Брой 02, 2023

Тема: IN MEMORIAM

Почит към Родолфо Катани


Франческа СБИАНЧИ

Свидетелства от Европа и света за човека, посветил живота си на борбата за достойнството и правата на хората с увреждания.

Не ми е лесно да говоря за Родолфо Катани, без да бъда докосната от спомена за неговото приятелство, неговите съвети, неговата подкрепа, тъй като ми беше възложена задачата да се занимавам по-тясно с дейността на нашия съюз на международно равнище. Най-добрият начин да се каже кой е Родолфо Катани и да се разкаже за голямата стойност на живота му е да се съобщят най-значимите послания и свидетелства, достигнали до нас, да му се отдаде почит с благодарност за това, което е дал, без да се щади в толкова много години на гражданска и социална ангажираност. Националният президент на Съюза на слепите в Италия Марио Барбуто по повод многолюдното онлайн събитие в негова памет, организирано от Европейския съюз на слепите на 26 септември 2022 година, подчерта страстта на Родолфо към асоциативната му ангажираност, посочвайки как той "винаги е показвал безусловна любов към нашите и неговите организации, хората, които представлява, дейностите, които развива, функциите, които изпълнява". След това президентът добави: "В продължение на години той служи на Италианския съюз на слепите и хората с увредено зрение като национален вицепрезидент, изпълнявайки безупречната си роля, също така чрез поемане на неудобни позиции и много високи отговорности. Предишните президенти Роберто Кервин и Томазо Даниеле винаги са намирали в него и в неговото заместник-председателство ясен и лоялен човек, активна и усърдна фигура, която е допринесла решително за довеждането на нашия съюз там, където е днес". Както посочва Волфганг Ангерман, първи заместник-председател на Европейския съюз на слепите (EBU) "Родолфо беше изключително добре познат и уважаван в движението на хората с увреждания не само заради дълбоката си ангажираност към EСС, но и към Световния съюз на слепите (WBU), Европейския форум на инвалидите (EDF) и Италианския съюз на слепите (UICI), както и много други роли в течение на дългата си и забележителна кариера. Неговите дипломатически и езикови умения и задълбочени познания за институциите на ЕС бяха легендарни, спечелвайки му уважението на всички, които работеха с него, но той също така имаше голямо влияние върху хората чрез личната си топлина, мъдрост и любов към живота". Световният съюз на слепите помни Родолфо като "неуморен защитник на пълното приобщаване на хората с увреждания в Европа и извън нея". Латиноамериканският съюз на слепите (ULAC) отбелязва, че "кариерата на професор Катани се основава на борбата за правата на всички хора с увреждания" за постигането на по-справедлив и приобщаващ свят, което бе неговата цел през целия му живот.
EФИ го отбелязва, както следва: "Родолфо, роден през 1941 г., е работил като учител и директор на италианската библиотека за слепи "Реджина Маргарита", както и е заемал различни длъжности в организации на хора с увреждания. Родолфо е безценен за напредъка на правата на хората с увреждания. Талантът и проницателността му бяха несравними. Родолфо изигра решаваща роля в изпълнението на ключови политики. Неговата активност изигра важна роля за приемането на Европейския акт за достъпност, Директивата за достъпността на уебсайтовете и Маракешкия договор. Той беше визионер, който ръководеше работата ни в областта на социалната политика". Мнозина споменават в същото време за професионалните умения и личните и човешки качества на Родолфо. Сред тях е и Янис Вардакастанис, президент на EФИ: "Имах късмета да се срещна с Родолфо преди 40 години и оттогава заедно извървяхме дълъг път, насърчавайки правата на хората с увреждания. Присъствахме заедно на основаването на Европейския съюз на слепите и Световния съюз на слепите през 1984 година. Родолфо присъства с всички нас на основаването на Европейския форум на хората с увреждания (EDF) през 1997 година. Родолфо беше и ще остане част от нашата колективна душа. Лично аз и семейството ми загубихме страхотен приятел. Ще помним Родолфо като човек на културата, смелостта, честността и всеотдайността, като човек на ценностите и принципите. Родолфо знаеше как да се наслаждава на живота". В интервю миналия юли, когато го попитаха кои са моментите и инициативите, които си спомня с по-голямо удоволствие от 25-годишния живот на EФИ, Родолфо отговори, като спомена приемането на Мадридската декларация "Липсата на дискриминация плюс положителните действия са равни на социалното включване" през 2002 г., непосредствено преди Европейската година на хората с увреждания през 2003 г.; кампанията 1million4disability (която включваше събирането на един милион подписа в призив за европейско законодателство срещу дискриминацията на хората с увреждания) през 2007 г.; 4-ти Европейски парламент на хората с увреждания през 2017 г.; 4-ти Европейски парламент на хората с увреждания през 2017 г.; кампанията за ратифициране на Маракешкия договор, към който Европейският съюз се присъедини през 2017 година. В същото интервю Родолфо каза: "EФИ е уникално място за насърчаване на правата на човека, справедливостта, социалното приобщаване и мира". И той беше високо ценен както от колегите си в асоциативните органи, така и от персонала, който му сътрудничи, както се вижда от множеството постижения, публикувани на страницата, посветена на него на уебсайта на EФИ (https://www.edf-feph.org/we-mourn-the-loss-of-rodolfo-cattani-italian-disability-champion/). Директорът Катрин Наутън е говорител на колегите си: "Ние в секретариата на EФИ сме с разбито сърце. Не можем да повярваме, че никога повече няма да видим Родолфо Катани. Разчитахме на неговото лидерството, прогресивния му подход към правата на човека, ангажираността му, сигурната му подкрепа и отговорите му на всеки от нашите въпроси. Той винаги е бил до нас". Вярвам, че всички, които работиха в тясно сътрудничество с него както в EСС, така и в ИСС (UICI), ще се съгласят с тази декларация. Служителите на Европейската комисия, които са взаимодействали с него, също свидетелстват за стойността на ангажимента на Родолфо. Инмакулата Пласенсия - Пореро, старши експерт в отдела за приобщаване на хората с увреждания към Генерална дирекция "Заетост, социални въпроси и приобщаване" на Европейската комисия, заяви: "Уважаемият Родолфо е крайъгълен камък на европейската арена за насърчаване на правата на хората с увреждания от 90-те години насам, когато започнах да работя и да се уча от него. По това време той е пионер с интереса си в областта на достъпността на ИКТ, но и в търсенето на разпоредби за недискриминация в тази област. Винаги е бил готов да помага в работата и на лично ниво. Той беше известен със своите персонализирани и добре изработени интервенции и доклади. Неговата отдаденост беше забележителна. Дълбокият му глас биваше чут и присъствието и личността му привличаха вниманието на събеседниците". Филип Шазал, ковчежник на EСС и личен приятел на Родолфо, каза: "Той имаше силен характер, беше много взискателен към другите, но също така беше много взискателен към себе си. Той обаче знаеше как да бъде приветлив, благодарен, винаги готов да даде справедливи и обмислени съвети, като вземе предвид мнението на всички, преди да направи публично достояние подробното си мнение". Филип припомня също: "От ранните години на професионалния си живот той пътува до Източна Европа, за да подкрепя хората с увреждания, които са имали огромни трудности да живеят достоен живот в общество, по-малко отворено от това на страната му. Той винаги се е интересувал от развиващите се страни; съвсем наскоро той поиска EBU да окаже подкрепа не само на слепите и хората с увредено зрение в Украйна, но и на нашите братя и сестри в Африканския съюз на слепите". Както посочва Раду Серджиу Руба, бивш член на борда на EСС: "Винаги готов да предложи подкрепата си, Родолфо взе самолета и кацна там, където братята и сестрите му се нуждаеха от помощ в трудните им взаимодействия с някои национални власти". За да потвърди това, Ардян Хиса, председател на Албанската асоциация на слепите, признавайки приноса на Родолфо за създаването на тази организация на слепите в Албания, добавя: "За мен беше привилегия да се срещна с проф. Катани, той ни даде подкрепата си във всяка конфронтация с правителството, а също и когато участвах в заседанието на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания в Женева преди три години, за да представя нашия алтернативен доклад по повод разглеждането на прилагането на Конвенцията в Албания". Горан Печанац от Съюза на слепите в Сърбия с благодарност си спомня пътуването на Родолфо до Белград през март 2000 г.: "Това беше веднага след нощта на бомбардировките над Сърбия и той ни донесе финансова помощ от нашите италиански братя и сестри". Мокран Бусаид, бивш изпълнителен директор на EСС, по време на церемонията на 26 септември споменава за проект, ръководен от EСС с финансовия принос на Европейската комисия, който беше координиран от Родолфо и който беше особено близък до сърцето му, озаглавен "Слепи деца за мир". Целта на проекта беше да се съберат слепи израелски и палестински деца заедно, споделяйки опит, за да могат да се опознаят по-добре. "Спомням си, че към края на едно от трите учебни посещения, които проведохме в Палестина като част от този проект, бях много впечатлен от начина, по който Родолфо беше посрещнат от палестинските деца от училището за слепи Ал-Шурук в Бейт Джала. Щом чуха приближаването на колата, започнаха да викат и да повтарят силно името на Родолфо. Те го познаваха, защото знаеха, че той има основна роля в получаването на помощта за обучение, от която толкова силно се нуждаеха. Можех да възприема от промяната в тона на гласа му дълбоката емоция и тогава разбрах, че Родолфо не е само човек, който ще квалифицираш като интелигентен и блестящ, имаше и други аспекти на неговата личност, които бяха щедрост, доброта и пак доброта."
Свидетелства на почит и съболезнования дойдоха още от Австрия, България, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Холандия, Полша, Португалия, Великобритания, Чехия, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Турция, Унгария, Буркина Фасо. Мнозина отбелязват, че Родолфо обичаше живота във всичките му аспекти и аз също имах късмета да мога да споделя с него много моменти на работа и веселие. Грижливо ще пазя спомена за прекрасните чатове, които също биха могли да се нарекат "уроци", в които Родолфо ми разказа за преживяванията си в движението на хората с увреждания и присъствието си във всички исторически моменти, белязали постиженията му. Родолфо никога не спираше да учи и да научава, той беше внимателен към случващото се в обществото, винаги в крак с времето. Той никога не се е щадял, дори с риск за живота си, както когато отиде да достави помощ на Белград малко след бомбардировките на НАТО. Неговият пример ме научи, че за да имаш иновативен подход, трябва не само да погледнеш в собствената си асоциация, но и да имаш напречна визия, и да си наясно с по-широката еволюция на обществото и историята, като същевременно запазиш грижата и вниманието към своите специфики. Всички, които като мен имаха ценната възможност да работят заедно с Родолфо, можеха да разчитат на ментор, който от една страна винаги беше готов с голямо смирение да дава съвети, а от друга да ви включи лично в извършването на дейностите, като по този начин насърчи самоовластяването, самосъзнанието и способността да управлявате действията и изборите си. Както Филип Шазал заяви, би било желателно да се събере и публикува сборник с всички негови речи и мнения, истинско богатство от знания и опит, които със сигурност ще са от огромна полза за по-младите поколения и тези, които ще дойдат след нас.
Надявам се с тази статия не само да се отдаде почит и да се отбележи фигурата на Родолфо Катани, но и да се даде възможност на онези, които не го познават, да могат да разберат стойността и изключителността на това, което Родолфо е направил в полза на хората с увреждания в ангажимента си през целия си живот. Може да се случи така, че тези, които се посвещават изцяло на такава важна цел, да се окажат принудени, дори против волята си, да загубят някои аспекти от личния и семейния си живот. Семейството на Родолфо винаги се е отнасяло с дискретност, търпение и много смирение, разбирайки колко много движението на хората с увреждания се нуждае от подкрепата му, като винаги е било до него. Днес повече от всякога благодаря на съпругата му Анна, сина му Масимилиано, семейството му за невероятната подкрепа, която успяха да окажат на Родолфо и на цялото движение на хората с увреждания.

БИОГРАФИЯ
Родолфо Катани е роден в село Кандидо през 1941 г. и завършва философски науки в университета в Болоня. След като преподава история и философия в продължение на няколко години в гимназии, той поема позицията директор на Италианската библиотека за слепи "Кралица Маргарита", роля, която заема в продължение на 20 години до 1998. От 1969 г. до 2015 г. е ангажиран, заемайки различни длъжности, в органите на Италианския съюз на слепите и хората с увредено зрение - ONLUS, където е национален вицепрезидент между 1986 и 1997 година. Повече от 30 години е мениджър, отговарящ за международните отношения на асоциацията. От 1989 до 1997 г. е член на борда на директорите на института "Франческо Каваца". От 2014 до 2017 г. е президент на Италианския форум на хората с увреждания (FID) - "чадър", съставен от национални организации на хората с увреждания и техните семейства, който представлява италианското движение на хората с увреждания в Европейския съюз и Европейския форум на хората с увреждания. Проф. Катани играе активна роля в основаването на Европейския съюз на слепите (EBU) през 1984 г. и оттогава заема различни позиции. Бил е председател на Комисията за връзки с институциите на Европейския съюз в продължение на множество мандати, а през 2019 г. е избран за председател на ЕСС - позиция, която заема до смъртта си. В продължение на 12 години, започвайки от 1984 г., Родолфо Катани заема различни позиции в рамките на Световния съюз на слепите (WBU), по-специално той е негов заместник-председател между 1992 и 1996 година. От 1997 г. е член на Управителния съвет на Европейския форум на хората с увреждания (ЕФР) и член на неговия Изпълнителен комитет от 2005 до 2022 година. От 2009 до 2017 г. е негов генерален секретар. Той също така е бил председател на няколко комитета за достъпност на ЕФИ и е представлявал ЕФИ в различни консултативни органи в Европейския съюз, като например Европейската платформа на заинтересованите страни по стандартизация в областта на ИКТ. Той също така е представлявал ЕФИ в органи за защита на гражданите като Платформата на европейските социални неправителствени организации, на която е бил заместник-председател между 2011 и 2015 г., и работната група по универсален дизайн на Европейската асоциация за координация на представителството на потребителите в стандартизацията (ANEC). Бил е член на журито за няколко европейски награди за достъпност.Назад

Всички статии на Брой 02, 2023

*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Март 2023
14 ФЕВРУАРИ - ДЕН НА ЛЮБОВТА
По детски чисто!
150 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Неуловимият
IN MEMORIAM
В памет на Родолфо Катани
Почит към Родолфо Катани
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Списък на записаните нови заглавия и възстановени такива през 2022 година
ДОСТЪПНОСТ
Fibank е първата българска банка с банкомати за незрящи
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Смолян
София
Пловдив
ПОЛЕЗНО
Какво да направите, ако банкоматът ви задържи картата
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Предложение от Съюза на слепите в България до НЗОК
Архив на изданието
1 2 3 4 5