Брой 06, 2023

Тема: **СЪОБЩЕНИЕ

Социална услуга "Асистентска подкрепа"


Съгласно чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги, социалната услуга "Асистентска подкрепа" е специализирана, почасова социална услуга в домашна среда за деца и пълнолетни лица с увреждания и възрастни хора в надтрудоспособна възраст.
Асистентската подкрепа се предоставя в зависимост от личните нужди на лицата, като не се ограничава само до тяхната домашна среда.
Потребителите на социалната услуга "Асистентска подкрепа", съгласно чл. 93, ал. 2 от Закона за социалните услуги могат да бъдат следните целеви групи:


1. Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност.

2. Деца и пълнолетни лица с трайни увреждания с ТЕЛК с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се ползва помощ за грижа в домашна среда по друг закон.


Съгласно чл. 93, ал. 1 от ЗСУ асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за:
а) самообслужване;
б) движение и придвижване;
в) промяна и поддържане на позицията на тялото;
г) изпълнение на ежедневните и домакинските дейности;
д) комуникация.
Общинско предприятие "Социален патронаж" предоставя социалната услуга "Асистентска подкрепа" за столичните райони "Изгрев", "Нови Искър", "Люлин", "Банкя" "Илинден" и "Връбница".

Телефони за контакт:
0882 391 231 - координатор "Асистентска програма"
0884 225 910 - социален работник "Асистентска програма"
0884 225 603 - социален работник "Асистентска програма"Назад

Всички статии на Брой 06, 2023

***ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Юли
**СЪОБЩЕНИЕ
Социална услуга "Асистентска подкрепа"
*ОБЯВА
Национален творчески конкурс "Графити от думи и звуци"
1 ЮНИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО
Рожденият ден на мама
Когато се смеят децата
ВТОРИ ЮНИ - ДЕН ЗА ПОЧИТ
Всеки с кръвта си
Втори юни
ДОБРИТЕ ПРИМЕРИ СРЕД НАС
Живот в преследване на мечти
ДОБРОВОЛЦИ
Ръка за ръка
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Велико Търново
Русе
Силистра
Добрич
НАШИЯТ БРАЙЛ
Продължаваме чудесната традиция
ОБЩЕСТВО
Ние - Българите
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
Винаги съм се стремял да се надграждам, за да бъда в крак с времето, в което живеем
ПОЕЗИЯ
Поетичен конкурс "Зрящи сърца"
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СПОРТ
Държавно първенство по лека атлетика
Турнир по шоудаун "Златен сет"
Държавно индивидуално първенство по шахмат за хора със зрителни увреждания
Спортният риболов - достъпен спорт за хората със зрителни увреждания
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6