Брой 12, 2023

Тема: НОВИНИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ЧИТАЛИЩЕ

Повече и по-качествен печат за незрящите хора в България


Агенцията за хората с увреждания ще финансира проект по програмата за оборудване на работни места за хора с трайни увреждания, по който се предвижда закупуването на нов високоскоростен принтер "Брайло 300". Тази машина осигурява високо качество на брайловия печат при скорост 300 знака в секунда. Това означава повече и по-качествени брайлови книги за незрящите в цялата страна. Няма да бъде преувеличено, ако кажем, че нейното пускане в експлоатация означава ново стъпало в издателската ни дейност.
Изказваме сърдечна благодарност на Агенцията за хората с увреждания, без чиято помощ не можем да си позволим покупката на тази машина!


Назад

Всички статии на Брой 12, 2023

***ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Януари
**РЕДАКЦИОННО
Пожелание
*ТВОРЧЕСТВО
Награда за таланта и начало на една традиция
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Смолян
Силистра
ЛИЧЕН ОПИТ
Какво е да си незрящ журналист
НАШИЯТ БРАЙЛ
Национален конкурс по бързо и правилно четене и правилно писане на брайл
НОВИНИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ЧИТАЛИЩЕ
Бляскав финал с логично продължение
Летим по пътищата бели
Повече и по-качествен печат за незрящите хора в България
ОБЩЕСТВО
Защо вече не гласувам или за забравените и дискриминираните избиратели
ПРОЕКТИ
Проект за достъпността на уеб сайтовете на публичните институции
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СПОРТ
Отчетно-изборно общо събрание на ФСХЗУ
Държавно отборно първенство по шахмат
Архив на изданието
1 2 3 4 5