Брой 01, 2007

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Успехи на творческия устрем

Към Регионалната организация на слепите в гр. Пловдив от 1998 година функционира литературно сдружение "Следа", което обединява литературните творци от нейния ареал. Това сдружение има своето достойно място в културния живот на тази категория инвалиди. През годините на своето съществуване групата издаде досега шест сборника със свои творби, които се посрещат с интерес от почитателите на писаното слово. Групата осъществява множество четения пред публика от съюзните организации в страната, пред читалищна аудитория и пред гражданската общественост. Наши творци са участвали в радиопредавания и телевизионни програми, което е значителен принос към нашата интеграция сред обществото. Те активно сътрудничат на специализираните и обществените периодични издания със свои литературни творби и журналистически материали. Всичко това е една прекрасна възможност за индивидуални творчески изяви, за мисловно вглъбяване и показ на словесния рисунък.


През изминалата година обществото на хората с увредено зрение в Пловдив имаше три забележителни юбилея, които са значими събития от съюзния летопис. Навършиха се 60 години от създаването на местна организация на слепите в нашия град, 50 години от откриването на ПП "Успех" и 40 години от функционирането на Националния център за рехабилитация на слепи. По повод на тези забележителни годишнини за пловдивчани, нашето Литературно сдружение "Следа", подкрепено от УС на РСО, инициира национален литературен конкурс за написване на разказ или стихотворение на свободна тема. Постъпиха творби от десет автори. Творбите носят в себе си индивидуалния почерк на преживяванията, душевните нагласи за словесен рисунък на картинния свят, житейската събитийност и взаимоотношенията в реалното всекидневие.


На 13.11 – международен ден на слепите, жури в състав - председател Стефан Стойчев – писател и телевизионен водещ и членове Галя Петрова и Данчо Данчев, които са с филологическа квалификация, задълбочено се запознаха с представените творби, анализираха техните литературни достойнства, отчетоха допуснатите езикови слабости, неточностите в самия изказ и отклоненията в събитийния поток на действието. В крайна сметка в двата раздела бяха отличени следните творби и автори: За написване на разказ – "Глътка щастие" от Мариана Христова, "Експериментът" от Димитър Грудев и "Последната издънка на Хаджитанасовия род" от Владимир Желев; за поезия – "Есен" от Величка Кърпарова, "Призори" от Здравко Лекишев и "Днес" от Стефка Стойчева, а за сатирични стихове беше отличен Ангел Сотиров.


От името на Регионалната организация на слепите – Пловдив и от Литературно сдружение "Следа" поздравяваме отличените автори, като им пожелаваме нови творчески успехи, дръзновение и будна съвест. Отличените творби ще бъдат отпечатани в седмия сборник, който нашата група подготвя.

Данчо ДАНЧЕВ

Назад

Всички статии на Брой 01, 2007

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Незрящите актьори от Дупница очароваха публиката
Почивка не ни се полага. Интервю с Кристина Димитрова.
Когато инициативата е наша
Успехи на творческия устрем
РСО Бургас
В Бургас вече има Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания
ТСО Русе
Честито "Златно перо"
В помощ на хората с увреждания
С достойнство в Европа
ТСО Червен Бряг
ТСО Долни Дъбник
КОНСУЛТАЦИЯ
Влязоха в сила промените в закона за интеграционните добавки
НОИ обявява осигурителен доход
НОВИ КНИГИ В СЪЮЗНИТЕ ФОНОБИБЛИОТЕКИ
Говорещи книги, записани и възстановени през 2006 г.
ОБЩЕСТВО
Обществена защита на правата на хората с увреждания
ПИСМО
Благодарствено писмо до ССБ от Дж. Литъл
РЕАЛИЗИРАНА МЕЧТА
Отвъд погледа на обществото
ЮБИЛЕЙНА ТРИАДА В ПЛОВДИВ
40 ГОДИНИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ – ПЛОВДИВ
60 ГОДИНИ СЪЮЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ В ПЛОВДИВСКИ РЕГИОН
50 ГОДИНИ „УСПЕХ КОМЕРС ССБ” ЕООД
Архив на изданието
1 2 3