Брой 11, 2022

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Пловдив


Как отбелязахме 15-и октомври

Тази година ръководството на РО - Пловдив реши да посвети на деня, свързан с ориентирането и мобилността на хората с нарушено зрение – 15 октомври, мероприятие, различаващо се от провежданите досега. Избрана бе за посещение тъй наречената Голяма базилика – епископската базилика на Филипопол, чието официално откриване и предоставяне на възможност за разглеждане от гражданите и гостите на Пловдив стана не много отдавна.
На 19 октомври група от около 25 човека начело с председателя на РО Красимир Касабов и сътрудничката на РО Ани Караиванова посети новата голяма археологическа забележителност на най-стария жив град в Европа. Наета бе служителка от музея, която да разведе групата, да покаже експонатите и да разкаже за тях и за историята на самата базилика.
Голямата базилика е раннохристиянски храм, датиращ от средата на 4-ти век след Христа и функционирал като епископската катедрала на Филипопол. Тя е най-големият раннохристиянски храм на територията на България и един от най-големите на Балканския полуостров. Има изключителни размери и впечатляваща архитектура – централен и два странични кораба, абсида, нартекс (преддверие) и атриум (открит двор) с колонади. В централния кораб се е издигал украсен с мрамор презвитериум (платформа за епископа и духовенството). Епископската базилика е разрушена в средата на 6-и век – основната версия е това да е вследствие на земетресение.
Любознателните невиждащи и слабовиждащи имаха възможност да се ориентират не само в пространството, но и в историческото време. Столицата на римската провинция Тракия, назовавана Тримонциум или Филипопол, предоставя безкрайни възможности за това.

Георги ГЕНОВНазад

Всички статии на Брой 11, 2022

**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Декември
60 ГОДИНИ ГОВОРЕЩА КНИГА
Нашите будители
ДОСТЪПНОСТ
Айфоните помагат на незрящи европейци да пресичат улицата
ДУХ И МАТЕРИЯ
Виртуалният нов свят
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Разград
Силистра
Русе
Велико Търново
Добрич
Благоевград
Видин
Пловдив
КУЛТУРА
Една дълбока и прекрасна молитва
ОБЩЕСТВО
Хората имат различни звезди
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
"Липсата на зрение не е пречка човек да разгърне потенциала си и да даде най-доброто от себе си на другите"
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Синдром на Чарлз Боне
ПСИХОЛОГИЯ
Как властта има власт над нас и защо светът е различен за тези с власт и за обезвластените?
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
Архив на изданието
1 2 3 4 5