат в помощ на слабовиждащите посетители.
- На разположение са и експонати за сетивен допир. Чрез тях се дава възможност незрящите да се докоснат пряко до занаятчийските произведения.
Обособено е място в една от залите на музея. Там хората с нарушено зрение могат да научат повече за Троян и за природните и културно-историческите забележителности на Троянския край. Владеещите брайл пък могат да седнат и спокойно да изчетат отпечатаните на брайл материали. На избралите да се запознаят с музейните експозиции чрез слушане ще бъде предоставен смартфон с аудио пътеводител. И не на последно място – възможно е да се пипнат някои от музейните експонати, предоставени специално за целта.
Пътеводителят дава възможност на читателите да се запознаят с представените във всяка една от залите занаяти. В първа зала например е показан архитектурно-етнографски макет, представящ част от Троянската предосвобожденска занаятчийска улица (чаршията). Три от залите на музея са посветени на керамиката. Представено е развитието на керамиката по българските земи от Праисторията до късното Средновековие; керамиката в Дунавска България в периода 680 - 1018 г.; керамиката в Дунавска България в периода 1185 - 1396 година. В отделна зала е експонирана следосвобожденска керамика. Като интересното за троянската керамика през този период е нейната украса (тъй наречената троянска шарка). Тя може до голяма степен да се усети от незрящия посетител при запознаването с предоставените по проекта керамични съдове.
В музея на занаятите в Троян могат да се видят и характерните за Троянския край тъкани и облекла, както и занаятите, чрез които се произвеждат.
В залите на музея са показани още:
- дървообработващите занаяти – горянство, стругарство, пирография, църковна дърворезба;
- металообработващите занаяти – коларо-железарският занаят, ковачество, медникарство.
Достъпността за хора със зрителни увреждания в Музея на занаятите - Троян е възможна след реализацията на проект "Създаване на среда за интелектуална и социална комуникация за хора със зрителни затруднения". Проектът е финансиран от Общинска програма "Обществен форум за реализация на партньорски проекти".
За групови посещения е препоръчително да се направи предварителна заявка.
Повече за работното време, входните такси, както и информация за контакт можете да намерите на интернет страницата на музея: https://troyan-museum.com.

Силвия ДАЦИННазад

Всички статии на Брой 07-08, 2022

**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Август
*СТИХОТВОРЕНИЕ
Юли
ВАЖНО!!!
Ново при получаването на помощни средства и медицински изделия
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
ДУХ И МАТЕРИЯ
За слепите и прозрелите
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Кърджали
Добрич
Тутракан
Велико Търново
Троян
Русе
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
Петър Стайков
ОЩЕ ЕДНА ЮБИЛЕЙНА ГОДИНА
60 години организирана спортна дейност сред хората със зрителни увреждания в България
ПРОЕКТИ
Финализирано е едно изключително успешно начинание
ПЪТЕШЕСТВИЯ
Адриатическа "Фантазия"
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Сляпата гордост
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6