Брой 10, 2022

Тема: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Нова крачка в развитието на социалните услуги за хората със зрителни увреждания


Съюзът на слепите в България възстанови прекратената поради пандемичната обстановка през изминалите две години практика да провежда тематични семинари с екипите на центровете за социална рехабилитация и интеграция в страната, работещи с хора със зрителни увреждания.
На 26 и 27 септември 2022 г. в хотел "Поп Харитон", Дряново се проведе обучение, свързано със съществените промени в нормативната база, регламентираща социалните услуги. В него взеха участие ръководители и специалисти от центровете в градовете София, Перник, Габрово, Русе, Шумен, Варна, Бургас, Сливен, Кърджали и Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив.
Лектори на семинара бяха представители на Агенцията за качество на социалните услуги: Надя Джунова – началник на отдел "Южен централен", дирекция "Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги" и Христина Пантева – началник на отдел "Североизточен" в дирекция "Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги".
Участниците обсъдиха различни аспекти от Закона за социалните услуги и правилника за неговото прилагане, Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, Наредбата за качеството на социалните услуги и други.
В проведения активен диалог представителите на центровете получиха отговори на многобройните въпроси, възникнали в процеса на практическото прилагане на новата нормативна уредба.
Ръководството на Съюза на слепите в България и в бъдеще ще организира подобни мероприятия с цел повишаване на квалификацията на персонала, работещ в сферата на социалните услуги, подобряване на тяхното качество, както и удовлетвореността на потребителите.

Васил ДОЛАПЧИЕВ
Назад

Всички статии на Брой 10, 2022

**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Ноември
15 ОКТОМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
Живот като на родео
ДАРИТЕЛСТВО
Пореден жест на търговска верига "БИЛЛА – България"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Варна
Велико Търново
Мездра
Русе
ПОРТРЕТ
Представяме ви проф. Стоян Михов
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Трета национална конференция по ориентиране и мобилност
С ПОЛЪХ НА ЕСЕН
Наслука и във второто десетилетие
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Нова крачка в развитието на социалните услуги за хората със зрителни увреждания
СПОРТ
Десето държавно първенство по шоудаун
Национален турнир по боулинг за купа "Марица"
ЮБИЛЕЙ
Кръгла маса "60 години организирана спортна дейност сред незрящите" и национален турнир по боулинг
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6