Брой 03, 2008

Тема: ПРОЕКТИ

ССБ спечели нов проект


Съюзът на слепите в България започна изпълнението на проект "Създаване на ефективен модел за социално-икономическо развитие на териториалните структури на Съюза на слепите в България". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общата стойност на проекта е 227 488,27 лева, а периодът за изпълнението му е 18 месеца.
Водеща организация в проекта е Съюзът на слепите в България, а партньор - Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи".
Основната му цел е непосредствено да задълбочи процесите на въвеждане на европейско измерение в цялостната работа на Съюза на слепите в България (ССБ) и неговите 129 реално работещи структури в страната.
Проектът е насочен към служителите в 129-те териториални структури на Съюза на слепите в България. Те са организирани в 113 местни и 16 регионални структури.
Резултатите от проекта ще въздействат индиректно върху цялата членска маса на ССБ – над 19 000 души в цялата страна, които ще се възползват от услугите на създадения по него Ресурсен център.
Основните дейности, предвидени по проекта, са:
- Разкриване на Ресурсен център за проектно управление, стратегическо планиране, информация и консултиране към ССБ – София.
- Разработване на специализиран софтуер за администриране на база данни в помощ на регионалните структури на ССБ. Обновяване на УЕБ страницата на ССБ.
- Обучение на 32 представители на регионалните структури на ССБ за работа със специализирани компютърни програми и Интернет.
- Провеждане на 4 семинара по актуални проблеми на българското законодателство, отнасящо се до хората с увреждания.
- Консултации на местните структури на ССБ по законовата база и нормативната уредба на законодателството за хора с увреждания.
- Провеждане на два семинара по НСО мениджмънт в НЦРС – Пловдив.
- Дейности за информация и публичност на проекта.

Проектът стартира на 04.02.2008 г. и ще продължи до 04.02.2009 г. През това време всички ще имат възможност да следят развитието му чрез предвидените семинари, публикации или чрез УЕБ страницата на Съюза на слепите в България – www.ssb-bg.net.

Диана ТОДОРОВА

Бел.ред.
Официално проектът бе представен на пресконференция, организирана от ССБ на 27 февруари в сградата на Централно управление. Интересът от страна на медиите за съжаление не бе голям, но пък се радвахме на присъствието на нашите приятели и партньори от фондация ”Хоризонти”, Национално читалище на слепите “Луи Брайл” и Радио “Алма матер” в лицето на Мира Попова, които проявиха интерес към начинанието. На пресконференцията присъстваха и представители от Министерството на държавната администрация.


Назад

Всички статии на Брой 03, 2008

8 МАРТ
Кулинарно майсторство с любов и фантазия
ГОДИШНИНА
Идва големият юбилей на Луи Брайл
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Дупница
Плевен
Добрич
София, ТСО Младост
КОНСУЛТАЦИЯ
Данъчните облекчения за хората с увреждания
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Европейският съюз на слепите празнува Международния ден на жената – 8 март
Относно ЕСС
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Лечение на макулната дегенерация
Глаукомата
ПИСМА
По повод публикация
ПОЕЗИЯ
Хронология
Опожарена гора
ПРАЗНИЧНО
Лазаровден, Цветница и народната традиция
ПРЕМИЕРА
Ново помагало в ръцете на специалиста
Социалните дистанции към слепите – реалност или митология?
ПРОЕКТИ
ССБ спечели нов проект
Подкрепа за развитието на неправителствените организации на хората с увреждания в България
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Ко ша правим ся?
Архив на изданието
1 2