Брой 02, 2023

Тема: СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Предложение от Съюза на слепите в България до НЗОК


ССБ предлага включването на нови помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с нарушено зрение


Социалната интеграция на хората с трайни зрителни увреждания е в пряка връзка с оказваната държавна помощ чрез безвъзмездното предоставяне на медицински изделия и помощни средства, които компенсират дефицита на зрение. От информацията, с която разполагаме, децата и лицата с намалена работоспособност/степен на зрително увреждане в диапазона 50-100% в България са около 45-50 хиляди души. До настоящия момент подкрепата, която те получават, е минимална. В списъка за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия фигурират само четири артикула - без съществен принос за ресоциализацията на тази част от обществото.
Проблемите на тази обществена група се свеждат основно до:
Самостоятелно придвижване в урбанизираните територии и непозната заобикаляща ги среда.
Възприемане на визуалната информация, което трябва да става чрез трансформацията ѝ в реч или брайлова азбука (тактилен способ).
Провеждането на адекватна политика за подкрепа ще даде възможност на хиляди граждани успешно да повишат своята образователна степен, да се реализират на пазара на труда, да повишат своята самостоятелност и качеството си на живот. От субекти на социално подпомагане голяма част от тях могат да се превърнат в активни участници в процеса на създаване на обществени блага.
В резултат на бурното развитие на информационните технологии през последните 10 години много водещи компании в Европа, САЩ, Канада, Япония, Китай и други страни разработиха помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, които решават двата цитирани проблема.
В качеството си на национално представителна организация на хора с увреждания Съюзът на слепите в България счита, че работната група трябва да отдели подобаващо внимание на подкрепата на хората със зрителни проблеми. Ние предлагаме в цитирания списък:
Да бъдат нанесени корекции в правоимащите лица и ценовите условия на досега предлаганите изделия поради драстичното им увеличение.
Да бъдат включени нови помощни средства.
Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, включени в списъка:

1. Говорещ термометър за телесна температура
Медицински условия за отпускане - отпускат се на лица с намалена работоспособност 50 и повече процента зрително увреждане.
Необходими документи - медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Експлоатационен срок - три години.
Стойност, до която НЗОК доплаща/заплаща - 70 лева.
Брой правоимащи лица - около 30 000.


2. Бели и сензорни бастуни за незрящи лица
Медицински условия за отпускане - по медицински индикации, удостоверяващи постоянната нужда от тях. При зрителна острота за двете очи под 0,04 след корекция.
Необходими документи - медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Експлоатационен срок - три години.
Стойност, до която НЗОК доплаща/заплаща - 60 лева.
Брой правоимащи лица - около 1 500.

3. Очни протези
Медицински условия за отпускане - при енуклеирани очи, вродена липса на око или тежко увредено око без функция.
Необходими документи - медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Експлоатационен срок - пет години.
Стойност, до която НЗОК доплаща/заплаща - 250 лева.
Брой правоимащи лица - около 500.

4. Бинокулярни, бифокални, специални оптични средства
Медицински условия за отпускане - отпускат се, ако увреждането е в резултат на трудова злополука, професионално заболяване, травматично увреждане, усложнение при общо заболяване, миопия над 10 диоптъра, хиперметропия над 10 диоптъра.
Необходими документи - медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Експлоатационен срок - пет години.
Стойност, до която НЗОК доплаща/заплаща - 500 лева.
Брой правоимащи лица - около 500.

5. Очила (обикновени или тъмни)
Медицински условия за отпускане - отпускат се, ако увреждането е в резултат на трудова злополука, професионално заболяване, травматично увреждане, усложнение при общо заболяване, миопия над 10 диоптъра, хиперметропия над 10 диоптъра.
Необходими документи - медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Експлоатационен срок - пет години.
Стойност, до която НЗОК доплаща/заплаща - 150 лева.
Брой правоимащи лица - около 500.

Нови помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, които предлагаме да бъдат включени в списъка:

1. Говорещ апарат за измерване на кръвно налягане и пулс
Медицински условия за отпускане - отпускат се на лица с намалена работоспособност над 71 на сто зрително увреждане и констатирана диагноза хипертония.
Необходими документи - медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Експлоатационен срок - три години.
Стойност, до която НЗОК доплаща/заплаща - 170 лева.
Брой правоимащи лица - около 15 000.

2. Говорещ глюкомер
Медицински условия за отпускане - отпускат се на лица с намалена работоспособност 50 и повече процента зрително увреждане и констатирана диагноза диабет.
Необходими документи - медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Експлоатационен срок - три години.
Стойност, до която НЗОК доплаща/заплаща - 170 лева.
Брой правоимащи лица - около 15 000.

3. Смарт бял бастун за незрящи с ултразвук и навигация от мобилен телефон
Медицински условия за отпускане - по медицински индикации, удо¬стоверяващи постоянната нужда от тях. При зрителна острота за двете очи под 0,04 след корекция. До придобиване на правото за пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Необходими документи - медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Експлоатационен срок - пет години.
Стойност, до която НЗОК доплаща/заплаща - 2 500 лева.
Брой правоимащи лица - около 1 500.

4. Електронен преносим увеличител (електронна лупа 5 инча с увеличение до 32 пъти)
Медицински условия за отпускане - отпуска се на деца и лица с намалена работоспособност 71 и повече процента зрително увреждане до придобиване на правото за пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Необходими документи - медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Експлоатационен срок - пет години.
Стойност, до която НЗОК доплаща/заплаща - 600 лева.
Брой правоимащи лица - около 500.

5. Брайлов дисплей, минимум 40 клетки
Медицински условия за отпускане - отпуска се на лица с намалена работоспособност 71 и повече процента зрително увреждане до придобиване на правото за пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Необходими документи - медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Експлоатационен срок - десет години.
Стойност, до която НЗОК доплаща/заплаща - 6 000 лева.
Брой правоимащи лица - около 300.

6. Екранен четец (screen reader)
Медицински условия за отпускане - отпуска се на лица с намалена работоспособност 71 и повече процента зрително увреждане до придобиване на правото за пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Необходими документи - медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Експлоатационен срок - пет години.
Стойност, до която НЗОК доплаща/заплаща - 1 600 лева.
Брой правоимащи лица - около 1 000.

7. Екранна софтуерна лупа (за персонален компютър)
Медицински условия за отпускане - отпуска се на лица с намалена работоспособност 71 и повече процента зрително увреждане до придобиване на правото за пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Необходими документи - медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Експлоатационен срок - пет години.
Стойност, до която НЗОК доплаща/заплаща - 1 600 лева.
Брой правоимащи лица - около 1 000.

8. Устройство за сканиране и оптично разпознаване на текст (камера PEARL с прилежащ софтуер или висок клас плосък скенер със OCR софтуер (FINE READER))
Медицински условия за отпускане - отпуска се на лица с намалена работоспособност 71 и повече процента зрително увреждане до придобиване на правото за пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Необходими документи - медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Експлоатационен срок - десет години.
Стойност, до която НЗОК доплаща/заплаща - 3300 лева.
Брой правоимащи лица - около 500.

Съюзът на слепите в България изразява готовност да предостави допълнителна информация за техническите характеристики на предложените изделия, ако е необходима такава.

Васил ДОЛАПЧИЕВ,
председател на Съюза на слепите в България


Назад

Всички статии на Брой 02, 2023

*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Март 2023
14 ФЕВРУАРИ - ДЕН НА ЛЮБОВТА
По детски чисто!
150 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Неуловимият
IN MEMORIAM
В памет на Родолфо Катани
Почит към Родолфо Катани
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Списък на записаните нови заглавия и възстановени такива през 2022 година
ДОСТЪПНОСТ
Fibank е първата българска банка с банкомати за незрящи
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Смолян
София
Пловдив
ПОЛЕЗНО
Какво да направите, ако банкоматът ви задържи картата
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Предложение от Съюза на слепите в България до НЗОК
Архив на изданието
1 2