Брой 12, 2023

Тема: ЛИЧЕН ОПИТ

Какво е да си незрящ журналист


Кристиян ГРИГОРОВ

Продължение от брой 11/2023

Част II
Подготовката при незрящите

Стъпвайки на всичко, което вече изговорих в предишната част, сега вече мога да конкретизирам. И тъй като занаятът се учи най-добре, когато първоначално си в ролята на потребител, оценяващ кой как поднася информацията, ще започнем оттам.

Четенето на медийни публикации
Преди да говорим за четенето с разбиране, редно е да кажем нещо важно. Четенето в настоящата онлайн среда е все по-непълноценно за хората с нарушено зрение.
Основната причина е, че медийните потребители все по-трудно задържат вниманието си върху един материал дълго време, което налага съкращаване на текста и акцент върху визуализацията. Почти всяка статия в интернет има вградена в нея снимка или поредица от снимки. Работата на фотографите в много случаи е многократно по-важна от тази на репортерите, защото медията от пазарна гледна точка се интересува най-вече от броя и потока на посещенията, а те основно се привличат чрез заглавието и фоновото изображение. Иначе казано - ако преди време създаването на новина понякога е означавало сериозно проучване и преглед на много източници, сега единствено е нужно някой да каже нещо, той да е сравнително популярен, казаното – достатъчно актуално или скандално, а снимката – въздействаща, независимо дали е реална и без обработка, дали комбинира изображения, или е фотошоп манипулация с конкретна злонамерена цел. Така се оказва, че снимката говори повече от текста. В онлайн форма разположението на снимките може да е такова, че в самото си взаимодействие с думите да придават някакъв смисъл. Дори има случаи, когато снимките се поставят под или над цитати и незрящият може да се подведе от говорещия си софтуер и да обърка автора или източника на снимката с името на цитирания.
Този метатекст създава доста трудности за незрящите. Програмите за разпознаване на обекти в изображения са твърде ненадежден източник за по-подробно описание и единствената възможност, макар и с втори субективен елемент, е зрящият помощник, който, насочван от незрящия, да разгледа и коментира. Има удивителни примери. Снимката може да е карикатура, в която да е разигран някакъв нереален сценарий. Може да има изискване при изготвяне на писмен материал да посочим кой къде е позициониран в рамките на някакво изображение на група хора. Това също не можем да правим сами и е твърде рисковано. В текста може да се крие ирония, която да се разчита само чрез снимката. Има случаи, в които елемент от текста е част от графичното изображение на снимката, с което да стане недостъпен за екранни четци и синтезатори за реч. Например надписи от плакати в протестно шествие, откъси от официални документи, копирани чрез скрийншот, надписи от рекламни пана, билбордове, също субтитри и други текущи надписи при видео излъчване.
Не всеки сайт разполага с достатъчно функционалности за уголемяване на шрифта или цветови промени с цел по-удобно четене от слабовиждащи. Увеличителните лупи и способностите за копиране и уголемяване на избрания материал в текстов документ допринасят донякъде. Но не всички сайтове позволяват копиране на съдържанието, а при някои то е непрекъснато подвижно поради изскачащи реклами, новинарски заглавия, декларации за съгласие, външни и нежелани паразитни сайтове. Понякога отварянето на статията се активира и с видео, което заглушава говорещия софтуер и създава още допълнителни проблеми.
Четенето от незрящ в интернет има и много други чисто технически капани. Прочитането на пълната версия на една статия може да изисква абонамент или регистрация в сайта, които са технологично невъзможни. Нерядко към статията има препоръка "Вижте повече във видеото" или "Чуйте повече в звуковия файл", а в някои случаи тяхното активиране е затруднено от трайно лошата достъпност или претрупаност на сайта, изпълнена с изскачащи прозорци, постоянно презареждане на страници, местене на фокуса на курсора и тъй насетне. Често менютата за пускане на такива материали, с всички прилежащи им плъзгачи и бутони, са на английски език, което затруднява някои потребители. Има и други особености на четенето в интернет, но бихме задълбали в темата за достъпността на уебсайтовете и технологичната страна. Важното тук бе да кажа, че четенето в онлайн среда понякога е сериозно затруднено.
Но да приемем, че материалите са изцяло достъпни. Какво разбира незрящият от съдържанието им? Именно тук е мястото на медийната култура, на онази способност да се отсява информация от дезинформация. За съжаление голяма част от незрящите у нас нямат изграден навик да търсят и проверяват информация. Не мога да го докажа с проучване и не бих искал някой да се почувства обиден от такава констатация. Това е извод, до който съм стигнал след разговори със стотици хора. Проблемът съществува както при млади, така и при възрастни хора. И ако при възрастните е оправдан, тъй като те не са способни лесно да се адаптират към променящите се условия, то при младите прави очевидно впечатление.
Моето обяснение е, че това е комбиниран резултат от ниско самочувствие, стеснен мироглед, ограничен кръг на общуване, страхове и предразсъдъци, отвращение от медийната и социалната среда, предоверяване на авторитети, от които да се научава всичко важно, липса на вътрешни ориентири за достигане до полезното в информацията, емоционален прочит на случващото се, тласкащ към крайни позиции. Всичко това създава една дебела и трудно преодолима преграда към пълноценното информиране. От това се възползват злонамерени хора – политици, агитиращи за своите партии, ръководства на синдикални организации и сдружения, желаещи да задържат по-дълго властта си, създатели на проекти, които само на думи отчитат дейност, а повече паразитират върху лицата с увреждания, търсейки финансови дивиденти за себе си.
Всичко това пречи за формирането на тъй нареченото критично мислене. Важно е да кажа, че критично и критическо са две различни понятия. Ако критическото неизменно се стреми да осъди и отхвърли, критичното разглеждане на действителността означава да се отчитат добрите и лошите страни. Под критична маса не се има предвид голям брой хора, които плюят и хвърлят обвинения, а се отнася до публика, която има все по-високи изисквания и участва в подобряването на диалога. Критичната маса принуждава политика, началника, проектния мениджър, да бъде подготвен, да внимава как ще задържи доверието на тези, на които говори, да убеди в ползата от свое предстоящо или вече взето решение.
Уви, незрящите, а и хората с увреждания като цяло, дали поради трудностите и бариерите, пречещи им ежедневно да са по-добре вписани сред останалите, дали поради своя различен начин на израстване и развитие, или заради нагласи, наследени от предишните поколения или възпитани от обкръжаващата ги среда, трудно могат да са критична маса. А ако един бъдещ журналист не е възпитаван в духа на това да търси и да предизвиква промяната около себе си в положителна посока, ако не вижда примери сред хора в сходно с неговото положение – в училището или организацията за слепи, той трудно може да стане такъв. Всеки добър журналист може да посочи свои учители и хора, повлияли му в първите години в професията. Незрящите трудно намират своите учители, които да ги насочат, да им внушат любопитството и жаждата за знание, а след това и потребността сами да участват в информирането, да са източниците, от които другите да черпят.
Доста негативно повлияха и социалните мрежи. Те станаха своеобразните медии, от които човек да се осведомява за онова, което смята, че го интересува и му е важно. Авторитетът на влогърите пред журналистите е по-голям сред младите потребители, защото са по-естествени, по-близки до тях в езика и в начина, по който отразяват обществените процеси. За съжаление повечето от популярните влогъри не могат да възпитават към критично мислене, защото предлагат атрактивни и лесно смилаеми материали, не те провокират да мислиш, да си задаваш въпроси и сам да търсиш потвърждение или отрицание на онова, което вече си научил, от други места. Това важи и за големите традиционни медии, но те и без това с шеметна скорост губят пътя към младата публика. Самото търсене в интернет не гарантира отговори, особено когато не знаеш какво и как да търсиш.


Младите незрящи, а и не само младите, обитават някои от социалните мрежи и именно от тях основно се информират. Те свикват, че информацията е просто сбор от казани думи. Преди да станат журналисти, а често и след като вече са такива, те не знаят каква е разликата между източник и разпространител на информация, не знаят какво е позоваване и цитиране, не знаят кого и за какво да питат, за да докажат достоверността на един елементарен факт. Те питат свои приятели и познати и понеже разчитат, че средата е малка и хората се познават едни други и няма да се излъжат, си потвърждават взаимно всяка новина, дори тя в същността си да е фалшива или фейк, както все по-често се казва. Това е изключително благотворна среда за разпространение на слухове, клевети и откровени лъжи.
Затова, ако някой иска да очерни или компрометира един, а да издигне и възхвали друг, за него от това по-лесно няма, защото никой не проверява. Всеки сляпо се доверява. Да, иронично е да се употреби "сляпо" в случая, но наистина, доверява се като сляп човек на водача си по непознат път. Да, но понеже водачите на обществено мнение често имат своя лична цел да те настроят в подкрепа на едни и срещу други, решението не е безусловно да ги следваш, а да проучваш пътя, по който вървиш, и да се отклониш, ако усетиш, че някой спекулира с доверието ти. И липсата на желание сам да си опипаш пътя пред себе си е проява на безотговорност към теб самия и към другите. И при тази безотговорност нямаш основание да искаш уважение, щом сам разпространяваш фалшиви и непотвърдени новини.

(Следва)


Назад

Всички статии на Брой 12, 2023

***ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Януари
**РЕДАКЦИОННО
Пожелание
*ТВОРЧЕСТВО
Награда за таланта и начало на една традиция
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Смолян
Силистра
ЛИЧЕН ОПИТ
Какво е да си незрящ журналист
НАШИЯТ БРАЙЛ
Национален конкурс по бързо и правилно четене и правилно писане на брайл
НОВИНИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ЧИТАЛИЩЕ
Бляскав финал с логично продължение
Летим по пътищата бели
Повече и по-качествен печат за незрящите хора в България
ОБЩЕСТВО
Защо вече не гласувам или за забравените и дискриминираните избиратели
ПРОЕКТИ
Проект за достъпността на уеб сайтовете на публичните институции
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СПОРТ
Отчетно-изборно общо събрание на ФСХЗУ
Държавно отборно първенство по шахмат




Архив на изданието
1 2 3 4 5