Брой 11, 2022

Тема: ДУХ И МАТЕРИЯ

Виртуалният нов свят


Петко ХИНОВ

Общуването по интернет създаде безкрайни, но повърхностни връзки между хората. Лесните връзки лесно се разпадат. Сприятеляването без реална връзка в живота между хората е неизбежно въображаемо и по силата на това - манипулативно или автоманипулативно.
За жалост, измислените връзки в интернет завземат мястото на някогашните дълбоки връзки – ние се доверихме на електронните комуникации и изгубихме вкуса, особените измерения, дълбокото пространство на традиционните писмовни връзки. Езикът ни олекна, способността да изчакваме ответната страна да завърши и ни повери мислите си почти изчезна. Шумът на лекото общуване замени тишината на обмисления и бавен писмовен обмен. Изчезва цяла една култура, която интернет не може да замени достойно – по същия начин, както изчезна златното покритие на парите, превръщайки ги от солидна валута в знак на доверие към… банките.
По същия начин и думите оставиха златното покритие на реалния свят и предметите, и развитието на лексиката се пренесе в света на дигитално-въображаеми предмети, много от тях – без никакво покритие в реалността. Появи се дори въображаема, безплътна бит-монета.
Липсата на реалност зад неща, приемани на доверие като реалност, създаде условия за развиване на безкритичност, лекомислие и повърхностност във всичко.
Окото замени ума. Гледането замени обмислящото четене. Сензориката замени духовния свят. Да си зададем въпроса – а не е ли точно това Матрицата – един виртуален свят в замяна на реалния; едно хартиено злато; мисъл вместо реалност!? Субективност вместо внимателно, критично вглеждане в обективния свят. Но най-парадоксалната замяна бе получаването на свобода "навън", която разби стените на дома ни и ни направи достъпни без препятствие за външното. Разшири се "моженето" на очите ни, но намаля неприкосновеното пространство на умовете ни. Излязохме "навън" през компютъра, но телата ни са оковани като в матрица "вътре" пред същия компютър. Пръстите ни станаха по-бързи от мисълта. Мислим се за умни и напреднали, но в много отношения, поставени до житейската мъдрост на предците ни, изглеждаме като шутове и клоуни. И тази шутовщина се самоотбелязва в целия ни нов медиен свят.
Добре би било да се връщаме към света на твърдото злато, поне за да сверим собствените си възприятия и да не загубим остатъците си критичност, без която виртуалната ни свобода ще се превърне в съвършеното робство, за което може да мечтае всеки робовладелец – робството на ума ни.Назад

Всички статии на Брой 11, 2022

**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Декември
60 ГОДИНИ ГОВОРЕЩА КНИГА
Нашите будители
ДОСТЪПНОСТ
Айфоните помагат на незрящи европейци да пресичат улицата
ДУХ И МАТЕРИЯ
Виртуалният нов свят
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Разград
Силистра
Русе
Велико Търново
Добрич
Благоевград
Видин
Пловдив
КУЛТУРА
Една дълбока и прекрасна молитва
ОБЩЕСТВО
Хората имат различни звезди
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
"Липсата на зрение не е пречка човек да разгърне потенциала си и да даде най-доброто от себе си на другите"
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Синдром на Чарлз Боне
ПСИХОЛОГИЯ
Как властта има власт над нас и защо светът е различен за тези с власт и за обезвластените?
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6