Брой 03, 2008

Тема: МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Европейският съюз на слепите празнува Международния ден на жената – 8 март


Председателят на Европейския съюз на слепите /ЕСС/ лорд Колин Лоу поздравява всички слепи, както и тези с частично увредено зрение, жени на Европа по случай Международния ден на жената. Той е уверен, че ЕСС работи и се развива в посока равнопоставеност на половете, но и признава, че виждането за равенство в бъдеще изисква по-активно членско участие.
Организацията на обединените нации признава, че когато хора с увреждания са поставени в изцяло неизгодна позиция в обществото, жените са изправени даже пред повече пречки. “Момичета и жени от всички възрасти, имащи каквато и да било форма на инвалидност са сред най-уязвимите и експлоатирани членове на обществото”, пише Леонардо Деспуи – докладчик на подкомисията за Предотвратяване на дискриминацията и защитата на малцинствата през далечната 1988 година. Затова има необходимост да се вземат под внимание фактите и да се предизвика загрижеността на всички, които програмират и правят политика.
Съобразявайки се с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ЕСС се ангажира да осигури балансирано представяне в органите взимащи решения, както и да осигури еднакви възможности за мъжете и жените, като потвърждение за това може да се види в прогреса в женските редици.
Първата жена Генерален секретар беше избрана миналата година на 8-та генерална Асамблея. А точно преди Асамблеята се проведе и Форумът за равенство и разнообразие. Също така ЕСС сформира Женска насочваща група /Women’s Steering Group/, чиято основна грижа е да поставя на преден план и да работи по въпроси свързани с половете.
Все пак лорд Колин Лоу признава, че когато ЕСС се посвещава на работата за равенство на половете, той много се осланя на своите международни членове, които да набират и дават право на слепи жени и жени с остатъчно зрение да заемат мястото, което заслужават по всички нива на организационния им живот.
“Нашата следваща стъпка сега е да реактивираме Женската мрежа на ЕСС” добави лорд Лоу. “Ние окуражаваме нашите организации да включват в работата си повече жени на Национално и Европейско ниво. Новата координаторка на Женската насочваща група /Women’s Steering Group/ към ЕСС се казва Лиза Бартолучи - млада незряща журналистка от Италия. Тя ще направлява усилията за равенство в ЕСС. Тя ще се нуждае от подкрепата и отдадеността на колкото се може повече членове на нашите организации”.

7 март 2008-03-09

Здравейте,

 
Във връзка с международния ден на жената, 8-ми март, ЕСС разпрати съобщение за печата, което подчертава ангажираността на ЕСС с въпросите на половото равенство. Като допълнение към него аз приготвих един материал за историята на този Ден, която сметнах, че може да искате да видите по-долу. Този материал ще бъде отпечатан като статия в следващото издание на вестника на ЕСС /№ 61/, който ще бъде издаден в края на месец април.
Сърдечни поздрави,

Луиза Бартолучи,
Координатор на Женската насочваща група
към ЕСС /EBU Women’s Steering Group/


На 8 март – събота, Международният ден на жената отпразнува своя 100 годишен юбилей. Тържеството има далечна история, чиито корени се крият в Международното женско социалистическо движение. През 1907 година Клара Цеткин, ръководителка на Германското работническо движение, която по време на Първата световна война създава Лига “Спартак”, съвместно с Роза Люксембург - теоретичка на Марксистката революция и основателка на Полската социалистическа партия и Германската комунистическа партия, провеждат първата международна конференция на жените. Въпреки това честването на Деня на жената е свързано с пожара запален във фабрика за производство на памук в Чикаго, САЩ през 1908 година, където 129 стачкуващи жени - работнички, окупирали фабриката, изгарят живи в пламъците.
През 1910 година в Копенхаген, Дания, по време на друго международно мероприятие се решава да се установи международен ден на жената също в памет на трагедията в Чикаго. В следващите години, както по време на Втората световна война, така и след това в много различни точки на света започва да се празнува този Ден. През седемдесетте години честването на 8 март става много популярно и масово. През онези години сътрудничеството между женските и феминистките организации постепенно нараства. Денят на жената преминава изпитанията на историята през този един век, в който намират своето място политически движения, войни, идеологии и преустройства. Жени от много страни с различно държавно устройство е трябвало да преминат дълъг и труден път, който ги довежда до крайната им цел – еманципацията и освобождаването. Този път много често е прекъсван, но жените винаги са успявали да го продължат с огромна решителност.
Макар че в наши дни този Ден се е превърнал основно в служебно мероприятие, ние не трябва да пренебрегваме или забравяме неговото дълбоко значение. Сто години след първата си битка жените продължават да се борят за равноправието на половете. Равенство е да имаш същата видимост и възможности: това значи конкретно равенство и балансирано участие във всеки един сектор на обществения и частен живот. Това включва и факта, че животът на мъжете с жените е похвална връзка, която е приета и оценена, както и факта, че те играят различни роли в обществото. Това са принципите, които са формирали основните дейности на Съвета на Европа за постигане на конкретна полова равнопоставеност - целта на тази организация е да отстрани препятствията към свободата и достойнството на жените, изкореняването на половата дискриминация, както и да съдейства за балансираното участие на жените и мъжете в обществения и политически живот с цел улесняване на прилагането на принципа на равните възможности в преобладаващите насоки на всички Европейски програми и политики.
В последните десетилетия бе постигнат забележим напредък в сектора “правна защита” и статуса на жените, но въпреки това осезаемо равенство не е постигнато все още. Това не е просто проза или изтъркана фраза: жените все още заемат второстепенни позиции и техните заплати са по-ниски от тези на мъжете, работещи същата работа, в голям брой от страните. Освен това там, където жени заемат ръководни постове или чувствителен брой места в парламента, има силно противостояние при смяната на ръководната роля на пола и масмедиите изтъкват крайно традиционален портрет на жените. Междуполовото неравенство в институционалната политика е все още основна бариера. Като допълнение, жените, активни, в който и да е сектор на обществения и политически живот, са винаги обект на повече критики и ако не се докажат като способни или опитни те несъмнено са критикувани и двойно повече виновни, че не са политици с опит, и че не поддържат каузата за равноправие на жените. В много страни политиците са представяни като дами, ако са жени и като бащи на нацията, ако са мъже. Жените много често се обрисуват със доста много стереотипни образи, показващи предразсъдъци и нетолерантност спрямо жените, които даже и днес се описват често на база техния външен вид, като се обръща много малко внимание на техните лични качества и възможности.
Равнопоставеността на половете не значи, че жените трябва да се взимат под внимание само когато трябва да се приемат решения, но и те, както мъжете трябва да имат силата да решават.

Все още много жени са жертви на бедността, насилието и безработицата. За това в наши дни е от фундаментална значимост да се посочат и концентрират усилията върху икономическите и други причини, водещи до неравенство, да се води борба и контролират различните форми на насилие от домашното малтретиране до неуловимите форми на социална репресия. В борбата за постигане на равноправие е абсолютно необходимо да се повиши споделеното съзнаване за равните възможности, започвайки даже от училищната скамейка, като се осмеляваме да кажем специално от училище, тъй като това е първото място където се формират гражданите.
Ние не трябва да приемаме този Ден като нещо от миналото или като бизнес. Нека дадем на този Ден правилната му стойност, значение. Нека започнем от този Ден на жената на тази година и от този век да правим нови стъпки напред и приемем нови и конкретни решения, които да ни доведат до реалното осъществяване на равноправието между половете.

Луиза Бартолучи,
Координатор на Женска насочваща група
към ЕСС /Women’s Steering Group/

Превод от английски
Кеворк КАБЗАМАЛЯН
Назад

Всички статии на Брой 03, 2008

8 МАРТ
Кулинарно майсторство с любов и фантазия
ГОДИШНИНА
Идва големият юбилей на Луи Брайл
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Дупница
Плевен
Добрич
София, ТСО Младост
КОНСУЛТАЦИЯ
Данъчните облекчения за хората с увреждания
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Европейският съюз на слепите празнува Международния ден на жената – 8 март
Относно ЕСС
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Лечение на макулната дегенерация
Глаукомата
ПИСМА
По повод публикация
ПОЕЗИЯ
Хронология
Опожарена гора
ПРАЗНИЧНО
Лазаровден, Цветница и народната традиция
ПРЕМИЕРА
Ново помагало в ръцете на специалиста
Социалните дистанции към слепите – реалност или митология?
ПРОЕКТИ
ССБ спечели нов проект
Подкрепа за развитието на неправителствените организации на хората с увреждания в България
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Ко ша правим ся?
Архив на изданието
1 2