Брой 12, 2022

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Силистра


Екскурзия до Сребърна

По повод 21 ноември - Деня на християнското семейство, УС на РО - Силистра организира екскурзия за съюзни членове до Биосферен резерват "Сребърна". Бяхме топло посрещнати от екипа с ръководител г-жа Елена Илиева, които ни изнесоха лекция за резервата, разположен на 2 км южно от река Дунав и на 18 км западно от Силистра.
В границите на обекта на световното наследство се опазват езеро и езерна екосистема с площ от 638 хектара, защитени допълнително от 673 хектара буферна зона, обявена през 2008 г. с решение на Комитета по световно наследство, в съответствие с критериите на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО. Славата му е свързана, от една страна, с факта, че се намира точно на пътя на прелетните птици от Европа към Африка – Via Pontica, а от друга страна - с уникалните и разнообразни видове водоплаващи птици в него. Поддържаният резерват и обект на ЮНЕСКО се характеризира със значително разнообразие от видове, съобщества и екосистеми, като в него са описани 2748 таксона. Езерото "Сребърна" е най-важното място в българската част на река Дунав за опазване на сладководната флора и фауна. Някои от видовите, срещащи се тук, са редки, застрашени или единствени за страната. Международната значимост на езерото "Сребърна" се определя преди всичко от изключително богатата орнитофауна. В района са описани общо 223 вида птици, 54 от които са гнездящи, а 57 са включени в Червената книга на България.
В програмата за деня посетихме и манастира "Покров Богородичен", където членовете се помолиха за здраве и благополучие.
Благодарим за финансовата подкрепа на народния представител за район Силистра г-н Ивелин Статев за реализирането на идеята и на директора на резервата г-жа Елена Илиева и нейния екип за добрата организация, избрания маршрут и приятните преживявания!

Петранка СТОЯНОВА


Пътуване до исторически забележителности

По повод 13 ноември - Международен ден на незрящите и Световен ден на добротата, Регионална организация - Силистра организира двудневна екскурзия до културно-исторически забележителности в първата българска столица Плиска. Първия ден посетихме Двора на кирилицата и музея, в който се запознахме с исторически данни за създаването на Българската държава и обявяването на кирилицата за официална и църковна азбука, след което посетихме Националния историко-археологически резерват "Плиска". Вътрешният град е укрепена резиденция на българските владетели и най-важна съставна част от столицата на ранносредновековна България през езическия период (края на VII в . – 864 г.) и в продължение на три десетилетия след приемането на християнството за държавна религия.
Продължихме към Комплекс "Голямата базилика", представляващ важен паметник на ранносредновековната българска култура от нейния християнски период (втората половина на IX - средата наXI в.). На площ от над 20 дка, оградена и защитена с висока около 4 метра каменна стена със зъбери, се разполагат Голямата базилика, архиепископската резиденция и първият български манастир. След дългия и изпълнен с незабравими преживявания ден посетихме странноприемница "Стара Плиска". Изказваме огромна благодарност на екипа, който се погрижи за топлото ни посрещане. Отпочинали, през втория ден посетихме село Мадара и Мадарския конник. С много емоции от преживяното в топлите ноемврийски дни си пожелахме традицията с екскурзиите да продължи.

Петранка СТОЯНОВА

Отбелязване на 3 декември в ТО - Тутракан

По повод 3 декември - Международен ден на хората с увреждания, се проведе събитие под надслов "Ти също можеш!" по инициатива на Териториална организация - Тутракан на Съюза на слепите в България и Центъра за социална рехабилитация и интеграция "Надежда" - Тутракан. Гости на събитието бяха: Нехат Кантаров - председател на Общински съвет – Тутракан, Дарина Иванова – зам.-кмет "Хуманитарни дейности" в Община Тутракан, Снежана Иванова - главен експерт в отдел "Социални дейности", Петранка Стоянова - председател на Регионална организация - Силистра на Съюза на слепите в България, Мая Димитрова - директор РДСП – Силистра, Гюлнур Реджеб - директор ДСП – Тутракан, Нуршен Мехмед - началник-отдел ХУСУ към ДСП – Тутракан, Галя Шербанова - гл. социален работник в отдел ХУСУ към ДСП – Тутракан, Александър Жигаурсов - рехабилитатор в Център за здраве и красота "СЛАЖ", Тамара Спасова - представител на местна медия в Община Тутракан. Участниците бяха приветствани от гостите на събитието и от Мария Симеонова - председател на Териториална организация - Тутракан и Ерчин Осман - директор на ЦСРИ "Надежда" - Тутракан. Представена беше презентация на дейностите, в които са включени членовете и потребителите на двете организации с цел преодоляване на социалната изолация.
В празничната програма се насладихме на вокални изпълнения на Илона Калчева от ТО - Тутракан, рецитал на Николинка Бъчварова - потребител на ЦСРИ - Тутракан, индивидуално изпълнение на Радка Георгиева, фолклорна група "Детелини" към НЧ "Никола Вапцаров" - Тутракан с ръководител Стоян Дечев.

Петранка СТОЯНОВАНазад

Всички статии на Брой 12, 2022

**КАЛЕНДАР
2023 година
3 ДЕКЕМВРИ
Международен ден на хората с увреждания
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Варна
Монтана
Бургас
Велико Търново
Пловдив
Смолян
София
Силистра
Шумен
Кърджали
Плевен
МАГИЯТА НА МУЗИКАТА
15 години дует "НАСТРОЕНИЕ"
РАВНОСМЕТКА
Сбогом, 2022!
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СПОРТ
Европейско първенство по голбал
Архив на изданието
1 2 3 4 5