Брой 07-08, 2022

Тема: ДУХ И МАТЕРИЯ

За слепите и прозрелите


Славян СТОЯНОВ

Наричаме слепи хора онези, чиито очи са незрящи, увредени по една или друга причина.
Знаете ли, уважаеми любопитковци, че зрящ човек не е онзи, който вижда, а онзи, който разбира какво вижда? Тоест - определяме се като зрящи от знанието, разбирането, осъзнаването какво е онова, което виждаме. Точно на тази основа е възникнало понятието просветление, просвета, просветен човек.
Вашият физически орган, който пропуска светлината, наречен очи, може да е физически здрав и да функционира и въпреки това може да сте слепи, да сте в тъмнина и да имате нужда от просветление, за да започнете да виждате. Ако вашият ум не е просветен, ако във вашето съзнание не е проникнала светлината на познаването какво е това, което виждате, вие продължавате да живеете в тъмнина, въпреки че физически очите ви работят. Ако хората виждат, то те се ориентират и знаят как да се предпазят. Ако виждат, то те ще разберат как да живеят свободни. Ще овладеят САМО-КОНТРОЛ, ще се СЕБЕ-ВЛАДЕЯТ. Свободата означава зрение.
Когато някой отнема изконно ваше право, това означава ограничение, ограда, параван, за да не виждате отвъд мястото, в което забраняващият ви изолира. Това е основен принцип на контрола. Ако вие виждате отвъд, няма да приемете контрола и ще се борите с този, който се опитва да ви го наложи.
Дали сте зрящ се определя не от това дали очите ви виждат външния свят, а от това дали външния свят е разбран от вътрешното ви зрение.
Мнозина днес считат, че високообразованите хора са много умни и съответно ги разбират нещата. Това не е точно така. Защо ли? Всичко се определя от това какво сте научен. Умен човек не е равнозначно на разумен човек. Раз-умен иде да рече човек с отворен ум, зрящ ум. Такъв, който разбира онова, което знае - онова, което е видял. Какво виждате се определя от това какво разбирате за вътрешната ви огледална (обърната проекция) на картината, която идва от външния свят.
Измамата действа именно на този принцип. Ако някой спечели ума ви, ако ви научи кое какво е, ако започнете да му вярвате, то вече няма никакво значение какво виждат физическите ви очи. Умът ви е вече научен – измамен да приема нечие втълпено разбиране, представа или картина какво е това, което виждате.
Независимо какво виждате и колко очевидно е то, ако умът ви е дресиран в измама, то той ще го отхвърля. Оставяте слепи за видяното. Ето защо очевадното за един е невидимо за друг.
Сега разбирате ли защо медиите се определят като четвъртата ВЛАСТ над хората? Това, което ги управлява. Когато те са инструмент на властта (не са свободни), те са средство за инсталиране на измамна гледна точка кое какво означава. Чужд, измамен, фалшив, недобронамерен ум, овладяващ вашия. Медиите ви предлагат заместител на очите ви. Това, което виждате, се определя не от очите ви, а от ума ви. Дали сте зрящи, или незрящи е състояние на ума ви, съответно на съзнанието ви. Всичко това обаче подлежи на обучение. Следователно дали ще виждате, или не започва като обучение още от ранна детска възраст. Обучават ви родителите, учителите, медиите и тъй насетне. Кой обаче е научил тях какво да ви учат?
Нека допуснем за миг нещо (ще отбележа, че за мен това е факт) - ами ако всичко, което са ви учили във всяка област на науката, е дезинформация!? Това означава, че и до ден днешен ще "виждате" това, което са ви научили. Ами ако то е орязана версия, манипулирана версия или с две думи измама? А защо някой би правил това с човеците векове наред? Защото, ако сте слепи, не сте свободни. Защото, ако сте слепи, имате нужда от водач, за да оцелеете.
Вярвам, че сте се убедили вече колко лесно в рамките на няколко месеца могат да ви поставят водач, който допреди само половин година не сте знаели, че съществува. Защо му се доверихте тогава? Изминал ли е той проверката на времето? Бил ли се е години наред рамо до рамо с вас за правата ви, за свободата ви? Не, нали!? Показаха ви по медиите дипломата му, показаха ви, че много разбира бизнеса, икономиката. Показаха ви надеждата в неговото младо ухилено лице.
Показаха ви светлото бъдеще. ПОКАЗАХА ВИ. И ако сте честни със себе си, ще си признаете, че захапахте въдицата за отрицателно време. И ако си го признаете, ще разберете, че сте слепи. Слепи сте, защото така сте били научени.
Няма да започнете да виждате, ако не се смирите, че всъщност нищо не знаете.
Процесът на просветлението е бавен. В някои от вас той работи отдавна, в други е започнал неотдавна, а за трети вече е късно.
Хората (на които може да се доверите!) са такива, които няма да ви убеждават с думи, а най-вече с действията си спрямо вас. Те ще ви разберат, когато сте в трудност и отстъпвате за малко от темпото, което сте поели заедно. Не само ще ви разберат, а и ще поемат товара на липсата ви, помагайки ви по този начин да се възстановите. Ако ви дават гледна точка, те никога няма да ви я натрапят, няма да ви задължават да я приемете. Ще ви изчакат да узреете за нея. А когато това се случи, вие сами ще ги потърсите, за да бъдете заедно. Да вървите заедно.Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2022

**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Август
*СТИХОТВОРЕНИЕ
Юли
ВАЖНО!!!
Ново при получаването на помощни средства и медицински изделия
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
ДУХ И МАТЕРИЯ
За слепите и прозрелите
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Кърджали
Добрич
Тутракан
Велико Търново
Троян
Русе
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
Петър Стайков
ОЩЕ ЕДНА ЮБИЛЕЙНА ГОДИНА
60 години организирана спортна дейност сред хората със зрителни увреждания в България
ПРОЕКТИ
Финализирано е едно изключително успешно начинание
ПЪТЕШЕСТВИЯ
Адриатическа "Фантазия"
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Сляпата гордост
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
Архив на изданието
1 2 3 4 5