Брой 11, 2022

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Пловдив


Как отбелязахме 15-и октомври

Тази година ръководството на РО - Пловдив реши да посвети на деня, свързан с ориентирането и мобилността на хората с нарушено зрение – 15 октомври, мероприятие, различаващо се от провежданите досега. Избрана бе за посещение тъй наречената Голяма базилика – епископската базилика на Филипопол, чието официално откриване и предоставяне на възможност за разглеждане от гражданите и гостите на Пловдив стана не много отдавна.
На 19 октомври група от около 25 човека начело с председателя на РО Красимир Касабов и сътрудничката на РО Ани Караиванова посети новата голяма археологическа забележителност на най-стария жив град в Европа. Наета бе служителка от музея, която да разведе групата, да покаже експонатите и да разкаже за тях и за историята на самата базилика.
Голямата базилика е раннохристиянски храм, датиращ от средата на 4-ти век след Христа и функционирал като епископската катедрала на Филипопол. Тя е най-големият раннохристиянски храм на територията на България и един от най-големите на Балканския полуостров. Има изключителни размери и впечатляваща архитектура – централен и два странични кораба, абсида, нартекс (преддверие) и атриум (открит двор) с колонади. В централния кораб се е издигал украсен с мрамор презвитериум (платформа за епископа и духовенството). Епископската базилика е разрушена в средата на 6-и век – основната версия е това да е вследствие на земетресение.
Любознателните невиждащи и слабовиждащи имаха възможност да се ориентират не само в пространството, но и в историческото време. Столицата на римската провинция Тракия, назовавана Тримонциум или Филипопол, предоставя безкрайни възможности за това.

Георги ГЕНОВНазад

Всички статии на Брой 11, 2022

**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Декември
60 ГОДИНИ ГОВОРЕЩА КНИГА
Нашите будители
ДОСТЪПНОСТ
Айфоните помагат на незрящи европейци да пресичат улицата
ДУХ И МАТЕРИЯ
Виртуалният нов свят
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Разград
Силистра
Русе
Велико Търново
Добрич
Благоевград
Видин
Пловдив
КУЛТУРА
Една дълбока и прекрасна молитва
ОБЩЕСТВО
Хората имат различни звезди
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
"Липсата на зрение не е пречка човек да разгърне потенциала си и да даде най-доброто от себе си на другите"
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Синдром на Чарлз Боне
ПСИХОЛОГИЯ
Как властта има власт над нас и защо светът е различен за тези с власт и за обезвластените?
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022