Брой 03, 2023

Тема: ДОСТЪПНОСТ

Как на практика се ползват говорещите банкомати


Разговор с Димитър ДИМИТРОВ


В предишния брой публикувахме обща информация за прекрасната инициатива на "Фибанк" за улесняване на незрящите при ползването на техните банкомати посредством инсталирания на тях софтуер за гласова помощ.
В този материал бих искала да се спра по-подробно на практическото използване на устройствата и какво е необходимо да знаем, за да управляваме правилно своите финанси.
Затова помолих преподавателя в ЦСРИ "Светлина" Димитър Димитров, на когото от Технологичния съвет към Съюза на слепите в България е възложено да тества новите машини, да запознае незрящите хора с процеса.
Първото нещо, което незрящият трябва да знае, е, че за активирането на говорещото меню се използват слушалки със стандартен жак 3.5 – такива, каквито се ползват с повечето аудиоплейъри.
В евтините магазини те струват около 4 - 5 лева.
Освен това не е задължително, но е по-добре слушалките да са без микрофон – тоест да не са интерактивни или тип хендсфри. Поради спецификата на свързването им такива интерактивни слушалки би могло да не работят напълно коректно на банкоматите.
Ако все пак човекът разполага само с такива слушалки, той трябва да има предвид, че първоначално те може и да не възпроизведат звук, и тогава е необходимо самото жакче да бъде лекичко издърпано – с около половин милиметър.
На самия банкомат буксата за слушалки се намира под долния десен ъгъл на екрана. Тя се открива лесно, тъй като е поставена върху леко изпъкнал малък цилиндър – нещо като патрон на ключалка.
След включването на слушалките се чува припукване, което показва, че слушалките са направили контакт (при интерактивните и хендсфри това може да не се случи и е необходимо донагласяване на буксата), а говорещото меню се активира, след като в банкомата бъде поставена картата.
Тоест редът е такъв – първо се включват слушалките, уверяваме се, че те са се свързали и чак след това поставяме банковата карта в мястото за разчитане, или я опираме на мястото за безконтактно обслужване на машината.
След това първото нещо, което обратната връзка с говор предлага, е избор на език.
Трябва да се подчертае, че при активиран говор незрящият управлява банкомата само чрез хардуерната цифрова клавиатура, тоест тази, на която се набира пин кодът.
За избор на езика например се предлага – за български натиснете 1, а за английски натиснете 2, като опцията за английски се произнася на съответния език.
Добре е първоначално незрящият човек да посети банкомата заедно с виждащ придружител, в случай че няма представа от подредбата на клавиатурата, но за тези, които имат представа – тя е същата като клавиатурите на телефоните с копчета – горе вляво започва с 1, под него е 4, после под него е 7, а нулата е най-долу в средата под осмицата.
Отдясно на цифровата клавиатура са разположени един под друг други 4 бутона, които са малко по-широки от цифровите и всеки от тях изпълнява някаква функция.
Те са маркирани с релефни обозначения, като най-долният от тях, маркиран с релефно кръгче или квадрат, е бутонът за потвърждаване (или ентър).
При теглене на кеш за предпочитане е незрящият да въведе ръчно желаната сума, тъй като понякога е възможно да има липса на банкноти в банкомата или пък да има някаква промяна на софтуера, която все още да не се е отразила на говорещите опции.
В подобна ситуация може да се окаже, че при натискане на даден бутон за определена сума и след извършване на всички последващи операции, вместо желаната сума, устройството ни е дало банкнота с по-малък номинал.
При ръчното въвеждане на желаната сума банкоматът комбинира всички видове банкноти и в този случай се избягват подобни грешки. Машината или дава желаната сума, или пък не дава нищо.
Достатъчно е незрящият клиент внимателно да слуша гласовите инструкции и да избере нужния бутон за ръчно въвеждане на сумата, която желае да изтегли.
В този случай сумата се въвежда така, както се изписва и съответното число – за 50 лева например се натиска 5 и 0, за 200 лева – две, нула, нула и така нататък.
Моят събеседник твърди, че ползването на тези банкомати е изключително лесно, удобно и менюто е много интуитивно за разбиране.
Всяко действие се подсказва гласово, като на нас остава само да изберем нужната ни опция.
При по-продължително забавяне машината започва да издава звук и ни пита дали имаме нужда от допълнително време.
В случай че объркаме нещо при въвеждане на сумата за теглене или пин кода, можем да отхвърлим операцията с натискане на бутона, маркиран с X, който обикновено е най-горният от четирите, разположени вдясно. Понякога може да се наложи той да се натисне няколко пъти.
След приключване на операцията по тегленето, както обикновено банкоматът издава звуци, които се чуват и в слушалките, а по време на операциите изписаните цифри не се изговарят, а се чува само бип - вероятно от съображения за сигурност. Именно затова е задължително познаването на клавиатурата.
Освен теглене на кеш с говорещото меню са достъпни и операциите за проверка на сметка и смяна на пин.
Останалите опции, които са достъпни на сензорния екран на машината, не са достъпни с говорещото меню, вероятно отново с цел сигурност на финансите ни.
Ако се случи така, че след включване на слушалките и поставяне на картата не се чува нищо, с няколко натискания на бутона с хиксчето за отказ устройството ще върне картата.
В заключение Митко Димитров съветва незрящите, които ще ползват самостоятелно услугите на банкоматите с говорещо меню, да се отнасят внимателно със слушалките, като внимават да не ги оплитат и да не пречупват кабела. Освен това е добре те да бъдат предварително подготвени преди употреба, за да не се получават прекалено забавяне и предпоставки за образуване на опашки пред устройствата.
Добре е при възникване на проблем незрящите клиенти да сигнализират "Фибанк", в банката имат информация за тази нова услуга и винаги биха съдействали за разрешаването му.
Засега това е единствената банка, отзовала се на нуждите на хората лишени от зрение и ние сме им дълбоко признателни за този отговорен социален подход.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 03, 2023

*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Април
В ПОМОЩ НА НЕЗРЯЩИТЕ
Извършване на преводи онлайн чрез "ДСК Директ"
ВАЖНО!
Цени и графици за преференциални клиенти в почивните бази на ССБ за 2023 година
ДОСТЪПНОСТ
Как на практика се ползват говорещите банкомати
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Монтана
Шумен
Силистра
НОВИНИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ЧИТАЛИЩЕ
Комиксилница – достъп до култура за зрително затруднени
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
В по-голямата част от времето изобщо не се сещам, че не виждам, не се идентифицирам с това
ПРОЕКТИ
Заключително информационно събитие
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СПОРТ
Открит турнир по шоудаун в Словакия
ТРЕТИ МАРТ
145 години свободна България
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, МИЛИ ДАМИ!
За деня на жената
ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!
За мартениците в Нидерландия
Архив на изданието
1 2 3 4 5