Брой 02, 2008

Тема: МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Светът на незрящите - реалити

 
От 26 януари до 4 февруари София бе домакин на чудесна младежка проява, целяща да развие приятелството и партньорството между незрящи млади хора от няколко държави в рамките на Европейския съюз.
Проектът „Погледни ме” е белгийски, разработен от спортен клуб „Левски” в подкрепа на интеграцията на незрящите хора в обществото, с цел привличане вниманието и съпричастността на гражданите към хора с подобни проблеми.
В рамките на 10 дни младите участници в проявата провеждаха различни тематични семинари, състезания по плуване, шахмат и голбал, демонстрация на игра на карти от незрящи, демонстрация на четене и писане на брайл, официални срещи с обществени органи и организации, културни прояви. Всяка от вечерите бе културна вечер, посветена на една от държавите-участнички.
В проекта участваха зрящи и незрящи представители от Белгия, Румъния, Италия, Кипър, Гърция и България.
Една от интересните идеи на проекта бе зрящи да бъдат поставяни в ситуацията на незрящите и да участват в състезанията и демонстрациите със завързани очи.
Културната програма включваше посещения в Музея на спорта, Националния исторически музей и Музикалния театър, където младите хора се насладиха на постановката „Княгиня Марица”.
Организирани бяха много срещи с различни представители на обществени институции – ректора на НСА, председателя на ДАМС, олимпийски шампиони, журналисти и председателя на ССБ. Тематичните семинари, провеждани ежедневно, целяха максималното опознаване на света на незрящите. На тях зрящите биваха поставяни в ситуация на незрящи с цел взаимно преоткриване. Една от тези ситуации бе посещение на тъмна стая, където незрящите показваха своя свят. Виждащите имаха възможността да се запознаят отблизо с различните инструменти и пособия, които подпомагат невиждащите хора да се адаптират в света на зрящите. Един от семинарите бе посветен на изкуството на изработване на глинени изделия от зрящи и незрящи, където участниците работиха по двойки, без да знаят кой е техният партньор. В тази ситуация виждащите са били със завързани очи. Проведен бе и семинар по голбал-обучение, следван от тренировка и мини-турнир между зрящи и незрящи.
Освен това, участниците в проекта посетиха стадион „Герена” и църквата до него, и се срещнаха с Нешка Робева.
В рамките на взаимното опознаване, една от нашите участнички в проекта, Румяна Димитрова е демонстрирала писане на брайл с плоча и шило. Тя сподели, че е била изненадана от факта, че някои от незрящите никога не са пробвали да пишат по този начин и са проявили интерес, не по-малък от зрящите си партньори.

Изключително интересна идея от страна на организаторите бе незрящи ученици от Училището за деца с нарушено зрение да покажат на чуждестранните ни гости нагледно как се изработват мартеници. Тъй като това е типично български обичай, естествено бе интересът към този занаят да е изключително голям. В процеса на демонстрацията, една от гостенките ни от Белгия успя да изработи сама интересна мартеница, като прояви изключителна фантазия и усет.
Спортните прояви, проведени в рамките на проекта, нямаха състезателен характер. Те по-скоро целяха демонстриране на възможности и привличане на интерес от страна на хора, незапознати със спортовете за незрящи. Въпреки това, в различните дейности, които незрящите показваха, имаше излъчени първенци, които бяха наградени.
Идеята за проекта е на белгийска организация, а неговата реализация е дело на спортен клуб „Левски”, който поддържа стабилно партньорство с тази организация. Подобни проекти са реализирани много пъти досега в различни западноевропейски страни, където България е изпращала свои представители от средите на незрящите млади хора.
У нас този западноевропейски модел намери чудесно приложение и с помощта на организаторите бе превъзходно адаптиран към българската реалност. Получи се много добра компилация между западната традиция и чисто нашенския колорит, който направи проявата още по-интересна и вълнуваща, най-вече за участниците в нея.
Огромен принос за реализацията на проекта има СК „Витоша”, които поддържат дългогодишни контакти с организаторите от спортен клуб „Левски”.
Частично проектът е финансиран от Националния център за европейски младежки програми, по програмата „Младежта в действие”. Останалата част от средствата е от различни партньори на Спортен клуб „Левски”, без чиято финансова и логистична подкрепа проявата не би била така всеобхватна. Базата, в която бяха настанени участниците е на Министерството на труда и социалната политика: Културната програма бе осигурена от съответните културни институции, които младежите посетиха в рамките на проекта, огромна бе и спортната подкрепа, оказана от Националната спортна академия, в лицето на нейния ректор и плувен комплекс „Спартак”, където вече е осигурено безплатно ползване на басеина за 19 участници от спортен клуб „Витоша”. Много са организациите и институциите, по един или друг начин, подкрепили реализацията на този интересен проект.
Всички наши чуждестранни гости изразяваха голямо задоволство от престоя си в България и със сигурност ще отнесат със себе си незабравими спомени. Най-важното за участниците в такива прояви не е толкова да покажат своите умения и да се докажат пред виждащите хора, колкото възможността да контактуват помежду си и да създават нови трайни приятелства, още повече, че с развитието на компютърните технологии и интернет, поддържането на такива приятелства е напълно осъществимо.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 02, 2008

БАБА МАРТА
Легенда за мартеничките
Честита Баба Марта!
ГОДИШНИНА
130 години от Освобождението
Баташкото клане
Руско-турската война
Санстефанският мирен договор
ЗАНИМАТЕЛНО
Грешки, които допускат жените при търсене на работа
Модните акценти на 2008
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич се поклони пред паметта на освободителите си
Червен бряг, Спомен за Бабин ден
Долни Дъбник
Шумен, Бабин ден в Шумен
ИНТЕРВЮ
В България се живее по-спокойно
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Мишка за слепи
Сляп пилот обикаля Земята
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Ново членство в Европейския съюз на слепите
Светът на незрящите - реалити
НОВИ КНИГИ
Нови книги в читалище “Луи Брайл”
ОФТАЛМОЛОГИЯ
15 мита за зрението
ПРЕМИЕРА
Ще си остана същата
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Бобо – синът на Марая
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6