Брой 10, 2022

Тема: ДАРИТЕЛСТВО

Пореден жест на търговска верига "БИЛЛА – България"


БИЛЛА дарява иновативни четящи устройства на Съюза на слепите в България. От 2015 г. до днес веригата осигурява технически помощни средства в подкрепа на 2 524 незрящи.
БИЛЛА е първата търговска верига у нас, която въведе корпоративна политика за асистирано пазаруване за хора с увредено зрение. Служителите във всички търговски обекти преминават през специално обучение за запознаване с основните правила за оказване на съдействие и обслужване на незрящи клиенти. В допълнение през 2017 г. компанията имплементира синтезатор на българска реч в корпоративния си уебсайт, предоставен от Съюза на слепите в България. Той позволи съдържанието на всички седмични и месечни брошури, поместени на www.billa.bg, да бъдат достъпни за хора със зрителни увреждания.
През 2022 г. БИЛЛА отново подкрепи дейността на организацията ни с корпоративно дарение на стойност 9 200 лева. Сумата обезпечава закупуването на четири технически помощни изделия – два лаптопа и две устройства за превръщане на плоскопечатния текст в реч, които да бъдат предоставени на незрящи младежи.
"За нас е от изключителна важност да приобщим хората със зрителни увреждания към останалата част от обществото. Задачата, която си поставяме, е да съдействаме в посока изграждане на позитивна нагласа и създаване на повече възможности пред тях като потребители. Съюзът на слепите в България е наш доверен партньор – до момента общата стойност на предоставените технически помощни средства на хора с увредено зрение, които организацията подкрепя, е 54 551 лева. Вярваме, че с всяка следваща стъпка утвърждаваме добрия пример и правим начина на живот на повече незрящи хора по-пълноценен", сподели Вигнитас Шапокас - изпълнителен директор на "БИЛЛА България".
Дарените преносими четящи устройства PEARL дават възможност на незрящите и на хората с намалено зрение за моментален достъп до печатни текстове. Те могат да бъдат част от книги, вестници, списания, сметки и финансови документи, които биват сканирани, както и картини, които оживяват под формата на аудио. След като бъдат разпознати от системата, те биват прочетени/описани с човешки глас.
Васил Долапчиев - председател на Съюза на слепите в България, когато приемаше дарението, сподели "БИЛЛА България" е компания, която се ангажира пряко с наболелите обществени проблеми и търси съдействие за намирането на работещи решения. Този стремеж намира отражение в цялостната подкрепа към ценностите на нашата организация. От името на ръководството и всички членове на сдружението бих искал да благодаря за позитивната промяна, която позволява на повече хора със зрителни увреждания да се чувстват приобщени и да се радват на повече възможности".
На 6 октомври тази година Стоян Тачев - ръководител на отдел "Управление на проекти и процеси" в "БИЛЛА България" и Васил Долапчиев - председател на Съюза на слепите в България връчиха дарените технически помощни средства на незрящите ученици от СУ "Княз Борис I" - Асеновград Максим и Симона Ташеви и студентката в Софийския университет "Свети Климент Охридски", специалност "Тюркология" - Илкай Осман.

Васил ДОЛАПЧИЕВНазад

Всички статии на Брой 10, 2022

**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Ноември
15 ОКТОМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
Живот като на родео
ДАРИТЕЛСТВО
Пореден жест на търговска верига "БИЛЛА – България"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Варна
Велико Търново
Мездра
Русе
ПОРТРЕТ
Представяме ви проф. Стоян Михов
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Трета национална конференция по ориентиране и мобилност
С ПОЛЪХ НА ЕСЕН
Наслука и във второто десетилетие
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Нова крачка в развитието на социалните услуги за хората със зрителни увреждания
СПОРТ
Десето държавно първенство по шоудаун
Национален турнир по боулинг за купа "Марица"
ЮБИЛЕЙ
Кръгла маса "60 години организирана спортна дейност сред незрящите" и национален турнир по боулинг
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6