Брой 03, 2023

Тема: ВАЖНО!

Цени и графици за преференциални клиенти в почивните бази на ССБ за 2023 година


Управителният съвет на ССБ прие следните цени и графици за преференциални клиенти в почивните бази на Съюза за 2023 година:

Хотел "ХОРИЗОНТ" – Обзор
1. Управителят на хотел "Хоризонт" - Обзор с цел осигуряване на максимална запълняемост на хотела при необходимост изготвя графици, като при заявки се ползват с предимство преференциалните клиенти, заплатили капаро чрез превод по сметката на хотела в размер на 50% от стойността на почивката. Капарото подлежи на възстановяване при:
А) клиент, писмено информирал управителя на хотела за своя отказ от резервация 30 дни преди началната дата на почивката;
Б) при заболяване преди датата на почивката, доказано с болничен лист;
В) при смърт на клиента.
2. Пакетна цена за преференциални клиенти през 2023 година, както следва:
А) пълен пансион - 60,00 лв., включва настаняване, закуска, обяд и вечеря;
Б) полупансион - 50 лв., включва настаняване, закуска и вечеря;
Ползване на самостоятелна стая двойка – доплащане 30 лв. върху цената за пансиона.
Деца до 6-годишна възраст, ползващи легло на родител – безплатно настаняване (нощувка), при заявка на храна – 20,00 лева.
Дете от 6- до 12-годишна възраст на редовно легло в стая – нощувка - 20,00 лв., храна - 20,00 лева.
Дете над 12-годишна възраст - по цени за възрастни.
В цената е включена курортна такса.


ПС "РЕЛАКС" - Шипковски минерални бани
1. Преференциалните индивидуални и групови клиенти се настаняват на база утвърден график за периода 28 юни до 12 септември (активен сезон). Всички членове на групата, организирана от ССБ или от друго НПО на хора с увреждания, ползват определената преференциална цена.
2. Една смяна включва 7 нощувки.
3. С предимство се ползват при приемането на резервации групи с численост над 40 човека или по-големи групи от даден район, при които се налага икономизиране на транспортните разходи чрез многократен превоз "пълно - пълно".
4. Индивидуални клиенти или малки групи 10-20 човека, желаещи да почиват в активен сезон, се съобразяват със заявките по графика на големите групи и се настаняват от управителя на базата при наличие на свободни места.
Освобождаването на стаите в деня на заминаването се извършва до 9.00 часа.
5. За периодите 1 януари - 27 юни и 13 септември - 15 декември времетраенето на организирани почивки се договаря с управителя на базата.
6. Заплащането се извършва по банков път или в брой срещу издадена фактура за реално ползвани услуги.
7. С цел осигуряване на достъпа на членове на ССБ до социалната услуга "Балнеолечение и рехабилитация", съгласно чл. 76 от ЗХУ, след договорка с управителя на почивната база плащането за групи, организирани от РО, може да бъде извършено както следва:
А) на два транша по 50% (първите 50% от стойността на услугата се заплащат при настаняване, а вторите 50% след получаване на средствата от дирекция "Социално подпомагане");
Б) на 100% след получаване на сумата от дирекция "Социално подпомагане".
В тези случаи председателят на РО (ръководител на група) подписва декларация по образец 3 пред управителя на базата, с която се задължава да осигури изплащането на съответната сума в упоменатия срок.
8. Хората с друг вид увреждания при настаняване заплащат 100% от ползваните услуги.
Цени за 2023 г. на човек на ден:
1. Пълен пансион – 60,00 лева.
2. Балнеолечебни и рехабилитационни услуги – 60.00 лв., които включват един от трите вида процедури:
А) електропроцедури - 10 броя, или;
Б) спокойни вани - 6 броя, или;
В) хидромасажни вани - 3 броя.
Комбинацията от ползвани процедури се определя само по предписания на лекаря към медицинския център.
Забележка:
Допълнителни и друг вид балнеоуслуги се заплащат по ценоразпис.

Не се допуска намаляване на графика (от 7 дни) по желание на клиента!
Свободното определяне на времетраенето на почивката може да става по договаряне с управителя на базата извън активния сезон.


Деца до 6-годишна възраст, ползващи легло на родител – безплатно настаняване (нощувка), при заявка на храна - 20,00 лева.
Дете от 6 до 12-годишна възраст на редовно легло в стая – настаняване, закуска, обяд и вечеря - 40 лева.
Дете над 12-годишна възраст – по цени за възрастни.
В цената е включена курортна такса.

Хотел "ПОП ХАРИТОН" – Дряновски манастир
1. Преференциалните клиенти се настаняват по предварителна резервация и предплатени услуги съобразно запълнеността на базата.
2. Настаняването по стаите се извършва след 14.00 часа в деня на пристигането, а освобождаването на стаите в деня на заминаването се извършва до 9.00 часа.

Цени от 5 януари до 20 декември 2023 година
Пакетна цена за преференциални клиенти през 2023 година, както следва:
А) пълен пансион - 60,00 лв., включва настаняване, закуска, обяд и вечеря;
Б) полупансион - 50 лв., включва настаняване, закуска и вечеря;
В) нощувка със закуска - 40 лв., включва настаняване и закуска.
Ползване на самостоятелна стая двойка – доплащане 15 лв. върху цената за пансиона.
Деца до 6-годишна възраст, ползващи легло на родител – безплатно настаняване (нощувка) и храна по ценоразпис.
Дете от 6 до 12-годишна възраст на редовно легло в стая – настаняване, закуска, обяд и вечеря - 40 лева.
Дете над 12-годишна възраст – по цени за възрастни.
В цената е включена курортна такса.
Преференциални клиенти са:
А) членове на ССБ и техните семейства;
Б) хора с намалена работоспособност от 71-100% вследствие на увреждане на зрението, нечленуващи в ССБ, и техните семейства;
В) членове на ССБ с над 90% намалена работоспособност и техен придружител (който не е член на семейството);
Г) служители в "Успех Филтър ССБ" ЕООД, дъщерните му дружества и клонове и техните семейства;
Д) служители на центрове за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания в градовете София, Перник, Габрово, Шумен, Варна, Сливен, Бургас, Кърджали, Добрич, Русе, Силистра и техните семейства;
Е) деца с увредено зрение от 71-100%, установено от оторизиран медицински орган, нечленуващи в ССБ, заедно с техните зрящи родители;
Ж) служители в ЦУ на ССБ и техните семейства;
З) служители във НЦРС - Пловдив и техните семейства;
И) служители в СОУ за деца със зрителни увреждания "Д-р Иван Шишманов" - Варна и "Луи Брайл" - София;
Й) хора с друг вид увреждания, имащи право на интеграционна добавка за балнеолечение и рехабилитация съгласно ЗХУ.
Под семейство да се разбира: съпруг, съпруга и деца до 18-годишна възраст.

Общи положения:
1. Цените не са валидни на национални и църковни празници!
2. Всички други цени за преференциални клиенти се определят със заповед на председателя на ССБ, отчитайки определената пакетна цена.
3. Не се допускат каквито и да било изключения по посочените условия, цени и срокове!

Анулиране на резервация:
- Повече от 60 дни преди датата на почивката - базата възстановява заплатената сума, като удържа от нея разходите по превода.
- От 46 до 60 дни преди датата на почивката - базата възстановява 75% от заплатената сума, като удържа от нея разходите по превода.
- От 31 до 45 дни преди датата на почивката - базата възстановява 50% от заплатената сума, като удържа от нея разходите по превода.
- От 30 и по-малко дни преди датата на почивката - базата не възстановява заплатената сума.
- При смърт на клиента, доказана с документ - заплатената сума се възстановява на наследниците след представяне на документ. Таксата за превода се удържа от дължимата сума.

Гласували: 10 "за", 1 "против" (Утвърдено с протокол № 1 на заседание на УС на ССБ, проведено на 1.02.2023 г.).

Васил ДОЛАПЧИЕВ,
председател на ССБНазад

Всички статии на Брой 03, 2023

*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Април
В ПОМОЩ НА НЕЗРЯЩИТЕ
Извършване на преводи онлайн чрез "ДСК Директ"
ВАЖНО!
Цени и графици за преференциални клиенти в почивните бази на ССБ за 2023 година
ДОСТЪПНОСТ
Как на практика се ползват говорещите банкомати
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Монтана
Шумен
Силистра
НОВИНИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ЧИТАЛИЩЕ
Комиксилница – достъп до култура за зрително затруднени
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
В по-голямата част от времето изобщо не се сещам, че не виждам, не се идентифицирам с това
ПРОЕКТИ
Заключително информационно събитие
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СПОРТ
Открит турнир по шоудаун в Словакия
ТРЕТИ МАРТ
145 години свободна България
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, МИЛИ ДАМИ!
За деня на жената
ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!
За мартениците в Нидерландия
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6