Брой 05, 2023

Тема: ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ

Специалното училище "Луи Брайл" е място, където всяко зрително затруднено дете и неговото семейство могат да получат подкрепа


Ваня ВОЙНОВА

Казвам се Ваня Войнова и работя като зрителен терапевт в Специално училище за ученици с нарушено зрение "Луи Брайл", София. Започнах работа през 1991 година и поставих началото на обучението по специалната програма "Зрително подпомагане". Завършила съм първия випуск на СУ "Свети Климент Охридски" с квалификация "Дефектолог - тифлопедагог". Магистър съм и по психология.
Началото на професионалната ми реализация не беше лесно. Моя настолна книга беше "Детска офталмология". В училище имаше очен кабинет, който посещавах почти всеки ден. Лекарите бяха много отзивчиви, за да отговарят на безбройните ми въпроси. Ясна ми беше почти цялата теория за очните заболявания - причини, симптоми, лечение, но не ми беше ясно как функционира увреденият зрителен анализатор, т.е. как и доколко вижда детето при конкретно заболяване, за да мога да развия неговото функционално зрение и да въздействам с подходяща обучителна терапия, което е целта на зрителното подпомагане. Днес, след тридесет години, осъзнавам, че моята специалност е уникална, защото дава възможност да се компенсира зрителният дефицит, да се въздейства с нетрадиционни средства върху медицински проблем.
Обучението по зрително подпомагане е индивидуално и обхваща всички ученици, които имат зрително възприятие от перцепция на светлина до най-висока степен на слабо зрение. В програмата са включени слабовиждащи деца от групата по ранно въздействие (0–5 години), ученици, обучаващи се по общообразователната програма, и деца с допълнителни увреждания.
Първият етап е изследване и оценяване на нивото на зрително функциониране. Следва разработване на индивидуална програма, която включва зрителните умения, които трябва да се формират и развият в процеса на обучение.
Програмата по зрително подпомагане включва и обучение в използване на средства за слабо зрение: неоптични - различни видове осветление, цветни филтри, поставки за четене; оптични - ръчни и настолни лупи; електронни - портативни и настолни електронни увеличители.
Според индивидуалните потребности на учениците се изработват материали, подготвят се учебници на уголемен шрифт, усвояват се специфични четивни техники. При необходимост се обучават в използване на електронна лупа. В класните стаи слабовиждащите ученици разполагат и с настолни увеличители.
Целта на специалната програма по зрително подпомагане е ефективното използване на слабото зрение в обучението и в ежедневието.
В Специално училище за ученици с нарушено зрение "Луи Брайл" се обучават ученици от подготвителен до 12-и клас по общообразователната програма. Тя включва всички учебни предмети, които се изучават и в масовото училище. Разликата е, че незрящите ученици използват брайлово писмо. Обучението в областта на информационните технологии се извършва с помощта на специализиран софтуер. Програмата по изобразително изкуство е адаптирана и се нарича "Тактилно творчество". Учениците се явяват на Национално външно оценяване след 4-ти, 7-ми и 10-и клас и на Държавен зрелостен изпит след 12-и клас. Те разполагат с удължено време, регламентирано от МОН за провеждане на изпита, и работят с учител-консултант.
Цялостният обучителен процес е съпроводен от специалните програми по полезни умения, ориентиране и мобилност и зрително подпомагане. Тези програми са насочени към овладяване на конкретни практически умения, които са основа за изграждане на самостоятелни и независими личности.
В училището работят двама психолози, логопед и рехабилитатор.
От 1995 г. в Училището за деца с нарушено зрение "Луи Брайл" се работи и с деца с допълнителни увреждания. Броят на тези деца се увеличава и това е тенденция, която се наблюдава в световен мащаб. Това са ученици, които освен зрителното нарушение имат и други заболявания – умерена до тежка степен на интелектуална недостатъчност, церебрална парализа, слухови проблеми, аутистично поведение, емоционални разстройства и други.
Съгласно действащото законодателство всеки родител на дете със зрителен проблем може да избере къде да се обучава неговото дете – специално училище или общообразователно. В отговор на тенденциите за интеграция на децата със специални образователни потребности в общообразователните училища от много години към нашето училище функционира консултантска служба, която подпомага интегрираните зрително затруднени ученици, техните семейства, колегите и специалистите (психолози, логопеди, ресурсни учители) от масовите училища.
През 1995 година е създадена и Службата по ранно въздействие. Консултантите по ранно въздействие работят със зрително затрудненото дете в неговия дом или в детската градина от раждането до тръгването му на училище. Те обучават и неговите родители, подпомагат включването им като партньори в обучението. Това е най-сензитивният, но и най-критичен период в детското развитие. Доброто сътрудничество с детските офталмолози е от огромно значение за ранното обхващане на тези деца. Този процес не е ефективен и това е причина много родители да не са информирани за възможностите на специалното училище, за инструментите, с които то разполага, за подготвеността и професионализма на педагозите.
На този етап има комуникация между училището и различните специалисти по очни болести, но липсва екипната работа. Преди 10 години се проведе "Скрининг за зрение при деца в училищна възраст" и всички ученици бяха обстойно прегледани в Очна клиника "Акад. Пашев". Няколко години по-късно очни прегледи бяха организирани и в Болница "Токуда". На лекари от УМБАЛ "Александровска" сме предоставяли данни за деца и ученици с вродена и вторична глаукома, а последната информация беше свързана с ретиналните дистрофии.
Подробна информация за СУУНЗ "Луи Брайл" може да се прочете на сайта на училището, но по-важно е повече хора да бъдат информирани, че специалното училище е място, където всяко зрително затруднено дете или ученик и неговото семейство могат да получат подкрепа.
В заключение искам да обърна внимание на всички специалисти, ангажирани с превенцията, лечението и рехабилитацията на зрително затруднените деца, ученици и възрастни, че в центъра на педагогическия и медицинския интерес е човекът с проблем. Единствено общата целенасочена работа може да доведе до желания резултат.Назад

Всички статии на Брой 05, 2023

**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Юни
*ОБЯВА
Национален творчески конкурс "Графити от думи и звуци"
24 МАЙ
Българският език
За Шекспир, Вазов и шестокласниците
IN MEMORIAM
На нашата Краси
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Кърджали
Монтана
Добрич
ЛЮБИТЕЛСКО ИЗКУСТВО
"Танцуващи сърца" - най-новият състав към Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
НИЕ, НЕЗРЯЩИТЕ
Как се справят незрящите хора в ежедневието
ОБЩЕСТВО
Сами
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
Специалното училище "Луи Брайл" е място, където всяко зрително затруднено дете и неговото семейство могат да получат подкрепа
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Какво да правим при кръвоизлив в окото?
ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ОЧИТЕ СИ!
Полезни за зрението храни
ПРЕМИЕРА
Един нов "писец" и един не толкова нов автор на българския книжен пазар
ПСИХОЛОГИЯ
Завистта – тихият крадец
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СПОРТ
Европейско отборно първенство за хора със зрителни увреждания
Национален отборен турнир по спортна табла
Архив на изданието
1 2 3