Брой 01, 2007

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

РСО Бургас

На 28 и 29 ноември УС на РСО Бургас проведе семинар в х."Бачо Киро". Пътуването осъществихме със специализирания транспорт за трудноподвижни хора на фирма "Бургасбус", за което сме изключително благодарни на нейния управител г-н Петко Драгнев.


Бяхме любезно поканени и посрещнати от председателя на РСО Дряново г-н Атанасов и част от членовете на УС на местната организация. Срещата протече в много приятелска атмосфера, като всеки сподели опита си и постиженията в организационния живот. Интересно ни беше да разгледаме предприятието, където работят незрящите от Дряново, интересно ни беше и чутото от неговия управител г-н Попов. В малкото свободно време, с което разполагахме, решихме да посетим село Боженци, където прекарахме много весело и останахме с красиви спомени. Не пропуснахме Дряновския манастир и екопътеката до пещерата "Бачо Киро", която за съжаление бе затворена.


Незабравими ще останат двете вечери в хижата, пълни с много смях, танци и веселие. Доволни останахме от преживяното, което е една малка благодарност към целия екип на РУС за огромния труд, положен през годината.

Атанас ПЕТРОВНазад

Всички статии на Брой 01, 2007

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Незрящите актьори от Дупница очароваха публиката
Почивка не ни се полага. Интервю с Кристина Димитрова.
Когато инициативата е наша
Успехи на творческия устрем
РСО Бургас
В Бургас вече има Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания
ТСО Русе
Честито "Златно перо"
В помощ на хората с увреждания
С достойнство в Европа
ТСО Червен Бряг
ТСО Долни Дъбник
КОНСУЛТАЦИЯ
Влязоха в сила промените в закона за интеграционните добавки
НОИ обявява осигурителен доход
НОВИ КНИГИ В СЪЮЗНИТЕ ФОНОБИБЛИОТЕКИ
Говорещи книги, записани и възстановени през 2006 г.
ОБЩЕСТВО
Обществена защита на правата на хората с увреждания
ПИСМО
Благодарствено писмо до ССБ от Дж. Литъл
РЕАЛИЗИРАНА МЕЧТА
Отвъд погледа на обществото
ЮБИЛЕЙНА ТРИАДА В ПЛОВДИВ
40 ГОДИНИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ – ПЛОВДИВ
60 ГОДИНИ СЪЮЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ В ПЛОВДИВСКИ РЕГИОН
50 ГОДИНИ „УСПЕХ КОМЕРС ССБ” ЕООД
Архив на изданието
1 2 3 4 5