Брой 11, 2022

Тема: ДУХ И МАТЕРИЯ

Виртуалният нов свят


Петко ХИНОВ

Общуването по интернет създаде безкрайни, но повърхностни връзки между хората. Лесните връзки лесно се разпадат. Сприятеляването без реална връзка в живота между хората е неизбежно въображаемо и по силата на това - манипулативно или автоманипулативно.
За жалост, измислените връзки в интернет завземат мястото на някогашните дълбоки връзки – ние се доверихме на електронните комуникации и изгубихме вкуса, особените измерения, дълбокото пространство на традиционните писмовни връзки. Езикът ни олекна, способността да изчакваме ответната страна да завърши и ни повери мислите си почти изчезна. Шумът на лекото общуване замени тишината на обмисления и бавен писмовен обмен. Изчезва цяла една култура, която интернет не може да замени достойно – по същия начин, както изчезна златното покритие на парите, превръщайки ги от солидна валута в знак на доверие към… банките.
По същия начин и думите оставиха златното покритие на реалния свят и предметите, и развитието на лексиката се пренесе в света на дигитално-въображаеми предмети, много от тях – без никакво покритие в реалността. Появи се дори въображаема, безплътна бит-монета.
Липсата на реалност зад неща, приемани на доверие като реалност, създаде условия за развиване на безкритичност, лекомислие и повърхностност във всичко.
Окото замени ума. Гледането замени обмислящото четене. Сензориката замени духовния свят. Да си зададем въпроса – а не е ли точно това Матрицата – един виртуален свят в замяна на реалния; едно хартиено злато; мисъл вместо реалност!? Субективност вместо внимателно, критично вглеждане в обективния свят. Но най-парадоксалната замяна бе получаването на свобода "навън", която разби стените на дома ни и ни направи достъпни без препятствие за външното. Разшири се "моженето" на очите ни, но намаля неприкосновеното пространство на умовете ни. Излязохме "навън" през компютъра, но телата ни са оковани като в матрица "вътре" пред същия компютър. Пръстите ни станаха по-бързи от мисълта. Мислим се за умни и напреднали, но в много отношения, поставени до житейската мъдрост на предците ни, изглеждаме като шутове и клоуни. И тази шутовщина се самоотбелязва в целия ни нов медиен свят.
Добре би било да се връщаме към света на твърдото злато, поне за да сверим собствените си възприятия и да не загубим остатъците си критичност, без която виртуалната ни свобода ще се превърне в съвършеното робство, за което може да мечтае всеки робовладелец – робството на ума ни.Назад

Всички статии на Брой 11, 2022

**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Декември
60 ГОДИНИ ГОВОРЕЩА КНИГА
Нашите будители
ДОСТЪПНОСТ
Айфоните помагат на незрящи европейци да пресичат улицата
ДУХ И МАТЕРИЯ
Виртуалният нов свят
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Разград
Силистра
Русе
Велико Търново
Добрич
Благоевград
Видин
Пловдив
КУЛТУРА
Една дълбока и прекрасна молитва
ОБЩЕСТВО
Хората имат различни звезди
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
"Липсата на зрение не е пречка човек да разгърне потенциала си и да даде най-доброто от себе си на другите"
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Синдром на Чарлз Боне
ПСИХОЛОГИЯ
Как властта има власт над нас и защо светът е различен за тези с власт и за обезвластените?
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022