Брой 03, 2024

Тема: ЕВРОПЕЙСКО СОЦИАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Съветът и Парламентът проправят пътя към европейската карта за хора с увреждания и европейската карта за паркиране за хора с увреждания


Председателството на Съвета на Европа постигна съгласие с преговарящите от Европейския парламент по Директивата за създаване на европейска карта за хора с увреждания и европейска карта за паркиране за хора с увреждания.
Националните органи ще отговарят за издаването на физически и цифрови европейски карти за хора с увреждания в достъпен формат. Картите ще се признават в целия ЕС като доказателство за увреждане или право на специфични услуги поради увреждане.
Карин Лалио, министър по въпросите на пенсионната система и социалната интеграция, отговарящ за хората с увреждания, борбата с бедността и сътрудничеството по линия на Beliris:
"Днешното споразумение, постигнато в рекордно кратък срок по време на белгийското председателство, се явява преобразяващ етап по пътя към по-достъпно и справедливо общество. То потвърждава отново ангажимента на ЕС да насърчава приобщаването на всички граждани в рамките на нашия разнообразен съюз".

Основни елементи на компромисния текст
Текстът, по който има предварително споразумение, запазва и укрепва целта на директивата, която е да се гарантира равен достъп до специални условия или преференциално третиране, предоставяни на хората с увреждания по време на кратък престой навсякъде в ЕС, като например намалени или нулеви такси за вход, приоритетен достъп, помощ и запазени места за паркиране.
Други елементи, договорени по време на междуинституционалните преговори, включват следното:
• държавите-членки удължават използването на европейската карта за хора с увреждания за периоди по-дълги от краткосрочен престой в контекста на програмите на ЕС за мобилност и могат да решат да направят това и в други случаи;
• европейската карта за хора с увреждания ще се издава и подновява безплатно освен в случай на загуба или повреда; държавите-членки могат да решат да начислят такса, свързана с административните разходи за издаване или подновяване на европейската карта за паркиране;
• буквата А може да бъде добавена върху европейската карта за хора с увреждания, когато лицето се нуждае в по-голяма степен от помощ или има право на помощ от личен асистент;
• и двете карти ще съдържат QR код за предотвратяване на измами;
• уебсайт на ЕС, наличен на всички езици и в достъпни формати, ще предоставя съответна информация за двете карти; държавите-членки ще трябва още да предоставят на обществеността информация за картите в достъпни формати;
• цифровият формат на европейската карта за паркиране за хора с увреждания ще остане незадължителен за държавите-членки.


Контекст и следващи стъпки
Предложението на Комисията беше прието през септември 2023 г., а Съветът постигна преговорната си позиция през ноември 2023 година. Интензивните преговори по окончателната форма на директивата започнаха на 17 януари 2024 година и приключиха успешно със споразумение в рамките на по-малко от един месец.
Работата ще продължи на техническо равнище за финализиране на текста. След това предварителното споразумение ще трябва да бъде потвърдено от Съвета и Парламента, последвано от правно-езикова проверка на директивата и официалното ѝ приемане от двете институции.
Двата съзаконодателни органа постигнаха съгласие, че държавите-членки ще разполагат с 2,5 години, за да адаптират националното си законодателство и с 3,5 години, за да приложат директивата. Организациите, представляващи хората с увреждания, ще участват в прилагането и оценката на европейската карта за хора с увреждания и на европейската карта за паркиране за хора с увреждания.
След като представителите на държавите-членки на ЕС в рамките на Съвета одобрят текста на споразумението, той ще бъде добавен на уебстраницата на ЕС като линк.

Източник - consilium.europa.eu


Назад

Всички статии на Брой 03, 2024

**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Април
*ОБЯВА
Национален творчески конкурс "Графити от думи и звуци"
146 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО
На Шипка
8 МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА
Приказка за краля, който успял да разбере какво искат жените
ГЛОБУС
Бариерите в образованието - историята на незрящ учител в Банкок
ДОСТЪПНОСТ
Само 25-30% от туристическите обекти са достъпни за хора с увреждания
ЕВРОПЕЙСКО СОЦИАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Съветът и Парламентът проправят пътя към европейската карта за хора с увреждания и европейската карта за паркиране за хора с увреждания
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Монтана
Силистра
ЛИЧЕН ОПИТ
Какво е да си незрящ журналист
МОБИЛНОСТ
Как слепите хора се ориентират в пространството?
ОБЩЕСТВО
За различните умения и неумения, и още нещо
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
Адриян Георгиев:
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Какво представлява тактилната табла за незрящи
Какво представлява доминото за незрящи
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СВЕТЪТ ДНЕС
ИИ - 2024: Пет тенденции, с които работещите трябва да са наясно
СПОРТ
Национален отборен турнир по спортна табла
ТЕХНОЛОГИИ
Как да преглеждаме и изпращаме SMS-съобщения в Windows
Архив на изданието
1 2 3 4 5