Брой 01, 2023

Тема: ОБЩЕСТВО

Вървим към две системи на здравеопазване – за бедни и за богатид-р Стойчо КАЦАРОВ

По подобие на много други Европейски страни през 2000 година България въведе солидарен модел на здравно осигуряване.
20 години по-късно солидарността изглежда все по-трудно постижима. Вижте сами.
Солидарност при събирането на здравните вноски отдавна липсва. От 6.5 милиона българи здравни вноски плащат реално малко над 2 милиона души. 3.7 милиона се осигуряват за сметка на държавния бюджет, а между 500 - 800 хиляди пък изобщо не се осигуряват. За децата се плаща върху половината от вноската за възрастни и това е логично, защото те потребяват много по-малко медицинска помощ. По същата логика, обаче, възрастните трябва да плащат два пъти повече. Това че парите и за едните и за другите идват от бюджета не е основание да се начисляват погрешно. Не е солидарна система, в която едни плащат, за други плаща бюджета, а имат едни и същи права да ползват медицинска помощ.
Липсата на солидарност се вижда и при доплащането на медицинската помощ. Тук неравенствата могат да се видят в болничната медицинска помощ и при лекарствата, но също така, макар и не толкова впечатляващо, в извънболничната, в денталната медицинска помощ и в рехабилитацията. В зависимост от диагнозата едни пациенти доплащат в болницата няколко десетки лева, други няколкостотин лева, а не малко и по няколко хиляди лева. Има малка група заболявания, за които лекарствата са напълно безплатни. Огромното мнозинство от пациенти с хронични заболявания обаче доплащат от няколко десетки до над 100 лева ежемесечно, а лекарствата за лечение на остри състояния са изцяло платени от джоба на осигурения. Не е солидарна система, в която двама души плащат едни и същи по размер здравни вноски, но в зависимост от болестта единият не доплаща почти нищо за лечението си, а другият доплаща стотици, че понякога и хиляди лева. Нарушената солидарност при събирането на вноски и доплащането не е от вчера. Тези проблеми се трупат с годините и се задълбочават. Повечето хора са свикнали с тях до такава степен, че вече дори не се замислят за това, че се разрушава принципа на солидарност и хората са неравнопоставени, в нарушение на основните принципи, заложени в здравното ни законодателство и в самата Конституция.
Възстановяването на солидарността при събирането на здравните вноски и доплащането може да се коригира сравнително лесно – с корекция в цените на медицинските дейности и промяна на правилата за осигуряване. Причините досега да не се предприемат мерки за корекция са предимно политически - изравняването на правата при събирането на вноските и при ползването на медицинската помощ няма да се хареса на тези, които са привилегировани от настоящата ситуация, а те не са никак малко и имат избирателни права. Има обаче друг фактор, който е вън от здравната система, но който прави невъзможно постигането на солидарност в нея. България е страната в ЕС с най-голямо неравенство в доходите в цяла Европа. Неравенството в доходите се измерва (по методологията на Евростат), като съотношение на доходите на 20-те процента най-богати и 20-те процента най-бедни.
Неравенството по този показател в България е 8,2 пъти, а ако вземем доходите на 10-те процента най-богати спрямо 10-те процента най-бедни българи, там вече разликата е 15 пъти. В абсолютно изражение размерът на средния доход на 50-те процента най-бедни българи за 2020 г. е бил 482 лв. средно на месец, докато в същото време размерът на средният месечен доход на 1% от най-богатите българи е бил 26 666 лева. Средният месечен доход на 10% от най-богатите българи за 2020 г. е 6 355 лв., а средният месечен доход на тъй наречената "средна класа" (40% от населението) е бил едва 1 462 лв. на месец. Това означава, че топ 1% получават 55 пъти по-големи доходи спрямо това, което получават 50% от най-бедните българи. Топ 10% пък получават 13 пъти по-високи доходи от тези 50% най-бедни българи (WID, 2021; Bulgaria).
Може ли да имаш солидарен модел на здравно осигуряване при толкова огромна разлика в доходите и богатството на отделните хора? Да видим.
Здравната вноска е застрахователно покритие за определени (здравни) рискове. В нашия модел на здравно осигуряване не се изчисляват индивидуални рискове и не се определят индивидуални застрахователни премии. Вместо това, с цел солидарност на цялото население, е прието да се плаща фиксиран процент от дохода на принципа "всички плащат – ползват само нуждаещите се". Този подход обаче е приложим само, ако се прилага в общество, в което няма такова дълбоко икономически разслоение. За да се придържаме все пак към идеята, че осигуровката покрива определени рискове, е въведен таван на осигуряването (в момента 3400 лева).
Без таван богатите биха плащали осигурителни суми, които надхвърлят и най-скъпото лечение и, естествено, биха предпочели да си платят лечението, вместо да се осигуряват. Поставянето на таван води до друг проблем. Здравната вноска е 8 процента от дохода, но само, ако доходът е до 3400 лева на месец. Фактически при доход от 6800 лева вноската вече е 4%, а при доход от 13 600 лева 2% и така нататък.
Още по-комплицирано е положението със солидарността при доплащането на медицинска помощ. Дори да приложим възможно най-справедливите правила за доплащане, неравенството в доходите ще изкриви и опорочи изцяло модела. Прието е, че доплащане в размер на 20 - 25% от цената на медицинската помощ е полезно за самата система. Това е така не само защото се осигуряват допълнително пари за здравеопазване, но и защото доплащането ангажира отговорността ни към собственото ни здраве, стимулира конкуренцията между доставчиците и е бариера срещу безразборното ползване на обществения ресурс, който не е безкраен. Да видим какво ще се получи, ако приложим подход, при който всеки пациент доплаща 20% от цената на болничната медицинска помощ, която е получил. Бюджетът на НЗОК за болнична медицинска помощ за миналата вече година е около 2 милиарда и 800 милиона лева. С него е планирано да се платят около 1 милион и седемстотин хиляди хоспитализации.
Това прави средна цена около 1 600 лева за една хоспитализация. Ако приложим правилото за солидарно доплащане, то всеки хоспитализиран трябва да доплати средно 320 лева от джоба си. При това говорим за средна цена на доплащане, а има пътеки, за които касата плаща 20 000 лева и доплащането би било 4 000 лева.
Дори да се приложи модел, при който всички доплащат еднакви суми (320 лева), за половината от населението това ще е 66% от дохода им (482 лева), а за богатите 10% от населението ще бъде едва 5% от дохода им (6 355 лева). Вижда се, че дори при прилагане на модел на крайна солидарност (равенство) достъпът на бедните до медицинска помощ (50% от населението) ще бъде затруднен. В същото време този подход няма да направи отговорни към здравето им богатите, нито ще ги възпрепятства да ползват безразборно обществения ресурс на здравното осигуряване. Примерите нагледно показват, че няма механизъм на доплащане, който да се приложи ефективно от гледна точка на здравната система, ако разликата в доходите на населението е 10 - 15 пъти.
Ето защо, ако тази тенденция на задълбочаване на неравенствата и стесняване на прослойката на така наречената средна класа продължи, то неизбежно ще се стигне в близко бъдеще до две системи на здравеопазване – една за бедни и една за богати. Това ще се случи не защото някой провежда такава политика в здравеопазването, а защото е закономерна последица на неравенствата и влошената конкурентна среда. Такова разделяне на медицината на две не може да се предотврати с инструментите на здравната политика.Назад

Всички статии на Брой 01, 2023

*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Януари и м. Февруари 2023 г.
БЛАГОДАРНОСТ
Добре че си ти!
В НАЦИОНАЛНОТО ЧИТАЛИЩЕ НА СЛЕПИТЕ
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2022 година
ВАЖНО!
Нови промени очакват българите от уязвимите групи през 2023 година
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Русе
Троян
МРЕЖАТА ГОВОРИ
Фалшименти, фалши-дженти
НАШИЯТ БРАЙЛ
Световен ден на брайловата азбука
ОБЩЕСТВО
Вървим към две системи на здравеопазване – за бедни и за богати
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
Истинското удовлетворение се постига тогава, когато правиш това, което наистина те вълнува и чрез него си полезен на другите
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Стимулиране с променлив ток със специфична честота за по-добро зрение
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Този свят
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СПОРТ
Европейско първенство по шоудаун
ЮБИЛЕЙ
Вече 20 години музика
Архив на изданието
1 2 3 4