Брой 02, 2008

Тема: ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"

Мишка за слепи


Системата "Върчуал тач" (VTS) предоставя възможност на слепите и на слабовиждащите за тактилен достъп до визуалните двуизмерни изображения чрез директно доставяне на обратна информация от екрана на компютъра. Чрез нея потребителят може да разпознава всякакви графични форми чрез пипане.
Нещо повече, чрез VTS потребителят получава възможност той сам да създава различни символи, да рисува икони, да чертае различни графични схеми, въобще да създава изкуство.
Системата "Върчуал тач" е единствената цялостна система, която дава възможност за интегриране на разработения до този момент хардуеър и софтуеър с различните методологии за създаване на подходящи работни места за зрително затруднените, за тяхното образование в училище и за самостоятелното им обучение. Слепите и слабовиждащите вече ще могат пълноценно да се ползват от огромните предимства на компютърната графична среда.
Свидетели сме на революционно постижение в областта на компютърните технологии, което разкрива нови хоризонти пред слепите и слабовиждащите хора.
През 1829 година Луи Брайл създаде революционен метод, изобретявайки точковата азбука, която осигури на невиждащите тактилен достъп до информация. Чрез този тактилен метод те вече можеха самостоятелно да четат и да пишат.
170 години по-късно компанията Въртач лимитид направи следващата революционна стъпка, като създаде интегрирана тактилна система, чрез която вече същите хора получават възможност за пълноценна работа с компютър.
Днес, когато работата с компютър не е лукс, а се превърна в жизнено важна необходимост, достъпът на слепите до графичната компютърна среда им развързва изцяло ръцете. 60 процента от информацията, която те получават е чрез пипане.
Това е тяхната сила и предимство пред виждащите.
Сегашните и бъдещи поколения от слепи и слабовиждащи могат да бъдат компютърно грамотни единствено ако имат възможност най-пълно да използват развитото си осезание за изпълнение на тази задача. Това също ще им даде възможности да станат по-пълноценни членове на модерното общество и ще подобри връзката им с виждащите.
Значителна част от сегашната методология за обучение в четене и писане на брайл съдържа в себе си повече различни аудиоматериали, които не дават достатъчно добра възможност за илюстрация при това обучение. По този начин слепите и слабовиждащите си съставят ограничена представа за света, като им липсват редица специални отличителни черти за него.
Липсата на детайлизирани познания води до допълнителни затруднения, често изразяващи се в затруднена комуникация и отсъствие на най-елементарни опознавателни и психометрични умения.
За пръв път VTS позволява чувствителността на пръстите да бъде напълно интегрирана толкова добре със звука, както и с брайла.
Въртач мишката премахва едновременно ограниченията при работа както в WINDOWSTM графичната среда, така и при работа с обикновената компютърна мишка. Системата Върчуал тач е уникално съчетание на възможностите на обикновената компютърна мишка с всичките функции на дисплея, тоест обединяване на софтуеър с методология и всичко това представлява едно устройство, което се нарича мишка въртач.
Мишка за слепи?! Как работи тя? За да стане по-ясно, трябва да отбележим, че модерната компютърна среда, за да ни представи различните теми, все повече и повече започва да използва текст, придружаван от различни картинни или символни илюстрации. Днес тази среда представлява пълен комплекс от всичко, с което не сме разполагали никога преди.
Но всъщност за виждащите компютърни потребители графичната оперираща структура и позиционирането на командите, осветените пространства, клавиши, икони и други им улесняват работата много повече, отколкото преди. Графичната структура на WINDOWS е един много мощен инструмент. Компютърната мишка е тази, която улеснява най-много ползването на тази структура. В резултат на това виждащите използват много повече мишката в своята работа, отколкото традиционната клавиатура.
Основните предимства на мишката за виждащите компютърни потребители се състоят във възможност за бързо определяне и намиране на обекти, находящи се вляво, вдясно, горе, долу или някъде по диагоналите на двуизмерния екран. Тя им помага по-бързо да изпълняват сложни задачи, като просто скачат върху опциите копиране, сгъстяване(paste) и др. без да има нужда да се запаметява такава информация относно кое къде се намира, чрез какви команди се изпълнява и пр.
До този момент слепите компютърни потребители не можеха да ползват компютърната мишка и съответно графичната структура на компютъра, защото за да стане това, се изисква ювелирно точна координация на движенията на ръката, както и визуален контрол. Чрез VTS обаче координирането на входната и изходната информация се извършва в мишката чрез тактилен отговор от компютъра. По този начин слепите компютърни потребители получават възможност да ползват компютъра толкова ефективно, колкото виждащите. Върчуалтач системата, включваща в себе си въртач мишката, им дава възможността да ползват същите инструменти, каквито ползват виждащите компютърни потребители, като по този начин получават пълноценна информация за компютърната среда и ги прави 100% пълноценни.
Предимства на VTS
Функционални предимства:
1. Обединява възможностите на обикновената компютърна мишка с тези на брайловия дисплей в едно устройство, а именно възможност за вкарване и ползване на информация.
2. Предоставя възможност за разпознаване на графични форми, диаграми, чертежи, географски карти, математични графики и др.
3. Дава възможност за ползване на тактилни игри за обучение, игри за забавление и възможност за игра заедно с виждащите.
4. Може да се показват буквите на брайл, както и на обикновената печатна азбука.
5. Дава възможност на зрително затруднените да рисуват чрез пипане, ползвайки стандартната четка за рисуване.
6. Предоставя възможност за пълен достъп до WINDOWS средата, както и до всички апликации, включени в двуизмерните графични модули.
7. Дава възможност за тактилно търсене в режим text-to-speech.
8. Дава възможност за въвеждане на иновационна методология за брайлово обучение.
Практични предимства:
1. Малки размери - 400 г;
2. Ергономичен;
3. Лесен за инсталиране;
4. Връзката се осъществява чрез обикновен сериен порт;
5. Подходящ за употреба от потребители, които си служат както с
дясната, така и с лявата ръка;
6. Има 8 контролни клавиша за навигация, за звук, за леви и десни кликвания и
др.;
7. Осигурява висококачествени графики поради високата плътност на пиновете.
Предимства при възприемането - VTS използва няколко начина за получаване на информацията едновременно: тактилно, чрез движение на ръцете, аудио и визуално (за потребителите, които разполагат с остатъчно зрение).
Предоставянето на няколко начина за употреба, осигурява по-голяма сигурност при получаване на пълната информация в случай, че се получат някакви затруднения. Същевременно това подпомага подобряването на аналитичното мислене.
Така потребителят се превръща от пасивен получател на информация по вербален път в активен изследовател, търсещ конкретна информация.
VTS е интерактивна система, която позволява както изпращането на различни команди, така и получаване на обратна информация. Всичко това се извършва едновременно. VTS е динамичен инструмент с многопластова графика, даваща възможност например една сложна карта да бъде представена постепенно участък по участък, докато накрая се обобщи цялостната картина.
Опознавателни предимства: VTS може не само тактилно да ни представи екрана, но тя ни осигурява възможност за динамична намеса чрез вербално представяне на действителния екран. Това означава, че компютърният потребител с нарушено зрение вече разполага с възможност за ползване на специални кодирани стратегии като силен опознавателен инструмент. Сега вече той може да си състави пълна умствена представа и собствено въображение за компютърния екран и неговото съдържание.
Накратко: VTS предоставя възможност за по-пълноценно ежедневие при работата на зрително затруднените компютърни потребители с техния компютър, дава възможност за лесен достъп до графично ориентираната информация в Интернет, изравнява възможностите за образование на зрително затруднените хора, дава възможност за пълноценно участие в различни изпитни тестове, дава възможност за нова работа, отваря света на компютърните игри, повишава качеството на живота!

По материали от www.gracebg.orgНазад

Всички статии на Брой 02, 2008

БАБА МАРТА
Легенда за мартеничките
Честита Баба Марта!
ГОДИШНИНА
130 години от Освобождението
Баташкото клане
Руско-турската война
Санстефанският мирен договор
ЗАНИМАТЕЛНО
Грешки, които допускат жените при търсене на работа
Модните акценти на 2008
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич се поклони пред паметта на освободителите си
Червен бряг, Спомен за Бабин ден
Долни Дъбник
Шумен, Бабин ден в Шумен
ИНТЕРВЮ
В България се живее по-спокойно
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Мишка за слепи
Сляп пилот обикаля Земята
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Ново членство в Европейския съюз на слепите
Светът на незрящите - реалити
НОВИ КНИГИ
Нови книги в читалище “Луи Брайл”
ОФТАЛМОЛОГИЯ
15 мита за зрението
ПРЕМИЕРА
Ще си остана същата
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Бобо – синът на Марая
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6