Брой 07-08, 2023

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Варна


Арт-работилница "Достъпност - мост между сетивата"

На 9 юни 2023 г. в Дома на културата на слепите във Варна се проведе арт-работилница в сферата на изобразителното изкуство с млади незрящи и слабовиждащи младежи, членове на варненската организация на ССБ.
Събитието е част от проекти, изпълнявани в България, Чехия, Унгария, Румъния и Словакия, специално насочени към младежите със специфични потребности. В България проектните дейности се организират от Националния съвет на хората с увреждания в България - член на Европейския форум на хората с увреждания, и се предвижда провеждане на обучение "Младежко лидерство" за млади хора; три арт-работилници "Достъпност - мост между сетивата" с незрящи и слабовиждащи младежи, пет застъпнически кампании в университетски центрове за младежи с увреждания и пресконференции.
В арт-работилницата "Достъпност - мост между сетивата" се използват средствата на изобразителното изкуство за работа с незрящи и слабовиждащи младежи. Целта е по време на изпълнението да се даде възможност на участниците да се включат в креативни преживявания и да открият собствените си потенциали, като се представи по интересен и достъпен начин арт-демонстрация как може да се случи това.
Идеята е по този начин да се представят хората с увреждания като неразделна част от общественозначими изяви, в които да могат да заявят и защитят лично своето достойно място в съвременното общество; да се активира и развие доброволческият дух посредством културни и занимателни дейности с участието на хора с увреждания като средство за създаване на солидарност и съпричастност към тази социална група; да се изгради социален капитал между незрящи хора при работа в екипи; да се създадат условия за себепредставяне, които да се фокусират върху по-високо самочувствие и инициативност и активно участие на хората с увреждания в обществения и културния живот.
Организираната групова арт-демонстрация във Варна се проведе с 15 участници със зрителни увреждания, които нарисуваха собствени творби – картини. Всеки участник разполагаше със стойка в обособена площ, бои и материали за рисуване. Участниците в груповата арт-работилница се подпомагаха от художничката Сабина Данева за избор на тема, техники, които могат да използват, наставления по време на работата, както и поддръжка от придружителите при избор на цвят и посока за изобразяване на картината. При рисуването се работеше преди всичко с цветовете, повече отколкото с формата на изображението. Експресията на цветовете, комбинацията между тях, силата и интензитетът им и неочакваният резултат силно интригуваха художниците, изгубили остротата на зрението си. Рисуването им помагаше да "изваждат" от себе си своите чувства и желания за изпробване на нещо ново в живота. За тях бе важен самият процес на творчеството, спонтанното изразяване на вътрешните преживявания, без притеснения за художествената стойност на произведението. Въображението и творчеството бяха движещи сили на художествената изява на участниците. Всички се наслаждаваха на удоволствието да създават нещо със своите ръце, независимо дали то изглежда като професионално произведение, или не. Важното бе, че рисуването видимо доставяше щастие на групата младежи. Готовите картини събрахме в обща композиция, редом с творците. Ефектът бе въздействащ като жива цветна арт-инсталация. Залата изведнъж грейна от цветовете на платната и усмивките на младежите.
Изкуството е имало винаги потенциала да помогне на човек да се освободи от стреса и напрежението, да се зареди емоционално с положителна енергия и да забрави за проблемите в ежедневието си. Заложените гени вследствие на човешкото развитие на съзнанието и въображението му го водят към необятните светове на изкуството, карат го да слуша музика, да пее и танцува, да твори с ръце и да рисува.
Човекът веднага осъзнава, че тези занимания са един чудесен начин да се справи с депресията и да се почувства удовлетворен и щастлив. Именно описаният процес на създаване на изкуството е основата на така наречения метод на арт-терапията, използван в социалната сфера при провеждането на арт-работилнички за хора с увреждания.

Христо ШИПАНОВ
Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2023

*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Август
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
ДАРИТЕЛИ
На добър час в живота!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Русе
Благоевград
Варна
Силистра
Смолян
ПАРТНЬОРСТВО
Незрящите от Балканите отново заедно
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СИЛАТА НА ВОЛЯТА
Незрящ мъж завърши веломаршрута "Дунав ултра"
СПОРТ
Извънредна генерална асамблея на IBSA
Табла
Три национални турнира
Държавно отборно първенство по шоудаун
Регионален отборен турнир по шоудаун
Архив на изданието
1 2 3 4 5