Брой 02, 2008

Тема: МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Ново членство в Европейския съюз на слепите


Ръководството на Европейския съюз на слепите (ЕСС) одобри на заседанието си в Барселона, Испания през септември 2007 година членуването на Международната лига на слепите есперантисти (ЛИБЕ) в редовете на организацията. Генералната асамблея на ЕСС потвърди членството на ЛИБЕ в Анталия, Турция през октомври миналата година.
Извънредно наситената програма на Асамблеята не позволи да бъде представено новото членство на ЛИБЕ официално пред форума. По споразумение с председателя на ЕСС - лорд Колин Лоу, ЛИБЕ ще се представи пред делегатите и съюзите на слепите, членуващи в европейската организация, чрез националните масмедии за невиждащите граждани.
Поднасяме кратка информация за Есперанто за сведение на непознаващите този език. Людвик Лазар Заменхоф, роден в Полша, публикува своя международен език Есперанто през 1887 година... Информацията за новия език и интересът към него относително бързо се разпространиха в Европа, Северна Америка и Япония. Започна изучаването на Есперанто във всички индустриално развити страни. И слепите започнаха да изучават езика заедно с виждащите, тъй като той чрез своята стройна система и правила на граматиката се оказа лесен за усвояване. В училищата за слепи преди това почти не се изучаваха чужди езици.
На есперанто започва да излиза брайловото списание "Есперанта лигило" (Есперантска искра) през 1904 година, което разпространява знанията на Есперанто и преди всичко разкрива ползата за невиждащите от неговото усвояване.
Слепите следваха пътя на своите виждащи другари в съидейническите конгреси. Есперантистите се събраха на своя пръв световен конгрес през 1905 година в град Булон-Сур-Мер, Франция. Слепите организираха своя пръв есперантски конгрес, който съвпадна със Световния конгрес на съидейниците им в Прага през 1921 година. Следващата година конгресът на слепите есперантисти беше организиран във Финландия, след това в Германия и така се изреждат много страни, които стават организаторки на този висок форум.
Ръководителите и членовете на националните организации на слепите се срещат по време на есперантските конгреси за обмяна на опит и полезни практики, свързани с новите възможности за невиждащите, обучението им, трудовата реализация, професионалната им подготовка, помощните средства за адаптирането им, и получаването на знания в собствените организации. Информацията, получавана по време на есперантските конгреси, беше съобразявана така, че да е полезна за движението на слепите в съответната страна. В следствие на това през 1931 година се промени наименованието на тогавашния световен съюз на слепите есперантисти (УАБЕ) и той се превърна в Световен съюз на организациите на слепите (УАБО).
Наименованието Международен съюз на слепите есперантисти (ЛИБЕ) се одобри през 1951 година. ЛИБЕ цели да поддържа жизнеспособността и културния устрем на слепите през десетилетията заедно със сътворения дух по време на ежегодните срещи и съидейнически конгреси.
Втората световна война промени света и езиковите обстоятелства за общуване. Интересът към есперанто лека-полека намалява. Обаче ние есперантистите, верни на идеала, участваме в ежегодните летни есперантистки конгреси. Тези форуми привличат вниманието ни, защото, говорейки един език, общ език, ние можем да се разбираме помежду си с всички участници от десетки страни.
Най-известният невиждащ есперантист понастоящем е норвежкият лингвист професор Отто Притз. Той е член на Академията по Есперанто. През миналата година нашият съидейник се пенсионира като професор по испанска филология в университета на Осло.
Есперантската академия със своите специалности контролира развитието на езика, подобно на лингвистите, които полагат грижи за другите езици.
Есперанто живее и се вижда неговото развитие. Конгресът на ЛИБЕ проведен във Флоренция през 2006 година привлече рекорден брой невиждащи участници – 160 от 25 страни. Този конгрес реши да предложи по-близко сътрудничество на ЕСС с националните организации на слепите.
Есперантистите искат да участват в по-разширена международна дискусия, не само със своите съидейници, но и с всички свои съсъдбеници. Между делегатите на Асамблеята в Анталия, Турция бяха много някогашни и настоящи есперантисти.
Стогодишната есперантска култура живее чрез ежегодните конгреси с информационното си многообразие и културните програми. Списание "Есперанта лигило" излиза в много версии - брайлова, озвучена на касети, инсталирана на дискети, интернет. Есперанто дава на всеки, който го владее, възможност за международни контакти. В специализираните библиотеки за слепи се намират брайлови и озвучени на касети и във формат МР3 учебни материали и литература. Интернет предлага различни курсове. Много радиостанции имат в своите програми есперантски емисии.
Организациите на слепите подпомагат участието на своите членове в есперантските конгреси. Като член на ЕСС, ЛИБЕ има своето съществено място в комисията по образование и култура.
Една от най-близките и наложителни задачи е да се създаде младежко звено в самата организация, което да мотивира младите хора да участват в конгресите на слепите есперантисти. Понастоящем младите хора изучават езици, но много от тях нямат смелостта, или пък възможността да участват в международно сътрудничество. Да се надяваме, че през идващото лято ЛИБЕ ще успее да създаде младежко звено на своя пореден конгрес, който ще се проведе в Хърватска. През следващата 2009 година в Полша, Бялисток – рожденото място на създателя на нашия език, това ще може да се реализира и официално.
Генералната асамблея на ЛИБЕ избира ръководството на организацията за четиригодишен период на дейност. Сегашното ръководство на ЛИБЕ, което ще функционира до 2009 година, се състои от следните представители: Неделка Лозаич – председател, от Сърбия, Раимо Тансканен – зам.-председател, от Финландия, Пиеро Лиги да Коста – касиер, от Италия, Олена Пошивана – генерален секретар, от Украйна, Анатолий Масенко – втори секретар, от Русия, Теодор Шпекман – съветник, от Германия /той беше председател на ЛИБЕ от 1992 до 1995/ и Драган Штокович – съветник, от Хърватска. Редактор на списание "Есперанта лигило" е Атила Варо от Унгария.
Ръководството на ЛИБЕ осъществява оперативната си дейност чрез постоянни интернет контакти и заседава реално по време на ежегодните си конгреси, които се провеждат в различни страни. Навсякъде ЛИБЕ има свой делегат от националната есперантска организация на слепите. Този делегат поддържа контактите между членовете на ЛИБЕ в страната и ръководство й.


Арво КАРВИНЕН,
делегат на ЛИБЕ към структурата на ЕСС
Преведе от Есперанто: Данчо ДАНЧЕВНазад

Всички статии на Брой 02, 2008

БАБА МАРТА
Легенда за мартеничките
Честита Баба Марта!
ГОДИШНИНА
130 години от Освобождението
Баташкото клане
Руско-турската война
Санстефанският мирен договор
ЗАНИМАТЕЛНО
Грешки, които допускат жените при търсене на работа
Модните акценти на 2008
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич се поклони пред паметта на освободителите си
Червен бряг, Спомен за Бабин ден
Долни Дъбник
Шумен, Бабин ден в Шумен
ИНТЕРВЮ
В България се живее по-спокойно
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Мишка за слепи
Сляп пилот обикаля Земята
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Ново членство в Европейския съюз на слепите
Светът на незрящите - реалити
НОВИ КНИГИ
Нови книги в читалище “Луи Брайл”
ОФТАЛМОЛОГИЯ
15 мита за зрението
ПРЕМИЕРА
Ще си остана същата
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Бобо – синът на Марая
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6