Брой 10, 2022

Тема: РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Трета национална конференция по ориентиране и мобилност


От 27 до 30 септември 2022 г. в хотел "Поп Харитон", Дряново се проведе Третата национална конференция по ориентиране и мобилност с научен ръководител проф. дпн Владимир Радулов. Организатори на събитието бяха Съюзът на слепите в България, Националният център за рехабилитация на слепи – Пловдив и Българската асоциация за зрително затруднени деца – София.
Участие във форума взеха представители на:
- Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование от градовете София, Пловдив, Бургас, Сливен, Хасково, Пазарджик, Кърджали, Враца, Монтана, Шумен, Ловеч, Габрово, Търговище и Силистра.
- Специалните училища за ученици с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов" - Варна и "Луи Брайл" - София.
- Центровете за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица със сензорни, физически и множество увреждания от градовете София, Перник, Габрово, Русе, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Кърджали.
- Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" - София.
- Фондация "Очи на четири лапи" - София.
При откриването приветствие към участниците поднесе Васил Долапчиев -председател на Съюза на слепите в България. Прочетен беше поздравителен адрес от Грета Ганчева - директор на дирекция "Приобщаващо образоване" при МОН.
Основната тема на конференцията беше "Нови предизвикателства и практически опит в обучението по ориентиране и мобилност".
В четирите сесии бяха изнесени следните доклади:
1. Променяща се околна среда, нови потребности и подходи в обучението по ориентиране и мобилност - проф. дпн Владимир Радулов.
2. Ориентирането и мобилността от древността до наши дни - проф. дпн Мира Цветкова - Арсова.
3. Мултидисциплинарен подход в мобилността при зрително затруднени деца и ученици - Татяна Янакиева.
4. Екстериоризация на двигателните компетенции в пространствено ориентиране и мобилност при деца с нарушено зрение - Цветинка Карамфилова.
5. Ориентиране и мобилност, готовност за дигитално обучение - Ива Тонева.
6. Електронни приложения и технологии в мобилността - Недялко Димов.
7. Как зрително затруднените лица могат да усетят атмосферата на големия град - Галина Петрова.
8. Достъпност на средата за хора с нарушено зрение на Централна ЖП гара и Централна автогара – София - Силвия Иванова.
9. Метрото, удобство и предизвикателство за зрително затруднените лица - Гергана Бързакова.
10. Мобилност в субурбанистична и урбанистична среда - Йордан Младенов.
11. Особености на обучението по ориентиране и мобилност при зрително затруднени ученици с множество увреждания - Геновева Зашева.
12. Тест за оценка на базовите умения по ориентиране и мобилност на кандидати за куче-водач - Мартина Маринова.
13. Техники за използване на белия бастун при работа с куче-водач – Елица Маврова.
Ръководството на Съюза на слепите в България използва форума да популяризира дейността на организацията, включвайки в програмата му прожекцията на историческия филм, посветен на 100-годишния юбилей на сдружението.
На третия ден от конференцията се проведе практикум с инструкторите по ориентиране и мобилност, ръководен от Стефан Данчев – управител на Центъра за рехабилитация на слепи в Пловдив и проф. дпн Мира Цветкова - Арсова.
Финал на събитието беше общата дискусия, в която участниците изразиха своите впечатления от конференцията и зададоха въпроси към лекторите. В своите изказвания те дадоха висока оценка за организацията и полезността на Третата национална конференция по ориентиране и мобилност и препоръчаха с цел повишаване квалификацията на специалистите, работещи в областта на интеграцията на деца и лица със зрителни увреждания, такива форуми да бъдат организирани по-често.

Васил ДОЛАПЧИЕВ

Назад

Всички статии на Брой 10, 2022

**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Ноември
15 ОКТОМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
Живот като на родео
ДАРИТЕЛСТВО
Пореден жест на търговска верига "БИЛЛА – България"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Варна
Велико Търново
Мездра
Русе
ПОРТРЕТ
Представяме ви проф. Стоян Михов
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Трета национална конференция по ориентиране и мобилност
С ПОЛЪХ НА ЕСЕН
Наслука и във второто десетилетие
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Нова крачка в развитието на социалните услуги за хората със зрителни увреждания
СПОРТ
Десето държавно първенство по шоудаун
Национален турнир по боулинг за купа "Марица"
ЮБИЛЕЙ
Кръгла маса "60 години организирана спортна дейност сред незрящите" и национален турнир по боулинг
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6