Брой 09, 2022

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Враца

 

Кръгла маса


Вече 15 години Съюзът на слепите в България партнира с регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, за издирване на деца с нарушено зрение за интегрирано обучение. Изключение не прави и териториалната ни организация във Враца при Регионална организация - Плевен, чийто председател Илияна Киркова е и ресурсен учител в местния център. По нейна инициатива и във връзка с годишнина на Центъра на 21 юни в залата на РУО се проведе кръгла маса на тема "Разчупване на бариерите – мост за взаимодействия между институции, работодатели и младежи със специални потребности". Това събитие беше част от регионалната конференция "От училище към независим живот", организирана от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

В кръглата маса взеха участие представители на РУО, РЦПППО, Бюро по труда, дирекция "Социално подпомагане", Регионална библиотека "Христо Ботев" – Враца и д-р Петър Стайков - ръководител на НПО "Център за подкрепа на социалната интеграция – Приоритети". Присъстваха и представители на социалното предприятие творилница "Добрини" - село Челопек, сдружение "Книгини", младежи със специални потребности, реализирали се или търсещи работа. Дискутирани бяха проблемите и предизвикателствата, които срещат младежите, завършили училище, по пътя си към трудовата реализация, възможностите, които предлагат институциите и работодателите в тази област. Споделени бяха добри практики за успешно реализиране на пазара на труда, както и негативният опит на някои от участниците. Представена беше и ролята на социалното предприемачество в наемането на хора с различни възможности.

Младежи от Териториална организация - Враца към Съюза на слепите в България взеха участие и в концертната част, като поздравиха участниците в конференцията.


Павлин АНГЕЛОВ

Илияна КИРКОВА


 Назад

Всички статии на Брой 09, 2022

**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Октомври
*СТИХОТВОРЕНИЕ
Септември
БЕЛЕЖИТИ ГОДИШНИНИ
60 години говореща книга в България
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Добрич
Видин
Враца
Бургас
Русе
Силистра
Дулово
Плевен
НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ
Пътят на Вярата и Пътят на Просвещението
НЧ НА СЛЕПИТЕ "ЛУИ БРАЙЛ 1928"
Новини от читалищния живот
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
Изповед
ПРОЕКТИ
Представяне на "Самоучител за работа на слепи с портативна камера "Pearl"
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СПОРТ
Държавно първенство по шахмат за незрящи
СЪБИТИЕ
"Невидима поезия" в Гьоте институт
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6