Брой 12, 2023

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Силистра


Екскурзия до Сребърна

По повод 13 ноември - Международен ден на незрящите хора и Световен ден на добротата, УС на РО - Силистра организира екскурзия до Биосферен резерват "Сребърна".
Бяхме топло посрещнати от екипа на музея, който изнесе лекция за биосферния резерват край село Сребърна, разположен на 2 км южно от река Дунав и на 18 км западно от Силистра.
В границите на обекта на световното наследство се опазват езеро и езерна екосистема с площ от 638 хектара, защитени допълнително от 673 хектара буферна зона, обявена през 2008 г. с решение на Комитета по Световно наследство и в съответствие с критериите на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО. Славата на Сребърна е свързана, от една страна, с факта, че се намира точно на пътя на прелетните птици от Европа към Африка – Via Pontica, а от друга страна - с уникалните и разнообразни видове водоплаващи птици в него. Поддържаният резерват, обект на ЮНЕСКО, се характеризира със значително разнообразие от видове, съобщества и екосистеми, като в него са описани 2748 таксона. Езерото "Сребърна" е най-важното място в българската част на река Дунав за опазване на сладководната флора и фауна. Някои от видовите, срещащи се тук, са редки, застрашени или единствени за страната. Международната значимост на езерото "Сребърна" се определя преди всичко от изключително богатата орнитофауна. В района са описани общо 223 вида птици, 54 от които са гнездящи, а 57 са включени в Червената книга на България.
Благодарим на директора на резервата г-жа Елена Илиева и нейния екип за добрата организация и приятните преживявания!

Петранка СТОЯНОВА

Назад

Всички статии на Брой 12, 2023

***ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Януари
**РЕДАКЦИОННО
Пожелание
*ТВОРЧЕСТВО
Награда за таланта и начало на една традиция
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Смолян
Силистра
ЛИЧЕН ОПИТ
Какво е да си незрящ журналист
НАШИЯТ БРАЙЛ
Национален конкурс по бързо и правилно четене и правилно писане на брайл
НОВИНИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ЧИТАЛИЩЕ
Бляскав финал с логично продължение
Летим по пътищата бели
Повече и по-качествен печат за незрящите хора в България
ОБЩЕСТВО
Защо вече не гласувам или за забравените и дискриминираните избиратели
ПРОЕКТИ
Проект за достъпността на уеб сайтовете на публичните институции
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СПОРТ
Отчетно-изборно общо събрание на ФСХЗУ
Държавно отборно първенство по шахмат
Архив на изданието
1 2 3 4 5