Брой 12, 2023

Тема: СПОРТ

Отчетно-изборно общо събрание на ФСХЗУНа 8 ноември 2023 г. в комплекс "Поп Харитон" - Дряново се проведе общо събрание на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания". От 27 спортни клуба, членуващи във федерацията, представители имаха 26.
Дневният ред включваше обзор на изтичащия мандат, избор на председател, избор на членове на управителния съвет, приемане на държавен и международен спортни календари.
За председател беше преизбран досегашният – д-р Иван Янев, а за членове на управителния съвет, по предложение на председателя, общото събрание избра Борислав Лазаров, Димитър Димитров, Теодора Иванова и Добромир Удрев.
Общото събрание обсъди и прие държавен и международен спортен календар, както и бюджет за 2024 година.
На следващия ден се проведе дискусия за възможностите за финансиране на спортните клубове по програмите на Министерство на младежта и спорта и Агенцията за хората с увреждания.

Ето и кратко експозе за изминалия мандат на управителния съвет на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" 2019 - 2023 година.

Уважаеми госпожи и господа,
Изпращаме един динамичен, изпълнен със събития и превратности мандат. През тези четири години ръководството и екипът положиха неимоверни усилия за развитие на дейността на федерацията както във вътрешнодържавен, така и в международен аспект. Провеждахме регулярно, съвместно с активните клубове във федерацията, държавните първенства, националната купа по стрелба с лък и някои други национални купи, както и редица национални турнири. В международен план продължихме осезателно да разширяваме нашето участие в някои от спортовете, в които имаме постижения, като голбал, шахмат, шоудаун, а от 2023 г. и стрелбата с лък се нареди редом с тях. Положихме усилия за развитие на кадрите, най-вече в шоудауна, като проведохме или съдействахме за провеждането на обучения за съдии и треньори, което позволи институционализирането на този специализиран спорт. Към момента категорично можем да кажем, че в шоудауна, шахмата и стрелбата с лък имаме съдийски и треньорски кадри, които повишават нивото на нашите състезатели. В останалите спортове положението с кадрите както на ниво треньори, така и на ниво състезатели не е на желаното от всички равнище. Трябва да се подчертае, че при всяка възможност обезпечавахме клубовете и националните състезатели с материално-техническо оборудване.
През мандата запазихме сътрудничеството и развихме в положителна посока отношенията с Министерството на младежта и спорта, Агенцията за хората с увреждания и други партньорски организации и институции. Постигнахме сериозен пробив във финансиращата политика на Министерството на младежта и спорта по отношение на нашата федерация. Продължаваме да работим в абсолютен синхрон със Съюза на слепите в България, който във всеки един момент е до федерацията и напълно подкрепя нашата дейност. Ние сме благодарни на всички наши партньори, независимо дали са държавни, общински, неправителствени или бизнес организации, както и на многобройните физически лица, които са част от нашето спортно семейство.
През мандата се случи безпрецедентна ситуация, която доведе до ступор не само в България, а в целия свят. Епидемията от Ковид-19 попречи на редица планирани събития, в това число за пръв път олимпиада беше отложена с една година. При нас се отрази най-вече с анулирането на европейското първенство по шоудаун от IBSA, на което трябваше да бъдем домакини през август 2020 година. Разбира се Ковид-19 наруши изцяло провеждането на МСК и ДСК в редица спортове, така че нашата дейност също претърпя сериозни промени, но въпреки това направихме всичко възможно да реализираме максимума, който позволяваше обстановката.
През следващата 2024 година ние сме заявили нашата кандидатура за провеждане на европейското първенство по шоудаун и ако бъдем одобрени, федерацията ще има възможност, в партньорство с различни организации и институции, да посрещне елита на европейския шоудаун у нас.
През следващия мандат следва да продължи задълбочената работа с Министерството на младежта и спорта с цел достигане на справедливо разпределение на финансовия ресурс, който държавата предоставя за развитие на спорта сред хората с увреждания. Ръководството изгради и следва да продължава да изгражда все по-добра вътрешнонормативна уредба, съгласно Закона за физическото възпитание и спорта, която да бъде в услуга на дейността ѝ, както и на всички, които са отдадени на делото за развитието на специализираните и адаптираните спортове за хората с нарушено зрение.
Клубовете, които не харесват правилата, ще трябва бързо да се настроят към тях или да преосмислят своя статут, защото първом федерацията е спортна, а социалната ѝ функция е вторична. Толерантността към байганьовщината следва да бъде нулева, а компромисите да са сведени до минимум, защото всеки компромис води след себе си цяла върволица. Ако се перифразира една мисъл на Платон, ще звучи така: "Коректните клубове не се нуждаят от правила, а некоректните винаги ще търсят начин да ги заобиколят". Всички председатели на клубове, треньори, съдии, длъжностни лица и състезатели трябва да имат увереността, че всеки ще получава заслуженото според своите постижения, усилия и съпричастност към нашите ценности и да знаят, че няма привилегировани.
През следващия мандат следва да продължи медийната активност за популяризиране на спорта сред незрящите, за привличане на млади и перспективни кадри, за да можем да подменим в някои от спортовете състезателните поколения, които очевидно вече не могат да отговорят на предизвикателствата на своите международни съперници. Напълно си даваме сметка, че това е огромна работа и едва ли може да се осъществи подобен мащабен процес в един мандат, но усилията няма да бъдат пожалени, както и досега.
Вярваме, че с общи усилия, отърсване от паразитизма, продължаване на упоритостта и всеотдайността федерацията ще устои на предизвикателствата, стоящи пред нея. Нещо повече - убедени сме, че ще постигнем солидността, към която се стремим още от учредяването на нашата федерация.

д-р Иван ЯНЕВ,
председател на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"


Назад

Всички статии на Брой 12, 2023

***ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Януари
**РЕДАКЦИОННО
Пожелание
*ТВОРЧЕСТВО
Награда за таланта и начало на една традиция
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Смолян
Силистра
ЛИЧЕН ОПИТ
Какво е да си незрящ журналист
НАШИЯТ БРАЙЛ
Национален конкурс по бързо и правилно четене и правилно писане на брайл
НОВИНИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ЧИТАЛИЩЕ
Бляскав финал с логично продължение
Летим по пътищата бели
Повече и по-качествен печат за незрящите хора в България
ОБЩЕСТВО
Защо вече не гласувам или за забравените и дискриминираните избиратели
ПРОЕКТИ
Проект за достъпността на уеб сайтовете на публичните институции
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СПОРТ
Отчетно-изборно общо събрание на ФСХЗУ
Държавно отборно първенство по шахмат
Архив на изданието
1 2 3 4 5