Брой 04, 2023

Тема: *СЪОБЩЕНИЕ

Насрочване на трето заседание на ХVІII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ


I. Управителният съвет на Съюз на слепите в България, на основание чл. 18, ал. 2 от Устава на ССБ, свиква трето заседание на ХVІII Национално общо събрание на пълномощниците на сдружението на 13 -15 юни 2023 г. в хотел "Хоризонт" - Обзор.

Начален час на заседанието - 15.00 часа на 13 юни 2023 година.

II. Заседанието да протече при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ССБ през 2022 година.
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2022 година.
3. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през 2022 година.
4. Информация за дейността на "УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ" ЕООД през 2022 година.
5. Информация за дейността на почивните бази на ССБ през 2022 година.
6. Информация за дейността на НЦРС – Пловдив през 2022 година.
7. Програма за дейността на ССБ през 2023 година.
8. Докладна от Управителния съвет на ССБ относно финансовото състояние на НЦРС - Пловдив и необходимостта ССБ да осигури средства за неговата издръжка за 2023 г. и следващите години до осигуряването на траен външен източник за дофинансиране на дейността на социалното заведение с цел запазване на функционирането му в пълен обем.
9. Приемане на бюджет на ССБ за 2023 година.
10. Докладна от Васил Долапчиев – председател на ССБ, относно изменение и допълнение на Правилника за бюджета на Съюза на слепите в България.
11. Промени в Устава на ССБ.
12. Докладна от Управителния съвет на ССБ относно продажбата на два новопарцелирани имота на адрес Пловдив, ул. "Ландос" № 24.
13. Докладна от Управителния съвет на ССБ относно продажбата на Дом за слепи с психически недъзи в село Пчелище, община Велико Търново.
14. Приемане на решение на основание чл. 19, ал. 1, т. 10 от Устава на ССБ за "Определяне нивата на компетентност при изграждане, ремонт, разпореждане и обременяване с тежести на дълготрайни недвижими и движими активи, собственост на ССБ и търговските му дружества, ползване на кредити и лизинги, участие на пазарите за финансови инструменти и други разпоредителни действия".
15. Докладна от Васил Долапчиев – председател на ССБ, относно проведени срещи на национално и регионално равнище с кандидати за депутати за 49-ото Народно събрание.
16. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІII Нациoнално общо събрание на пълномощниците на ССБ.Назад

Всички статии на Брой 04, 2023

**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Май
*СЪОБЩЕНИЕ
Насрочване на трето заседание на ХVІII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
ДОБРИТЕ ПРИМЕРИ СРЕД НАС
Ние сме Работоспособни
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Монтана
Карнобат
Кърджали
Видин
Силистра
ИЗ НАШИЯ АРХИВ
Живот с предимство
МИЛОСТ ЗА ЖИВИТЕ
Нежността на людоедите
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
Вдъхновява ме усещането да бъда в помощ, да съм полезен на другите с опита си
ПСИХОЛОГИЯ
Каквото търсиш, това ще намериш!
ПЪТЕШЕСТВИЯ
До Витлеем и напред
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Обучаваме хората да се придвижват сами с помощта на белия бастун, за да преодолеят своите страхове и вътрешни бариери
СПОРТ
Национален турнир по шоудаун "ЗЛАТЕН ДЖОБ"
СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Видео подкастът на фондация "Хоризонти" е на прага на своя трети сезон
ТЕХНОЛОГИИ
Количеството данни в компютрите. Какво ни казват мегабайтите и гигабайтите?
Архив на изданието
1 2 3 4 5